igz (23)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (Inspectie) evalueerde onlangs een pilot waarbij Ervaringsdeskundigen betrokken waren bij het toezicht op de kwaliteit van zorg en leven in verpleeghuizen in Nederland. Minister de Jonge van VWS stuurde hierover een Kamerbrief. Ervaringsdeskundigen gingen met de inspecteurs mee op inspectiebezoek bij een verpleeghuis. Zij spraken en observeerden bewoners. Het blijkt dat de Inspectie moeite heeft om de input van ervaringsdeskundigen bij het toezicht op de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verwerken. De Inspectie denkt nu na over een vervolg op de pilot. LOC denkt nog steeds dat een vorm van toezicht door bewoners en naasten van waarde is maar dan onafhankelijk van de Inspectie. 
Sinds maart 2017 is het toezicht in de ouderen- en gehandicaptenzorg veranderd. Omdat de wensen en behoeften van bewoners steeds meer centraal staan, kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nu ook veel meer naar persoonsgerichte zorg. De IGJ evalueerde de nieuwe werkwijze. In een factsheet over de evaluatie staan ervaringen met de nieuwe werkwijze en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling.
NPO Radio 1 ging op bezoek bij kerndeelnemer Sensire. En ging daar in gesprek met de projectleider Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, familie en medewerkers. Maar ook met inspecteur generaal Ronnie van Diemen (IGZ). Video & geluidsopnames zijn terug te luisteren via dit bericht.
Henk Smets is lid van een cliëntenraad in Zeeuws Vlaanderen. En al geruime tijd actief voor de expertpool Zorggeld van LOC. Een interview over zijn motivaties, gedrevenheid, ervaringen en tips. 'Bij alle plannen die gemaakt worden steeds de vraag stellen of nog wordt gedacht aan de cliënt.'
Zorginstituut Nederland en Waardigheid & Trots organiseerden op 24 mei in samenwerking met LOC speciaal voor leden van cliëntenraden een informatiebijeenkomst over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er waren meer aanmeldingen dan er plek was voor deze bijeenkomst. In verband met de grote belangstelling is er nu nog een bijeenkomst gepland op 8 juni. Tijdens de informatiebijeenkomst lichten verschillende experts toe wat het Kwaliteitskader voor verpleeghuizen betekent. Hoe kan een verpleeghuis recht doen aan de opdracht om te leren en verder te ontwikkelen? En wat is de rol van de cliëntenraad hierin?
Zorginstituut Nederland en Waardigheid en trots organiseren in samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg een informatiebijeenkomst over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg speciaal voor leden van cliëntenraden. Tijdens de informatiebijeenkomst lichten verschillende experts toe wat het Kwaliteitskader voor verpleeghuizen betekent. Hoe kan een verpleeghuis recht doen aan de opdracht om te leren en verder te ontwikkelen? En wat is de rol van de cliëntenraad hierin? Een cliëntenraad laat zien hoe zij aan de slag met het Kwaliteitskader gaan en hoofdinspecteur Anja Jonkers van de IGZ is aanwezig. Meer informatie een kosteloos aanmelden kan in dit bericht.
Hoe is deze beweging ontstaan? Wat is precies het doel? Wat doen betrokken organisaties daarvoor - de deelnemende verpleeghuizen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en LOC Zeggenschap in zorg? Wat is het verschil tussen 'kernorganisaties' en organisaties in de ring en schil van het project precies in de praktijk? LOC zette het op een rij.
Er is sinds kort een Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit document biedt richting aan wat we in Nederland mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Er worden nu bijeenkomsten georganiseerd over wat dit Kwaliteitskader nu precies betekent voor zorgorganisaties en mensen die betrokken zijn bij de zorg. En over hoe zorgorganisaties recht kunnen doen aan de opdracht uit het kader om te leren en verder te ontwikkelen. Om hier duidelijkheid over te geven organiseren Zorginstituut Nederland en het programma Waardigheid en trots informatiebijeenkomsten. Aanvullend hierop organiseert LOC ook aparte bijeenkomsten specifiek gericht op wat je vanuit cliëntperspectief met het kader kunt.
Op woensdag 5 april organiseert LOC in samenwerking met het Zeeuwse regioteam een voorjaarsbijeenkomst. De bijeenkomst staat in het teken van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Inspectie zal haar werkwijze toelichten en in gesprek gaan met clientenraden. Cliëntenraden uit andere provincies zijn uiteraard ook welkom. Meer informatie over de inhoud van de bijeenkomst en aanmelden leest u hier.
250 mensen uit het land bezochten afgelopen donderdag het startcongres Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Voornamelijk mensen uit de 33 zorgorganisaties die het hart van de beweging vormen om de verpleegzorg ‘opnieuw uit te vinden'. Met als doel doorgaand opnieuw te ontdekken wat ertoe doét voor mensen die zorg krijgen en geven, en hun naasten. En hoe je dat steeds weer uitgangspunt van de zorg kunt laten zijn. Ook de staatssecretaris, inspectie, zorgkantoren, CIZ en Nza, onderzoekers en onderwijsvernieuwers zijn bij de beweging aangesloten en bezochten het enerverende congres.
De Inspectie Gezondheidszorg heeft een nieuwe lijst over de kwaliteit en veiligheid in verpleeghuizen in ons land uitgebracht. In juli waren er 150 organisaties waar de Inspectie zorgen over had, nu nog 35. En het aantal organisaties met hele grote risico’s is van 11 naar 8 gegaan. Ook is het aantal medicijnincidenten afgenomen. Al deze getallen op een rijtje zettend lijkt het of de verpleeghuiszorg de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd is. Is dat ook zo? LOC-coördinator Marthijn Laterveer beantwoord die vraag in zijn nieuwste blog op dit sociale platform. Meer in dit bericht.
In juli heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een rapport uitgebracht over de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen. Het onderzoek betrof 150 organisaties. De IGZ heeft geconcludeerd dat de veiligheid in een aantal verpleeghuizen niet op orde is. En maakte openbaar over welke zorgorganisaties het gaat. Nu heeft de Inspectie laten weten dat ze in oktober 2016 een geactualiseerd overzicht van instellingen presenteert, die extra aandacht van de IGZ krijgen. Lees hier verder.
LOC-coördinatoren Marthijn Laterveer en Joep Bartholomeus schreven een blog op Skipr (site met het dagelijkse zorgnieuws). Daarin gaan ze in op hoe het in de gesprekken over de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg die de afgelopen weken hoog oplaaiden, eigenlijk nauwelijks gaat over de mensen die zorg nodig hebben. Om nu te voorkomen dat we in de kern hetzelfde blijven doen, en over een tijdje als de lucht even geklaard lijkt tot dezelfde resultaten en conclusies blijven komen, is een nieuw gesprek nodig. En een nieuwe manier van organiseren. De LOC-coördinatoren geven hun visie en kondigen het grote landelijke project aan dat LOC start om hier aan te werken.
De Tweede Kamer debatteerde op 6 juli over de situatie in de verpleeghuiszorg. Partijen willen dat bestuurders worden vervangen. En dat er meer transparantie komt. Maar er was ook voldoende aandacht voor de bewoners en medewerkers. De verpleeghuiszorg moet weer om hen gaan draaien. Daarom moet een groot aantal regels verdwijnen. Zodat er weer tijd komt voor werkelijke zorg. De staatssecretaris gaat verbeteringen doorvoeren en licht de Kamer na de zomer hierover in.
De Telegraaf nam vandaag contact met LOC op omdat zij op zoek zijn naar mensen die kunnen vertellen hoe zij de zorg ervaren. Het gaat om mensen die ervaring hebben met de elf slechtst scorende organisaties in de verpleeghuiszorg. Maandag bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een rapport uit waaruit opnieuw duidelijk werd dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in veel verpleeghuizen in het land onder de maat is. Wilt u of iemand in uw omgeving iets over de zorg vertellen? Lees dan dit bericht.
Steeds weer verschijnen er rapporten over de situatie in de verpleeghuizen. In 2002 was LOC in de zorg al betrokken bij het rapport 'Zorgen in de zomer'. Toen al speelden dezelfde problemen, die nu nog spelen. Ongeveer jaarlijks verschijnt er een rapport waaruit blijkt dat de situatie niet structureel verbetert. Om bij te dragen aan fundamentele vernieuwing die werkelijk duurzaam kan zijn, schreef LOC een behulpzame notitie: 'Waarde-volle zorg als veiligheidsgordel'.
Gisteren heeft staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bekend gemaakt welke zorgorganisaties volgens onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) slechte zorg leveren. Er komen interventieteams die bij blijvend slecht functioneren verpleeghuizen kunnen sluiten. LOC is hier als vertegenwoordiger van cliënten fel op tegen. Het gaat om huizen waar oude, kwetsbare mensen de laatste periode van hun leven doorbrengen. Het kan niet zo zijn dat deze ouderen hun huis moeten verlaten omdat de zorginstelling slechte zorg levert. LOC deed daarom een alternatief voorstel aan de Tweede Kamer. Meer in dit bericht.
Gisteren berichtten we over het rapport dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) diezelfde dag publiceerde over de veiligheid in verpleeghuizen. Die blijkt onder de maat. Het bericht met de oproep van LOC aan politiek en beleidsmakers, een behulpzame notitie, en aankondiging van een groot landelijk vernieuwingsproject werd snel opgepikt door diverse media. In dit bericht een interview met LOC-coördinator Marthijn Laterveer, dat vanochtend in Trouw verscheen.
Vandaag publiceerd de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) een rapport over de veiligheid in verpleeghuizen. In veel verpleeghuizen blijkt de veiligheid onder de maat. Dat is al jaren zo en verandert ook niet als we meer van hetzelfde blijven doen. LOC concludeert dat het in de zorg teveel over geld, regels en protocollen gaat. Het systeem staat centraal. Dat kunnen we alleen veranderen door echt vanuit de relatie tussen bewoner, naaste en zorgverlener te organiseren. En omdat ieder mens anders is, betekent het dat we steeds vanuit de context moeten organiseren. Politiek en beleidsmakers zullen radicale keuzes moeten maken. Er zal ruimte moeten komen voor dit nieuwe organiseren. En er zullen mensen moeten zijn, die vanuit het cliëntenperspectief beoordelen of de zorg doet wat zij maatschappelijk moet doen. Daarom roept LOC politiek en beleidsmakers op, schreef een behulpzame notitie, en is net een groot landelijk vernieuwingsproject gestart. Meer daarover en het IGZ-rapport, lees je hier.
In 2014 publiceerde de Inspectie GezondheidsZorg (IGZ) een rapport waarin duidelijk werd dat de kwaliteit en veiligheid in veel verpleeghuizen te wensen overliet. Omdat LOC verwacht dat dit begin deze zomer opnieuw geconstateerd wordt, besloot ze onlangs om hier extra actie op te ondernemen. Tijdens een LOC-netwerkbijeenkomst van voorzitters van cliëntenraden in juni, werden zij verder geïnformeerd over ondersteuningsmogelijkheden bij het verbeteren. Zoals door deel te nemen aan een ondersteuningsprogramma in het kader van landelijk verbeterplan ‘Waardigheid en Trots’. De coördinator van dat programma vertelt er over in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen