waardevolle zorg (7)

De Eerste Kamer bespreekt op 15 en 16 januari 2018 het wetsvoorstel zorg en dwang. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag. Je kunt het debat in de Eerste Kamer live volgen via de website van de Eerste Kamer of het verslag van het debat nalezen.
Maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoening vraagt om een brede aanpak. Uit recent onderzoek blijkt dat het bijna negen op de tien onderzochte personen met een psychische aandoening niet lukt om maatschappelijk te herstellen. Zij houden problemen op het gebied van wonen en zelfzorg, werken, opleiding of zinvolle dagbesteding en sociale contacten. In haar oratie pleit hoogleraar Stynke Castelein voor een brede aanpak.
In de publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat in het kort wat goede zorg inhoudt. LOC maakte deze publieksversie samen met andere organisaties. Door de belangrijkste uitgangspunten voor goede zorg kort samen te vatten, kunnen zoveel mogelijk cliëntenraden bekend raken met de inhoud van het kwaliteitskader.
Wat kun je als cliëntenraad doen om de kwaliteit van zorg te verbeteren? En, hoe doe je dat? Cliëntenraadsleden bespraken deze belangrijke vragen over de toekomst van het raadswerk onlangs op het landelijk congres Werk in Uitvoering! Ruim 800 belangstellenden bezochten de bijeenkomst op 9 oktober jl. in Bunnik. De korte video's in deze tweede terugblik laten zien hoe enthousiast de sfeer was op deze dag. En met welke adviezen en voornemens de deelnemers weer huiswaarts keerden.
Er is veel aan kwaliteit van leven te verbeteren en gezondheidswinst te boeken als ouderen in woonzorgcentra meer bewegen. Toch wordt er in zorginstellingen vaak te weinig aan beweging gedaan. Hoe wordt bewegen écht een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven van cliënten? Op 23 november organiseert LOC een netwerkbijeenkomst om kennis & ervaringen uit te wisselen over hoe bewegen binnen de ouderenzorg mogelijk te maken. De bijeenkomst maakt deel uit van het project 'Bewegen op de kaart' waarin zorgorganisaties werken aan meer beweging voor ouderen.
Twintig zorgorganisaties krijgen de kans om in hun dagelijkse zorg duurzaam aandacht te besteden aan 'meer bewegen'. LOC biedt daarvoor - met enkele gerenommeerde samenwerkingspartners - een doordacht en inspirerend traject aan. Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden voor aanmelden.
Het nieuws in alle media over de marktwerking in de GGZ, en dat verzekeraars vinden dat die te vroeg komt, is voor LOC aanleiding om het nut van zo'n verandering van systeem weer eens aan de orde te stellen. De zorg organiseren vanuit het uitgangspunt dat we vooral de kosten daarvan moeten beperken en verlagen, levert voor de toekomst alleen maar meer problemen op. Zowel als het gaat om de kwaliteit van de zorg als dat wat die kost. De afgelopen decennia hebben laten zien dat schaven aan het huidige systeem niets oplost. Het huidige systeem is aan vernieuwing toe. Daarover zou het gesprek moeten gaan en daarin staat LOC niet alleen.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen