waarde-volle zorg (364)

De Deense arts-onderzoeker Peter Gøtzsche sprak recentelijk met de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid over de zeer zorgelijke ontwikkelingen in de farmaceutische industrie. En daarmee ook in de medische sector. Medicijngebruik is steeds vaker de oorzaak van het overlijden van mensen. En dat heeft alles te maken met dat de farmaceutische industrie gericht is op winst maken en niet op bevorderen van gezondheid. Lees hier meer over de presentatie van Gøtzsche in aanloop naar het geneesmiddelendebat op 13 april.
LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is weer uit. Dit nummer gaat onder meer over hoe er op steeds grotere schaal een behoefte ontstaat aan LOC en haar visie op waarde-volle zorg. LOC laat graag op landelijk, regionaal en lokaal niveau samen met ervaringsdeskundigen zien wat beleid en veranderende wetten, regels en programma's voor mensen hun leven betekenen. Wat het belang is dat wat voor mensen belangrijk is, steeds het uitgangspunt is. Allerlei partners uit het netwerk van LOC komen aan het woord: cliënten, cliëntenraden, ondersteuners, LOC-vrijwilligers en uiteenlopende partners met wie we projecten uitvoeren waarmee we de zorg concreet op een ander plan brengen. Lees hier meer over de inhoud van het nieuwe nummer.
In het aankomende nummer van Zorg & Zeggenschap is een artikel te vinden van Anja Jonkers, hoofdinspecteur ouderenzorg. Daarin schrijft zij over hoe de inspectie op een andere manier kijkt naar de zorg en het gevolg daarvan voor de controle van de kwaliteit van de zorg.
In het tijdschrift Geron, dat zich richt op het veelomvattende onderwerp 'ouder worden & samenleving, is een artikel verschenen met als titel: mensen met dementie en hun zingeving. Het beschrijft de uitkomsten van een onderzoek naar dit onderwerp en laat zien dat dementie het leven niet zinloos maakt. Lees hier meer.
Op vrijdag 15 april is de Inspiratiedag Week van de Reflectie. Jaarlijks vindt er een Week van reflectie plaats en de Inspiratiedag is daar een nieuw onderdeel van. Het is een dag om kennis te delen op het gebied van ethiek & reflectie in de zorg. En om inspiratie op te doen. LOC geeft een presentatie tijdens de dag.
De Kwaliteitsstandaard Levensvragen is geplaatst in het Register van Zorginstituut Nederland. Dat zorgt ervoor dat op een goede manier omgaan met de levensvragen die ouderen hebben integraal onderdeel is van goede (ouderen)zorg. Lees er hier meer over. En bekijk meteen het nieuwe E-zine van het Expertisenetwerk Levenvragen, waar LOC partner van is.
Met een internetconsultatie wil staatssecretaris Van Rijn burgers betrekken bij het formuleren van nieuwe wettelijke eisen voor de inkoop van thuiszorg in gemeenten. Dit moet de kwaliteit van thuiszorg verbeteren. En de concurrentie op kostprijs stoppen. LOC is positief over de consultatie, maar waarschuwt voor een wildgroei aan regels.
In de welzijnssector hebben organisaties te maken met hele uiteenlopende thema's, die maatschappelijk van groot belang zijn. Zoals eenzaamheid van allerlei mensen, die om verschillende redenen geen sociaal netwerk meer hebben. In Rotterdam is er een initiatief gestart dat leidt tot duurzame antwoorden op deze moeilijke vraagstukken. In een uitzending van Brandpunt werd daar aandacht aan besteed. Bekijk hier de uitzending.
De afgelopen weken stonden in het teken van ontwikkelingen in de thuiszorg. Door de problemen bij TSN is duidelijk naar voren gekomen dat tarieven in de thuiszorg structureel te laag liggen. Het gevolg hiervan is dat thuiszorgorganisaties elkaar stevig beconcurreren op prijs. En niet op kwaliteit van zorg. Terwijl dit juist centraal zou moeten staan bij de inkoop van zorg. Volgens LOC zijn een focus op kwaliteit van zorg en goede arbeidsvoorwaarden basisvoorwaarden voor waarde-volle thuiszorg. Lees verder in dit bericht.
In januari organiseerde LOC een aantal bijeenkomsten voor cliëntenraden, die graag van gedachten wilden wisselen over de belangwekkende thema's: vrijheid en veiligheid. Vrijheid is voor mensen die zorg nodig hebben van groot belang. Maar er zijn situaties waar 'vrijheid' op een gespannen voet kan komen te staan met 'veiligheid'. Het zijn ingewikkelde thema's die in de zorg aan de orde van de dag zijn. Daarom bleek het ook zo zinnig voor raden om erover uit te kunnen wisselen.
De Week van de Psychiatrie is dit jaar van 29 maart tot en met 2 april. De titel van is: Week van de Psychiatrie naar Zelfregie. En het veel betekenende thema daarbij is: Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen. Maar is onze samenleving wel zo inclusief? Dat is een belangrijke vraag waar de week de aandacht op wil vestigen.
EenVandaag onderzoekt hoe het extra geld voor verpleeghuiszorg volgens cliënten zélf ingezet moet worden. Daarbij willen we heel graag de hulp van alle raden inschakelen, die te maken hebben met verpleeghuiszorg.
Het Expertisenetwerk Levensvragen, waar LOC aan deelneemt, is sinds kort geïntegreerd in Zorg voor Beter. Dat is het online kennisplein voor verzorging, verpleging en zorg thuis. Alle informatie uit het Expertisenetwerk Levensvragen is voortgekomen en voortkomt, is hier nu ondergebracht. In dit bericht meer informatie over wat er te vinden is op www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen.

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat verpleeghuizen meer moeten doen om patiënten centraal te stellen. Zorginstellingen die dat niet doen lopen de kans dat ze de mensenrechten van patiënten schenden, stelt het College.

"Het zit in kleine, dagelijkse dingen", zegt voorzitter Adriana van Dooijeweer van het College, na een juridische studie en veldonderzoek in zes verpleeghuizen. Kern van haar betoog is dat de waardigheid van patiënten de leidraad moet zijn voor de zorg die ze krijgen.

Zo moeten mensen volgens het College altijd geholpen worden als ze naar het toilet willen, ook als ze een incontinentieluier dragen. En verpleeghuizen moeten ervoor zorgen dat er voldoende te doen is. Veel ouderen hebben weinig te doen en verveling tast de persoonlijke levenssfeer van mensen aan, concluderen de onderzoekers.

Aan de slag

De Atlant Zorggroep in Apeldoorn heeft een …

Onlangs schreven we over de toenemende belangstelling voor 'gastvrijheid in de zorg'. Zo'n 10 jaar geleden namen uitgever Vakmedianet, het Koksgilde en LOC, het initiatief om meer expliciete aandacht te vragen voor gastvrijheid in de zorg. We spelen hier nu verder op in met een aantal masterclasses. Lees er meer over in dit bericht.
LOC werkt al een tijdje aan het project ‘Bewegen op de kaart in en rond woonzorgcentra’. Met uiteindelijk 20 zorgorganisaties. De 14 organisaties die nu deelnemen willen op allerlei gebieden zaken verbeteren. Waarbij de grootste uitdaging gezien wordt in het realiseren van meer bewegingsgerichte zorg. Anneke Hiemstra (projectleider) en Lena Hillenga (betrokkene vanuit LOC) hebben een blog op dit platform geschreven met daarin een aantal van de eerste praktijkervaringen van de deelnemende organisaties.
In 'Hallo Nederland', die actualiteitenrubriek van Omroep Max, is aandacht besteed aan het LOC-project Zorg voor leven in vrijheid. Dat project richtte zich op hoe zorgorganisaties zich zo kunnen organiseren, dat bewoners hun leven waar dat maar kan naar eigen wensen en behoeften kunnen inrichten.
Als zorgorganisaties aandacht hebben voor het versterken van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers, dan hebben alle partijen daar voordeel van. Dat is de conclusie van een eindrapport dat kenniscentra Vilans en Movisie maakten over het programma In voor Mantelzorg. In dit bericht de belangrijkste conclusies zijn. Ook in relatie tot de visie van LOC op mantelzorg.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen