keuzevrijheid (4)

Het ministerie van VWS stuurde op 25 oktober 2017 het 'pakketadvies Goede zorg voor de meest kwetsbare cliënten' voor bespreking naar de Tweede Kamer. Het betreft zorg voor mensen die 24 uur per dag aangewezen zijn op zorg of toezicht. In dit advies staat welke behandelingen en aanvullende zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut Nederland schreef het advies. 

Aanvullingen op het advies 

Het pakketadvies is nog niet compleet. Er komt nog een juridische, uitvoerings- en financiële toets voor het pakketadvies. Die toets doen andere partijen, omdat het niet de rol van het Zorginstituut is. Maar bijvoorbeeld van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Zorginstituut…

LOC verspreidde op grote schaal een brief, waarin ze verzekerden van het Zilveren Kruis/Achmea op de hoogte brengt van de proef die deze zorgverzekeraar volgend jaar in Utrecht doet. Dit project is volgens LOC van grote invloed op de keuzevrijheid van mensen die gebruik maken van wijkverpleging. Verzekerden moeten daarover goed geïnformeerd zijn. En ook op de hoogte worden gebracht van alternatieven. Daarover gaat de brief.
Op 30 oktober was er het kort geding dat zorgaanbieder Careyn en LOC zijn gestart om een pilot met de wijkverpleging van het Zilveren Kruis een halt toe te roepen. Aan het einde van deze week volgt de uitspraak. Lees hier meer.
De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 moet ingaan, vertoont nog grote tekortkomingen. Dat schrijven cliëntorganisaties waaronder LOC en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat een oproep de wet ingrijpend te herzien, zodat eigen regie en keuzevrijheid van cliënten gewaarborgd is. Lees hier de brief.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen