ghz (4)

LOC organiseert samen met het Experiment Persoonsvolgende Zorg op 24 januari een themabijeenkomst voor cliëntenraden in Zuid-Limburg. In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag sinds 1 januari 2017 (meer) persoonsvolgend. Dat gebeurt in de vorm van een tweejarig experiment. LOC maakt deel uit van de stuurgroep rondom dit experiment. Vragen die in het Experiment aan de orde komen zijn: Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt? Meld je via de website aan voor deze bijeenkomst.
In de nieuwe netwerkgroep Persoonsvolgende zorg op het sociaal platform van LOC kun je kennis opdoen en ervaring uitwisselen over dit onderwerp. Er staat informatie op over het tweejarige experiment Persoonsvolgende zorg, waarbij geld de cliënt volgt en niet andersom. Belangrijk voor waarde-volle zorg.
De afgelopen weken hebben ruim 17.000 mensen via een LOC-petitie aangegeven dat de bezuinigingen in de langdurige zorg van tafel moeten. Vandaag is bekend gemaakt dat de geplande bezuiniging van 500 miljoen in 2017 helemaal van tafel gaat. Dit kan door meevallers op de overheidsbegroting. LOC is erg blij met dit besluit en wil iedereen die bijgedragen heeft aan de petitie hartelijk bedanken voor zijn inzet. LOC hoopt dat het vrijgekomen geld verder wordt ingezet voor het realiseren van waarde-volle zorg. Lees hier meer.
Vanaf volgend jaar start in de ouderenzorg in de regio Zuid-Limburg en in de gehandicaptenzorg in Rotterdam een experiment met persoonsvolgende zorginkoop. Binnen dit experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op. Een belangrijke stap, volgens LOC die al eerder bij zo'n experiment betrokken was net als nu. Geld in de zorg moet de cliënt volgen, en niet andersom zoals nu nog veelal het geval is. Als mensen zelf meer zeggenschap hebben over de zorg die zij krijgen, kan die beter ondersteunend zijn aan het leiden van het leven zoals mensen dat graag doen. Meer over het experiment leest u in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen