nza (4)

Op basis van een aantal zorgen maakte de centrale cliëntenraad van zorgorganisatie Omring - mede namens alle cliënten - een plan, om de werkdruk te verlagen. En schreef er een brief over aan staatssecretaris Martin van Rijn. De directeur langdurige zorg van het ministerie van volksgezondheid (VWS) heeft nu gereageerd. Die brief is hier te lezen.
De centrale cliëntenraad (CCR) van zorgorganisatie Omring stuurde - mede namens alle cliënten - een brief aan staatssecretaris Van Rijn. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat er meer zorg geboden wordt terwijl de gemiddelde vergoedingen daarvoor verlaagd zijn. Aan participatie in de instelling geen gebrek, maar die heeft nu zijn grens bereikt. Het plan dat de CCR maakte om goede zorg te kunnen blijven bieden, is hier te lezen.
Uit de eerste monitor contractering en inkoop geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de farmaceutische industrie afspraken maakt met artsen over het voorschrijven van bepaalde geneesmiddelen. Artsen ontvangen als tegenprestatie geld, waarmee zij - zo schrijft de NZa - onderzoek kunnen doen. En arts-onderzoeker Peter Gøtzsche sprak deze week met de Tweede Kamer over corruptie binnen deze industrie.
Iedereen die GGz-zorg nodig heeft moet meteen kunnen nagaan op welke termijn je die zorg kunt krijgen. Daarom moeten wachttijden sectorbreed bekend zijn. Of je nu een GGz-instelling bent, een vrijgevestigde psycholoog of psychiater: vanaf 1 april 2016 moet je op hun website kunnen lezen hoe snel je op hulp kunt rekenen.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen