maatschappelijke opvang (3)

Op 21 maart 2018 vinden de verkiezingen plaats voor nieuwe gemeenteraden. De gemeenten kregen er vanaf 2015 zorgtaken bij. Om de zorg dichter bij mensen te organiseren. Is die vernieuwende aanpak gelukt, zoals één gezin één plan? De Federatie Opvang publiceerde een digitale verkiezingskrant 'Ieder mens telt' waarin staat wat risico's zijn voor mensen in een kwetsbare situatie en wat de gemeenten de komende vier jaar kunnen doen.
In de gemeente Doetinchem haalden Adviesvangers ideeën op om mensen met financiële problemen beter te helpen. Dit gebeurde via brainstormsessies met onder andere jongvolwassenen, mensen met een inkomensterugval, mensen met een WAO/WIA en hulpverleners. De sessies maken onderdeel uit van het programma Sociaal Werk Versterkt. Via dit programma denken in tien gemeentes en regio’s ervaringsdeskundigen mee over uiteenlopende onderwerpen, met als doel bij te dragen aan nog sterker sociaal werk.

Vrouwen die vanwege huiselijk geweld toevlucht zoeken in de vrouwenopvang zijn gebaat bij waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert.

De Nationale Ombudsman constateert echter dat deze vrouwen in de dagelijkse praktijk juist dieper in de problemen komen door allerlei langs elkaar werkende instanties en regels.

De Federatie Opvang, de brancheorganisatie voor instellingen die mensen ondersteunen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie, roept het ministerie en lokale overheden op om dit te verbeteren. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht hieronder.…

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen