clientenraden (30)

Zorg is mensenwerk en mensen zijn verschillend. Goede zorg vraagt om lokaal maatwerk. LOC geeft in een brief aan de Tweede Kamer een aantal punten mee over hoe we een cultuuromslag in de verpleeghuiszorg kunnen versnellen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het algemeen overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 14 februari. 
Met mensen praten over hun levensverhaal kan vanalles oproepen! Het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen, waarin LOC een van de kernpartners is, organiseert in januari 2019 twee workshops over hoe je met ouderen over levensverhalen in gesprek kunt gaan en hoe je een levensboek maakt. 
Op vrijdag 5 oktober overhandigde hoogleraar Andries Baart zijn nieuwe boek 'De ontdekking van kwaliteit' aan LOC. Ook enkele mensen uit de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg (ontstaan op initiatief van LOC) waren aanwezig. Andries Baart draagt het boek op aan Yvonne van Gilse (1960-2014) directeur-bestuurder van LOC en grondlegger van de idee van ‘waarde-volle zorg’. De huidige kwaliteitssystemen in zorg en welzijn meten niet of nog nauwelijks de kwaliteit van de waarde-volle kant van de zorg. Andries Baart wil met zijn boek een bijdrage leveren om het kwaliteitsdenken in de zorg te veranderen en ontwikkelde een relationeel kwaliteitssysteem. Zodat medewerkers die relationeel zorg geven hierop ook beoordeeld worden en hiervoor erkenning en waardering krijgen. En zodat duidelijk wordt of mensen die relationele zorg ontvangen daar baat van hebben.
Op woensdag 12 september debatteerde de Tweede Kamer voor het eerst over de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) 2018. Het debat kon echter niet binnen de geplande tijd afgerond worden en de Tweede Kamer wilde het debat begin oktober vervolgen. Dat bleek niet te passen in de agenda van de Tweede Kamer. Het vervolg van het debat over de Wmcz 2018 staat nu gepland in week 44.
Cliëntenraden vervullen door alle vormen van zorg heen een belangrijke rol: ze vertegenwoordigen de mensen die zorg nodig hebben en adviseren bestuurders over beleidsvoornemens. Dit doen zij op basis van hun eigen ervaring en kennis, en hun contacten met de achterban. LOC houdt zich zowel bezig met collectieve belangenbehartiging als ondersteuning van het werk van cliëntenraden. Zo werken we samen aan goede zorg.
Na inspirerende voorjaarsbijeenkomsten voor cliëntenraden rondom het thema: Een juiste omgeving voor zorg bij dementie, worden in oktober en november 2018 door LOC Zeggenschap in Zorg en het BreinCollectief opnieuw drie bijeenkomsten georganiseerd op verschillende locaties in het land. Cliëntenraden krijgen handvatten aangereikt over betrokkenheid bij bouw, in het bijzonder voor dementerenden, op basis van de Breinomgevingsmethodiek (BOM). Naast inleidingen is er volop gelegenheid voor discussie en uitwisseling.
Op woensdag 12 september debatteerde de Tweede Kamer over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018. Na een lang wetgevingstraject werd het wetsvoorstel tijdens de zomer snel ingepland voor plenaire behandeling in de Kamer. In dit nieuwsbericht staat een kort overzicht van het debat.
Op woensdag 26 september, van 12.30u tot 16.30u biedt LOC de basiscursus Jeugd aan cliëntenraden van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen (GI). Tijdens de cursus behandelen we de stukken uit de Jeugdwet die ingaan op medezeggenschap. Daarnaast kijken we naar de praktijk en hoe je medezeggenschap vanuit je eigen waarden kan vormgegeven. Afsluitend zijn we benieuwd naar de ervaringen die aanwezige cliëntenraden hebben met medezeggenschap bij hun jeugdhulpaanbieder.
Op 13 oktober 2018 vindt de jaarlijkse Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) plaats. Verdiep je kennis van palliatieve zorg of geef voorlichting aan anderen. Je kunt tijdens de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg zelf een open dag bezoeken of een lezing bijwonen om je kennis van palliatieve zorg bij te spijkeren. En je kunt natuurlijk ook meewerken aan een evenement om palliatieve zorg bekend te maken onder burgers, patiënten, cliënten, bewoners, naasten, mantelzorgers, cliëntenraden en nieuwe collega’s. Doe je mee? 
Langer thuis wonen is het beleid van de overheid. LOC heeft bij de totstandkoming van het actieplan ‘Langer thuis wonen’, onderdeel van het ‘Pact voor de Ouderenzorg’, de behoeften van ouderen als uitgangspunt genomen. Duidelijk is dat een aanzienlijke groep mensen door het verdwijnen van het verzorgingshuis problemen ervaart. LOC heeft daar bij het actieplan nadrukkelijk de aandacht voor gevraagd. Dat pleidooi is geslaagd. Inmiddels staat het verzorgingshuis nieuwe stijl nadrukkelijk op de agenda bij het actieplan ‘Langer thuis wonen’.
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis kiest meer voorkeursaanbieders per wijk in het vervolg op de pilot Wijkverpleging. Ook de bekostiging wijzigt. Dat meldt Zilveren Kruis bij de nieuwe inkoopprocedure Zorg in de wijk. Daarmee past Zilveren Kruis de pilot alsnog aan op punten waar LOC tegen was bij de start van de pilot in 2015.
LOC en het BreinCollectief van Anneke van der Plaats en Erica van de Veerdonk organiseren in april 2018 op drie verschillende locaties in het land - Wijchen, Leiden en Assen - bijeenkomsten voor cliëntenraden met als thema: Een juiste omgeving voor zorg bij dementie. In het programma krijgen cliëntenraden handvatten aangereikt over betrokkenheid bij bouw, in het bijzonder voor dementerenden, op basis van de Breinomgevingsmethodiek (BOM). Naast inleidingen is er volop gelegenheid voor discussie en uitwisseling.
Het jaarverslag 2015 van In voor Zorg, het stimuleringsprogramma voor de langdurige zorg, is verschenen. Daarin ook een onderdeel dat speciaal gewijd is aan 'cliëntenraden' en hun invloed op de kwaliteit van zorg. Verschillende raden komen aan het woord en geven nuttige voorbeelden van hoe je de medezeggenschap kunt versterken. Lees hier meer.
Op 12 april en 14 april organiseert LOC twee bijeenkomsten, waar cliëntenraden in gesprek kunnen met de Inspectie voor de gezondheidszorg. Omdat de inspectie vaak onverwacht op bezoek komt in zorgorganisaties, is het vaak zo dat de cliëntenraad er op dat moment niet is. Zij heeft dan dus niet de mogelijkheid om met de raad te praten. Daarom zoekt de inspectie samen met het LOC naar andere mogelijkheden. Een begin is deze bijeenkomsten.
Vandaag plaatste Cees Barské, voorzitter van de centrale cliëntenraad van STMG (Stichting Thuiszorg Midden Gelderland) een open brief op dit platform waarin hij zich ernstig zorgen maakt over de effecten van bezuinigingen in de thuiszorg. Barské roept alle cliëntenraden in de thuiszorg op om te laten weten hoe het er in hun organisatie voor staat. En cliënten om "ons te vertellen hoe zaken ook menswaardig en fatsoenlijk georganiseerd kunnen worden, ook in benarde situaties." Lees verder in dit bericht.
LOC stapt naar de rechter om zo een halt toe te roepen aan het voornemen van het Zilveren Kruis om een pilot in de wijkverpleging uit te gaan voeren, die ertoe leidt dat cliënten minder keuzevrijheid hebben. Lees hier meer over de achtergronden.
Samen met cliëntenraden en ondersteuners van cliëntenraden stelde LOC een memo op voor het ministerie van Volksgezondheid. Daarin staan onze gedachten over een goede regeling voor de ondersteuning van cliëntenraden in de nieuwe medezeggenschapswet. Het wetsvoorstel moet voor de zomer van 2016 in de Tweede Kamer liggen. Ook LSR, NCZ en het platform Weg Achter de Geraniums zijn hierbij betrokken, zodat we een breed draagvlak hebben. Lees in dit bericht meer over de memo en hoe je die zelf kunt ondersteunen door onder tekenen van de petitie.
LOC draagt jaarlijks bij aan de Week van de Reflectie, omdat die week speciaal bedoeld is om aandacht te vragen voor belangrijke vragen die spelen in de zorg. Vragen we door dagelijkse drukte vaak niet aan toekomen. Dit jaar is het thema: Met hart & ziel voor goede zorg. We zullen op maandag 23 november, bij de aftrap van de week, een workshop verzorgen. De Week van de Reflectie duurt tot en met vrijdag 27 november. Bij deze zijn ook cliëntenraden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de week.
De patiëntenstop in de thuiszorg moet een halt worden toegeroepen. Het is de hoogste tijd voor passende en duurzame oplossingen, zodat dit soort situaties tot het verleden gaan behoren. LOC gaat daarom niet akkoord met steeds meer beperking van budgetten als nu al blijkt dat die niet toereikend zijn.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen