werk en inkomen (23)

Het kabinet streeft ernaar dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan krijgen, onder meer door invoering van de Participatiewet. Voor mensen met arbeidsbeperkingen die voorheen onder aangepaste omstandigheden zouden werken in de sociale werkvoorziening daalde echter de kans op duurzaam werk. Dit schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet. Hoe is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan?'
Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt u deze kosten zelf, dan kunt u een deel daarvan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe dat werkt. De website biedt bijvoorbeeld informatie over aftrekmogelijkheden van hulpmiddelen, extra gezinshulp en bewonersvakanties.  
In de gemeente Doetinchem haalden Adviesvangers ideeën op om mensen met financiële problemen beter te helpen. Dit gebeurde via brainstormsessies met onder andere jongvolwassenen, mensen met een inkomensterugval, mensen met een WAO/WIA en hulpverleners. De sessies maken onderdeel uit van het programma Sociaal Werk Versterkt. Via dit programma denken in tien gemeentes en regio’s ervaringsdeskundigen mee over uiteenlopende onderwerpen, met als doel bij te dragen aan nog sterker sociaal werk.
LOC organiseert samen met het Experiment Persoonsvolgende Zorg op 24 januari een themabijeenkomst voor cliëntenraden in Zuid-Limburg. In de regio’s Rotterdam en Zuid-Limburg is de zorg voor mensen met een intensieve zorgvraag sinds 1 januari 2017 (meer) persoonsvolgend. Dat gebeurt in de vorm van een tweejarig experiment. LOC maakt deel uit van de stuurgroep rondom dit experiment. Vragen die in het Experiment aan de orde komen zijn: Hoe kunnen we de positie van de cliënt verstevigen bij het maken van de keuze voor een zorgaanbieder? Hoe vergroten we de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de cliënt? Hoe zorgen we ervoor dat de zorgverlening aansluit en aan blijft sluiten bij wat de cliënt verlangt? Meld je via de website aan voor deze bijeenkomst.
In het regeerakkoord staat het plan om mensen met een beperking te korten op hun Wajonguitkering. Het gaat om een korting op de uitkering van ruim 5% vanaf 2018. Deze korting wordt toegepast ondanks een eerdere oproep om dit niet te doen. Omdat de beloofde banen voor Wajongers nog niet zijn gerealiseerd. FNV start daarom een petitie tegen de maatregel.
In de september editie van het online tijdschrift E-Zin & Zorg staan nu ook weer interessante artikelen over hoe zorgorganisaties praktisch handen en voeten geven aan wat voor mensen van betekenis is in het leven. Dit keer staat het tijdschrift in het teken van de Toekomst. Hoe zullen we dan omgaan met zorg voor onze medemensen? Hoe zorgen we ervoor dat de zorg over pak ‘m beet 20 jaar waarde-vol is?
In de nieuwe netwerkgroep Persoonsvolgende zorg op het sociaal platform van LOC kun je kennis opdoen en ervaring uitwisselen over dit onderwerp. Er staat informatie op over het tweejarige experiment Persoonsvolgende zorg, waarbij geld de cliënt volgt en niet andersom. Belangrijk voor waarde-volle zorg.
Mensen die te maken hebben met een arbeidsbeperking kansen geven om aan de slag te gaan. Dat is wat LOC betreft van groot belang voor de samenleving. Daarom bevelen we van harte de training van het UW aan, waar leidinggevenden kunnen leren hoe zij optimale begeleiding kunnen geven aan mensen met een arbeidsbeperking.
De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bieden een kans om de positie van jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. De Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland geven vijf concrete actiepunten mee die gemeentelijke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen om te voorkomen dat deze jongeren dakloos worden of schulden krijgen.
Bij de invoering van de Participatiewet in 2015 maakten overheid en bedrijfsleven de afspraak in de periode tot 2026 100.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarbuiten zou de overheid zelf ook 25.000 banen voor haar rekening nemen. Nu luiden de werkgevers de noodklok: de komende jaren zal het niet mogelijk zijn om aan de afspraken te voldoen. Zowel werkgevers als werknemers vinden dat de huidige Participatiewet het investeren in werk in de weg staat en dat het dus anders moet. Ook ervaringsdeskundige Lidia van der Klei (30) - de afgelopen jaren actief in het LOC-netwerk - kwam aan het woord.
In de nieuwste editie van dit online tijdschrift staat ook nu weer een lezenswaardig artikel over hoe zorgorganisaties praktisch handen en voeten kunnen geven aan wat voor mensen van betekenis is in het leven. Zo is er te lezen over hoe de passie voor schilderen van een receptionist in een verpleeghuis aangegrepen werd om een atelier in te richten. Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Voor waarde-volle zorg, zorg die maakt dat er aandacht kan zijn voor wat cliënten echt belangrijk vinden, is het ook essentieel dat mensen die zorg verlenen kunnen werken op een manier die past bij wat voor hén belangrijk is. Voor hun eigen optimale gezondheid en welbevinden. En zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen bijdragen aan wat er voor cliënten toe doet. Lees hier verder.
Op 22 juni organiseert Sociaal Werk Nederland een bijeenkomst over armoede en schulden. Op deze na-middag praten desko’s, bobo’s en anderen over de problemen en oplossingen. Bij elk groepje schuift iemand die zelf ervaring heeft met armoede en schulden aan die ter plekke feedback geeft: zijn dit inderdaad de problemen? En kloppen die oplossingen wel? Werkt dat? De 15 mensen die gezocht werden om op die manier hun feedback te geven zijn intussen gevonden - ruim voor de bijeenkomst. Meer in dit bericht.
Een grote verzameling maatschappelijke organisaties spreekt zich vandaag uit tegen de verhuurderheffing, de heffing oplopend tot 2 miljard euro die sociale verhuurders moeten betalen aan het Rijk. De FNV, Milieudefensie, ouderenorganisatie KBO PCOB, LOC Zeggenschap in zorg en tal van andere organisaties hebben zich bij deze oproep van de Woonbond aangesloten. In een gezamenlijk manifest roepen zij het volgende kabinet op deze belasting af te schaffen.
Als je jong bent en dakloos, is het soms moeilijk om hulp of een uitkering te krijgen. Het kan zo zijn dat de gemeente waar een jongere aanklopt niet meteen hulp wil bieden. Maar een gemeente mag niet weigeren om dan hulp te geven. Een Rotterdams jongerenteam 18-/18+ heeft een folder gemaakt over regels die hierbij gelden, rondom 'woonplaatsbeginsel' en 'regiobinding'. Voor jongeren is het vaak onduidelijk hoe dat in elkaar zit en waar je kan aankloppen voor hulp. Deze folder brengt hen op de hoogte over hun rechten en wil er aan bijdragen dat zij niet meer zomaar worden weggestuurd door gemeenten als zij hulp vragen.
Hij is er weer, de Cliënt in beeldprijs. Ook dit jaar weer kunnen aansprekende initiatieven van cliëntenraden of andere cliëntenorganisaties die iets voor andere raden op het gebied van sociale zekerheid kunnen betekenen, voor de prijs in aanmerking komen. Iedereen kan zichzelf of anderen aanmelden. Meer in dit bericht.
Samenwerkingsverband Ruimte voor Raden maakte een video over burger- en cliëntenparticipatie en betrokkenheid van cliënten en inwoners in het sociaal domein. Over het essentiële belang van samenwerking - zoals tussen de verschillende raden - om dat echt goed te kunnen doen voor de mensen om wie het gaat. Ruimte voor raden is een gezamenlijk initiatief van een aantal landelijke organisaties die actief zijn in het sociaal domein: Landelijke Cliëntenraad (LCR), Koepel Adviesraden Sociaal Domein, de Woonbond en LOC Zeggenschap in zorg.
Deze week is de eerste week van de pijn begonnen. Van 26 september tot en met 1 oktober vraagt de week landelijke aandacht voor chronische pijn. Op het programma staan twee grote congressen, tal van evenementen in het land, de bijzondere documentaire ‘Om gek van de worden’ en de spannende thriller ‘Anoniem’ met pijn in de hoofdrol. Lees er meer over in dit bericht.
In het project Voor(t)gaan in Verandering spreken eindverantwoordelijken, in en rondom de zorg, zich uit over het belang van diversiteit. In relatie tot kwaliteit en innovatie van zorg en werkgeverschap. Dit doen zij in statements waarvan korte films zijn gemaakt, als vervolg op het gelijknamige boek. In dit bericht een link naar het boek dat online te downloaden is. En eerste filmpjes van bestuurders. LOC is ook betrokken bij dit project en komt ook aan het woord. Lees en kijk hier verder.
Vanaf volgend jaar start in de ouderenzorg in de regio Zuid-Limburg en in de gehandicaptenzorg in Rotterdam een experiment met persoonsvolgende zorginkoop. Binnen dit experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op. Een belangrijke stap, volgens LOC die al eerder bij zo'n experiment betrokken was net als nu. Geld in de zorg moet de cliënt volgen, en niet andersom zoals nu nog veelal het geval is. Als mensen zelf meer zeggenschap hebben over de zorg die zij krijgen, kan die beter ondersteunend zijn aan het leiden van het leven zoals mensen dat graag doen. Meer over het experiment leest u in dit bericht.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen