correspondentie loc (15)

LOC en MIND steunen het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving om de leeftijdsgrens voor jeugdhulp naar 21 jaar te verhogen. En dragen graag hun steentje bij met de inzet van ervaringsdeskundige jongeren. Die beleidsmakers kunnen vertellen wat er nodig is om goede jeugdhulp - ook tot je 21e - vorm te geven.
De minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, heeft na vier maanden de vragen over de Wmcz 2018 beantwoord. Hij heeft tevens enkele wijzigingen doorgevoerd in het wetsvoorstel. LOC is over een aantal antwoorden niet tevreden, maar vraagt wel om een snelle plenaire behandeling in de Tweede Kamer. Zodat het voorstel in het openbaar op de inhoud behandeld kan worden.
Op 6 juni het is 'Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbescherming' naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit plan worden acties uitgezet om het feitenonderzoek en het opstellen van rapportages binnen de jeugdbescherming te verbeteren. LOC is betrokken geweest bij dit proces. En is blij met een groot deel van de acties. Toch kan het beter. Zo moet de rechtspositie beter dan nu geborgd worden.
Het ministerie van VWS schrijft in antwoord op de brief van 125 cliëntenraden en LOC over inspraak bij de verdeling van extra geld voor verpleeghuizen dat deze 100 miljoen alleen bedoeld is voor zorgorganisaties met grote problemen. Daarom stelt het ministerie andere voorwaarden dan bij eerder geld. Zorgkantoren en Nederlandse Zorgautoriteit bepalen welke verpleeghuizen geld kunnen krijgen.
Op woensdag 29 maart debatteerde de Tweede Kamer over personeelstekorten in de zorg. LOC stuurde een brief met daarin vier onderwerpen: verandering van het onderwijs (1), meer ruimte voor welzijn (2), het terugdringen van bureaucratie (3) en meer ruimte voor vrijwilligers en naasten (4).
De Tweede Kamer heeft een streep gezet door de observatiemaatregel. Met deze maatregel zou een gedwongen observatie van 3 dagen mogelijk worden. Zonder dat de mens in kwestie daar een stem in heeft. LOC heeft richting de politiek aangegeven dat vrijwillige behandeling en preventie altijd voor gedwongen opnames gaan. En dat hier meer aandacht voor moet komen.
Op dinsdag 24 mei waren cliënten(raden) en medewerkers in de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden. Hierin roepen 17.000 mensen op om de bezuinigingen in de langdurige zorg te schrappen. En te investeren in waarde-volle zorg. Volgende week maakt staatssecretaris Van Rijn bekend of de bezuiniging doorgaat.
Op donderdag 19 mei debatteert de Tweede Kamer over de gebeurtenissen bij TSN Thuiszorg. De organisatie is dit jaar failliet gegaan, omdat het niet meer kon werken met de lage tarieven die gemeenten stelden voor de huishoudelijke hulp. Volgens LOC komt dit faillissement voort uit de constante focus op geld binnen het systeem van zorg en ondersteuning. En wil LOC een discussie op gang brengen om de focus naar mensen te verleggen. Zodat cliënten, aanbieders en gemeenten samen gaan werken aan het verlenen van waarde-volle zorg.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen