waarde-volle zorg (436)

Op donderdag 13 oktober debatteert de Tweede Kamer over de kwaliteit en de personeelsbezetting in verpleeghuizen. Cliëntenvertegenwoordiger LOC Zeggenschap in zorg heeft via een brief de Kamerleden een aantal punten meegeven. De kernpunten en de hele brief zijn te lezen in dit bericht.
Bijna 1000 mensen uit het hele land bezochten vandaag het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen' in Nieuwegein. Het congres stond in het teken van het versterken van de cliëntenraad. In dit bericht een impressie van de dag met reacties van bezoekers, foto's, en links naar de presentaties en verslagen die gemaakt werden. Filmpjes met reacties van mensen die aanwezig waren volgen later ook. Lees en kijk hier verder.
Vandaag bezoeken 800 mensen uit heel het land het congres 'Cliëntenraad: van weten naar doen!'. Cliëntenraadsleden, bestuurders en toezichthouders uit de verpleging, verzorging en thuiszorg ontmoeten elkaar in Nieuwegein. Om kennis op te doen en te delen. Doel van het congres is de versterking van de rol en positie van de cliëntenraad, zodat de stem van de cliënten goed wordt gehoord - en uitgangspunt is bij de organisatie van zorg. Lees hier meer over hoe je wat er besproken wordt kunt volgen, ook als je er niet bij kunt zijn.
Mensen met dementie helpen hun zeggenschap vorm en inhoud te geven? Oog en oor krijgen voor de verhalen van iemand met dementie die nu belangrijk zijn voor hem of haar? 1 november organiseert het Expertisenetwerk Levensvragen ouderen, waar LOC partner in is, een workshop die praktische handvatten biedt om hier (verder) mee aan de slag te gaan. Voor naasten, vrijwilligers en professionals die in contact zijn met mensen met dementie van alle leeftijden. Lees er meer over in dit bericht.
De 100ste dialoogbijeenkomst ‘Vrijheid en veiligheid bij dementie’ is gepland! Uit een recente evaluatie blijkt dat deelnemers van een bijeenkomst positief zijn over de inhoud en vorm van de dialoogbijeenkomst. Een bijeenkomst wordt gemiddeld met een 8,4 beoordeeld. Vooral de filmpjes die in de bijeenkomst getoond worden, laten praktijkvoorbeelden zien die veel mensen herkennen en een gevoelige snaar raken. Naast mantelzorgers zijn er meer dan 35 verschillende beroepsgroepen die onder leiding van een gespreksleider de dialoog met elkaar zijn aangegaan en tips uitwisselden. Denk daarbij aan artsen en verpleegkundigen, maar ook aan vrijwilligers, fysiotherapeuten en beleidsmedewerkers. Kijk voor meer feiten en informatie over de bijeenkomsten verder in dit bericht.
Het nieuwste nummer van Zorg & Zeggenschap is weer uit! Het valt een deze dagen bij alle LOC-leden en andere abonnees op de mat. Radicale vernieuwing in de zorg is het onderliggende thema van deze herfsteditie. Met ook speciale aandacht voor het feit dat dit jaar de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 20 jaar bestaat. Een terugblik en vooruitblik. Wat er verder zoal te lezen is, vind je in dit bericht.
Deze week is de eerste week van de pijn begonnen. Van 26 september tot en met 1 oktober vraagt de week landelijke aandacht voor chronische pijn. Op het programma staan twee grote congressen, tal van evenementen in het land, de bijzondere documentaire ‘Om gek van de worden’ en de spannende thriller ‘Anoniem’ met pijn in de hoofdrol. Lees er meer over in dit bericht.
Op ons sociaal platform vroeg een lid van een cliëntenraad naar voorbeelden van betekenis-volle dagbesteding. Er zijn veel cliëntenraden die onlangs een aanvraag hebben gedaan voor de extra gelden die het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hiervoor beschikbaar gesteld heeft. Aanvragen kunnen nog tot en met vrijdag 30 september ingediend worden. Hieronder een overzicht van voorbeelden voor iedereen die hier mee aan de slag gaat. Of wil gaan: cliëntenraden kunnen altijd goede ideeën aandragen die er aan bij kunnen dragen dat cliënten een waarde-vol leven kunnen leiden.
In oktober zijn er voor ouders uit de regio Woerden en de regio Stichtse Vecht twee verdiepingsbijeenkomsten over jeugdhulp. Ouders gaan na een korte presentatie met elkaar in gesprek over hun ervaringen met zorg en ondersteuning. Waar vindt u als ouder goede hulp voor uw kind? Kunt u meebeslissen? Is het zorg op maat? Wat zijn de knelpunten en hoe kan het beter? Lees verder in dit bericht.
In de revalidatiezorg voor ouderen leidde de overgang naar een andere vorm van financiering in de afgelopen jaren tot vragen. Soms werd geestelijke verzorging niet meer geleverd aan oudere patiënten in de revalidatiezorg. Echter, de Vereniging Geestelijk Verzorgers (VGVZ) heeft altijd aan haar leden duidelijk gemaakt dat geestelijke verzorging voor alle verblijfscliënten (wettelijk) verplicht beschikbaar is, ongeacht hun indicatie. De overgang naar een ander financieringsmodel doet daar niet aan af. Lees hier hoe dat precies zit.
In de zorg zijn er tegenwoordig veel regels, protocollen en wetten. Systemen lijken belangrijker te worden dan mensen. Om dit tegen te gaan in de ouderenzorg is er een project gestart door LOC Zeggenschap in Zorg en diverse partners onder wie het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). LOC-coördinator Marthijn Laterveer vertelt wat dit project inhoudt: zondag 25 september om 14.00 uur te in het nieuwe programma MIJ EEN ZORG! bij RTL4.
In het project Voor(t)gaan in Verandering spreken beslissers in en rondom de zorg, zich uit over het belang van diversiteit. Diversiteit in relatie tot kwaliteit en innovatie van zorg en werkgeverschap. Dit doen zij in statements waarvan korte films zijn gemaakt. Er is ook een nieuw boek op komst. Dit keer het gesprek met Elaine Thewissen, voorzitter van de raad van bestuur bij AxionContinu. Kijk en lees hier verder.
De Namenbank was er om cliëntenraden te helpen bij het zoeken naar kandidaten voor de raad van toezicht. Of naar een bepaalde deskundige, zoals een jurist of financieel expert. De afgelopen jaren is er veel tijd en energie gestoken in het promoten van de Namenbank. Dit leidde helaas niet tot een groter gebruik. Vandaar dat besloten is de Namenbank op te heffen. Wie op zoek is naar een financieel, juridisch of bouwkundig expert, kan daarvoor nog steeds bij LOC terecht. Lees hier meer.
Wie langere tijd zorg of ondersteuning nodig heeft, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Iemand die cliëntondersteuning biedt kan u helpen met informatie, advies, algemene ondersteuning en bemiddeling bij de invulling van uw zorg. Deze ondersteuning is bedoeld om u als cliënt of cliëntvertegenwoordiger in staat te stellen om uw wensen en belangen duidelijk te maken. Voorafgaand aan én tijdens het ontvangen van zorg en ondersteuning. Kenniscentrum Vilans organiseert in opdracht van het ministerie van VWS een bijeenkomst waarin samen met cliënten en cliëntvertegenwoordigers onderzocht wordt hoe onafhankelijke cliëntondersteuning versterkt kan worden. Voor meer informatie en aanmelden, lees hier verder.
Om optimaal de belangen van cliënten en organen die cliënten vertegenwoordigen te kunnen behartigen, reiken de activiteiten van LOC Zeggenschap in zorg ook voorbij de grenzen van ons land. Na afronding van het internationale project WeDO2 (Wellbeing and Dignity of Older people), is LOC bijvoorbeeld met de Duitse organisatie Bagso in contact gebleven. Bagso vertegenwoordigt meer dan 100 Duitse groepen mensen waarbij zo'n 13 miljoen oudere mensen zijn aangesloten. Op verzoek van Bagso organiseert LOC nu een innovatief scholingsprogramma in Limburg. Lees hier meer.
In samenwerking met LOC Zeggenschap in zorg en Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ) kunt u op maandag 10 oktober 2016 tijdens het congres ‘Cliëntenraad: van weten naar doen’ kennis opdoen en delen. Doel van het congres is de versterking van de rol en positie van de cliëntenraad, zodat de stem van de cliënten goed wordt gehoord - en uitgangspunt is bij de organisatie van zorg. Vanaf deze week kunnen betrokkenen bij de medezeggenschap zoals cliëntenraden, leden van een raad van toezicht of bestuurders zich (kosteloos) inschrijven en een keuze maken uit meer dan 40 workshops. Leer hier meer.
Zondag 4 september gaat het programma 'MIJ EEN ZORG!' van start op RTL 4. Een informatief programma over heel verschillende soorten innovaties en ontwikkelingen in de zorg. Een daarvan is het project Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, waarmee LOC de komende drie jaar de verpleeghuiszorg wil verbeteren. Een rapportage hierover komt 25 september en 1 oktober in de uitzending. Lees er hier meer over.
LOC Zeggenschap in zorg organiseert samen met Alzheimer Nederland en IDé - Innovatiekring Dementie al enige tijd dialoogbijeenkomsten over het onderwerp: vrijheid en veiligheid van mensen met dementie. IDé - Innovatiekring Dementie liet nu een handige 'zoekplaat' maken. Die kan mensen die met dit onderwerp te maken hebben helpen om duidelijk te maken hoe het er voor staat. En om na te gaan: zijn er ook dingen die anders kunnen? Kijk en lees hier verder.
LOC werkt graag met allerlei mensen en organisaties samen om de zeggenschap van mensen te versterken. We doen dat met experts die op een bepaald gebied specifieke ervaring, kennis of kunde hebben. Om ook mensen die minder vanzelfsprekend met hun gezondheid bezig zijn te betrekken bij de (mede)zeggenschap, werkt LOC graag samen met Pharos, een organisatie die zich hierin specialiseert. Pharos organiseert hier 20 oktober een bijeenkomst over. Lees hier meer.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen