toezicht (2)

Zorginstellingen hebben een raad voor het intern toezicht en een raad voor de cliënten. Pieter Vos, voorzitter Raad van Toezicht LOC en Cyriel de Block, adviseur cliëntenraden zien mogelijkheden om beide beter te laten samenwerken, zodat het cliëntperspectief in zorginstellingen écht centraal komt te staan. Intensieve samenwerking tussen de raad van toezicht en de cliëntenraad komt de kwaliteit van de zorg ten goede, pleiten zij.
LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is weer uit. Dit nummer staat het thema 'Zeggenschap 3.0 in zorg en toezicht' centraal. Daarbij onder meer aandacht voor de actuele ontwikkelingen rondom (de toekomst van) zeggenschap. Vele mogelijkheden om samen cliëntenparticipatie te organiseren op lokaal niveau worden ook in beeld gebracht. In dit artikel enkele hoogtepunten uit deze zomereditie van Zorg & Zeggenschap. Je kunt ook enkele artikelen meteen downloaden.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen