waarde-volle zorg (392)

Vandaag publiceerd de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) een rapport over de veiligheid in verpleeghuizen. In veel verpleeghuizen blijkt de veiligheid onder de maat. Dat is al jaren zo en verandert ook niet als we meer van hetzelfde blijven doen. LOC concludeert dat het in de zorg teveel over geld, regels en protocollen gaat. Het systeem staat centraal. Dat kunnen we alleen veranderen door echt vanuit de relatie tussen bewoner, naaste en zorgverlener te organiseren. En omdat ieder mens anders is, betekent het dat we steeds vanuit de context moeten organiseren. Politiek en beleidsmakers zullen radicale keuzes moeten maken. Er zal ruimte moeten komen voor dit nieuwe organiseren. En er zullen mensen moeten zijn, die vanuit het cliëntenperspectief beoordelen of de zorg doet wat zij maatschappelijk moet doen. Daarom roept LOC politiek en beleidsmakers op, schreef een behulpzame notitie, en is net een groot landelijk vernieuwingsproject gestart. Meer daarover en het IGZ-rapport, lees je hier.
Het nieuwste nummer van LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is weer uit. Dit keer gaat het tijdschrift vooral over 'waarde-volle vernieuwing'. Met onder meer de aankondiging van een nieuw groot landelijk LOC-project: we mogen op een aantal plekken in het land experimenteren met radicale vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Waarbij bestaande regels en instanties aan de kan geschoven zijn. Ook is er aandacht voor het Gastvrijheidszorg met Sterrenevenement, succesvolle acties in de belangenbehartiging, ondersteuning van experts zorggeld in het netwerk van LOC en een openhartig verhaal van zelfonderzoek in de verslavingszorg. Artikelen over deze en andere onderwerpen, en voor leden/abonnees het hele tijdschrift, zijn hier te downloaden.
10 oktober 2016 organiseren LOC en NCZ in samenwerking met het programma Waardigheid en Trots het landelijke congres voor cliëntenraden in de VV&T. De inschrijving is vanaf nu geopend. Het thema van het congres is: ‘Cliëntenraad: van weten naar doen. Doel van het congres is de versterking van de rol en positie van de cliëntenraad, zodat de stem van de cliënten goed wordt gehoord - en uitgangspunt is bij de organisatie van zorg. Meer informatie en inschrijven? Lees dan dit bericht.
Vitalis, een zorgaanbieder in Eindhoven, heeft voor de wijkverpleging een cliëntenstop ingesteld. Zij krijgen niet meer geld van verzekeraar VGZ, terwijl veel mensen graag hun zorg van Vitalis krijgen. De centrale raad van Vitalis trok al eerder bij VGZ aan de bel en LOC stuurde een brief naar de Tweede Kamer.
LOC, heeft samen met andere organisaties voor cliënten(raden), meegewerkt aan video's voor cliëntenraden in de ouderenzorg en de gehandicapten sector (eerder al is er ook een video gemaakt voor de GGz). Het onderwerp van de video's 'kwaliteit van leven van cliënten'. En hoe cliëntenraden daar samen met de bestuurder aan kunnen werken. Bekijk hier de filmpjes.
Gisteren (15 juni) stuurde minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer waarin ze schrijft hoe het staat met de herziening van de Wmcz en welke punten verwerkt worden in de nieuwe wettekst. In september krijgt iedereen de mogelijkheid om via internet op de nieuwe wettekst te reageren. Het plan is dat de uiteindelijke tekst begin volgend jaar aan de Tweede Kamer aangeboden wordt. LOC is verheugd dat kernpunten voor goede medezeggenschap waar cliëntenraden, ondersteuners en LOC al lang voor pleiten een plek krijgen in de nieuwe Wmcz. Lees er meer over in dit bericht.
De afgelopen weken hebben ruim 17.000 mensen via een LOC-petitie aangegeven dat de bezuinigingen in de langdurige zorg van tafel moeten. Vandaag is bekend gemaakt dat de geplande bezuiniging van 500 miljoen in 2017 helemaal van tafel gaat. Dit kan door meevallers op de overheidsbegroting. LOC is erg blij met dit besluit en wil iedereen die bijgedragen heeft aan de petitie hartelijk bedanken voor zijn inzet. LOC hoopt dat het vrijgekomen geld verder wordt ingezet voor het realiseren van waarde-volle zorg. Lees hier meer.
Vanaf volgend jaar start in de ouderenzorg in de regio Zuid-Limburg en in de gehandicaptenzorg in Rotterdam een experiment met persoonsvolgende zorginkoop. Binnen dit experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op. Een belangrijke stap, volgens LOC die al eerder bij zo'n experiment betrokken was net als nu. Geld in de zorg moet de cliënt volgen, en niet andersom zoals nu nog veelal het geval is. Als mensen zelf meer zeggenschap hebben over de zorg die zij krijgen, kan die beter ondersteunend zijn aan het leiden van het leven zoals mensen dat graag doen. Meer over het experiment leest u in dit bericht.
Donderdag 2 juni ging een groep van 25 medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - waaronder staatssecretaris Van Rijn - met elkaar in gesprek over de dilemma’s rond vrijheid en veiligheid bij dementie. De bijeenkomst vond plaats op het ministerie en werd geleid door Frans Hoogeveen, specialist dementiezorg. Alzheimer Nederland, IDé - Innovatiekring Dementie en LOC initieerden dialoogbijeenkomsten ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’, die mensen sinds begin dit jaar zelf kunnen organiseren. Met als doel om mensen die te maken hebben met de zorg voor mensen met dementie, met elkaar in gesprek te brengen over de dilemma's rond vrijheid en veiligheid. Lees verder in dit bericht.
De Centrale Cliëntenraad van Vitalis in Eindhoven, schreef een brief aan zorgverzekeraar VGZ, omdat de raad zich grote zorgen maakt over het effect van de zogeheten 'productieplafonds'. Wat betekent dat een zorgaanbieder niet meer zorg mag leveren dan afgesproken, ook al is er wel een terechte vraag naar zorg. Door het productieplafond kan er in het geval van Vitalis op een gegeven moment geen wijkverpleging meer worden geleverd aan cliënten die daar om vragen. Lees hier meer over de correspondentie tussen de raad en de zorgverzekeraar.
Er is in de zorg thuis veel veranderd en dat maakt het nodig om de toezicht op die zorg door de Inspectie voor de Gezondheidszorg te vernieuwen. Er is een nieuw toetsingkader, dat tot half juni wordt getest bij vijf thuiszorgorganisaties. LOC zit in de begeleidingscommissie van dit ontwikkelingstraject. Lees hier meer over wat de nieuwe toetsing inhoudt en hoe het tot stand kwam.
Op 6 juni is bij omroep Max de boeiende documentaire 'Ger, mijn hoofd in eigen hand' te zien. Het gaat over het bijzondere verhaal van Ger van der Gaast bij wie in 2010 Alzheimer werd geconstateerd. Hij was toen nog geen 60 jaar oud. De documentaire stelt de vraag centraal: in hoeverre moeten mensen met dementie de regie over hun eigen leven uit handen geven, en wanneer? Ook heeft de Inspectie een tijdschrift uitgegeven met goede voorbeelden van zorg voor mensen met dementie. Lees hier meer.
Op dinsdag 24 mei waren cliënten(raden) en medewerkers in de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden. Hierin roepen 17.000 mensen op om de bezuinigingen in de langdurige zorg te schrappen. En te investeren in waarde-volle zorg. Volgende week maakt staatssecretaris Van Rijn bekend of de bezuiniging doorgaat.
Op dinsdag 24 mei om 13.30 uur bieden cliënten en medewerkers uit de langdurige zorg ruim 16.000 handtekeningen aan in de Tweede Kamer. Zij eisen dat het kabinet de geplande bezuiniging van 500 miljoen euro op de langdurige zorg in 2017 terugdraait. Het gaat om de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Naast de 16.000 digitale handtekeningen verzamelde een zorgcentrum ook 53 handtekeningen op papier. Die staan symbool voor de 245.000 bewoners van zorginstellingen in de langdurige zorg. Veel van hen zijn niet in staat om zelf te tekenen en staan hier ongetwijfeld ook achter. Tekenen kan nog tot de 24e, 13:30 uur. Lees verder in dit bericht.
LOC stuurde alle cliëntenraden in de verzorging, verpleging en thuiszorg onlangs een brief om meer duidelijkheid te geven over veilige zorg. En over wat cliëntenraden daaraan kunnen bijdragen en hoe ze daarvoor ook een beroep kunnen doen op LOC. LOC schreef de brief in het licht van een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg dat volgende maand weer uitkomt. Lees er meer over in dit bericht.
Bij mensen die fysieke zorg nodig hebben, kan de aandacht voor hun mentale welbevinden wel eens te wensen overlaten. Vaak is dat omdat zorgmedewerkers niet goed weten hoe hier precies mee om te gaan. Tijdens een inspiratiebijeenkomst komt dat aan de orde. De bijeenkomst is voor zorgmedewerkers en leidinggevenden. Lees er hier meer over.
Ruim 13.000 mensen hebben nu in een paar weken de petitie tegen de bezuinigingen op de langdurige zorg getekend. Zij geven daarmee unaniem aan dat die bezuinigingen haaks staan op wat er nodig is, om tot waarde-volle zorg te kunnen komen. De Tweede Kamer heeft nu ingestemd met het aanbieden van deze petitie op dinsdag 24 mei: over twee weken. De petitie wordt aangeboden door cliënten en medewerkers uit zorginstellingen. Omdat zij degenen zijn die direct met de bezuinigingen te maken krijgen. Er kunnen nog 6 mensen mee. Om een zo krachtig mogelijk signaal te kunnen geven, roepen we iedereen op: help mee nog zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen!
Het online magazine E-Zin & Zorg is weer verschenen. LOC draagt hier ook aan bij, speciaal als het gaat om inbreng van het cliëntenperspectief. Het thema van deze editie is 'Naar Buiten' en dus zijn er veel artikelen te vinden die te maken hebben met wat buiten zijn betekent voor een mens, zeker ook als die zorg nodig heeft. Lees hier meer en download meteen het hele magazine.
Afgelopen week werd bekend dat het kabinet afgelopen vrijdag vergaderde over of de bezuinigingen van €500 miljoen door gaan. Die staan voor 2017 op de planning voor de langdurige zorg. Het is nog niet bekend of het kabinet de bezuinigingen door laat gaan. Ze zijn nog niet van tafel. De staatssecretaris gaf afgelopen week in EenVandaag aan van de bezuiniging af te willen, 'maar we moeten kijken of dit lukt'. Terwijl nieuw onderzoek de schrijnende noodzaak tot mens-waardige zorg nog eens extra duidelijk maakt. Help dus ook mee: teken en verspreid de petitie om de bezuinigingen echt te stoppen verder!
LOC organiseert samen met Alzheimer Nederland en IDé - Innovatiekring Dementie dialoogbijeenkomsten over het onderwerp: vrijheid en veiligheid van mensen met dementie. Een onlangs verschenen artikel in het tijdschrift Denkbeeld geeft een mooi beeld van de inhoud en waarde van die bijeenkomsten voor de deelnemers. Lees er hier meer over.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen