governance (3)

Het derde principe van de Governancecode Zorg 2017 gaat over het belang van medezeggenschap voor het goede bestuur van zorgorganisaties. Volgens de code dient de zorgaanbieder randvoorwaarden en waarborgen te scheppen voor voldoende invloed van belanghebbenden. In BoardRoom ZORG, een tijdschrift over visie, governance (goed bestuur) en besturing in de zorg, staat een interview met Pieter Vos, onder meer voorzitter van de raad van toezicht van LOC Zeggenschap in zorg, over het belang van medezeggenschap.
In aanloop naar het Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat 11 juni plaatsvindt stuurde LOC de commissie opnieuw een brief. Met daarin het meest actuele overzicht van wat cliëntenraden aangeven dat belangrijk is om effectieve medezeggenschap te realiseren. Klik op de titel van dit bericht om de brief te lezen.
Het Algemeen Overleg van de vaste Tweede Kamercommissie VWS dat op 29 april gepland was, is uitgesteld voor onbepaalde tijd. Voor LOC is dat onaanvaardbaar. Zoals verwoord in de brief die LOC namens cliëntenraden in de aanloop naar 29 april aan de commissie stuurde: ... lees verder

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen