wijkverpleging (8)

Het ministerie van VWS stuurde op 25 oktober 2017 het 'pakketadvies Goede zorg voor de meest kwetsbare cliënten' voor bespreking naar de Tweede Kamer. Het betreft zorg voor mensen die 24 uur per dag aangewezen zijn op zorg of toezicht. In dit advies staat welke behandelingen en aanvullende zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Zorginstituut Nederland schreef het advies. 

Aanvullingen op het advies 

Het pakketadvies is nog niet compleet. Er komt nog een juridische, uitvoerings- en financiële toets voor het pakketadvies. Die toets doen andere partijen, omdat het niet de rol van het Zorginstituut is. Maar bijvoorbeeld van de Nederlandse Zorgautoriteit. Het Zorginstituut…

Zilveren Kruis heeft de proef gewijzigd ingevoerd. Zo zijn er betere regelingen gekomen voor de specialistische wijkverpleging. LOC heeft daarna steeds overleg gevoerd met Zilveren Kruis om over de gevolgen van de proef te praten. Zilveren Kruis wil de proef nu uitbreiden naar de regio’s Amsterdam, Almere en Hoogeveen, De Wolden. Daarbij erkent Zilveren Kruis dat in 2015 niet alle perspectieven goed zijn meegenomen. Zij geven aan dat zij de keuzevrijheid voor burgers erg belangrijk vinden. Ook wil Zilveren Kruis meer samen met de betreffende regio’s invulling geven aan de wijkverpleging. Daarom wil Zilveren Kruis graag in gesprek met cliëntenraden, die actief zijn in de gemeenten Amsterdam, Almere, Hoogeveen en De Wolden.
Vitalis, een zorgaanbieder in Eindhoven, heeft voor de wijkverpleging een cliëntenstop ingesteld. Zij krijgen niet meer geld van verzekeraar VGZ, terwijl veel mensen graag hun zorg van Vitalis krijgen. De centrale raad van Vitalis trok al eerder bij VGZ aan de bel en LOC stuurde een brief naar de Tweede Kamer.
De Centrale Cliëntenraad van Vitalis in Eindhoven, schreef een brief aan zorgverzekeraar VGZ, omdat de raad zich grote zorgen maakt over het effect van de zogeheten 'productieplafonds'. Wat betekent dat een zorgaanbieder niet meer zorg mag leveren dan afgesproken, ook al is er wel een terechte vraag naar zorg. Door het productieplafond kan er in het geval van Vitalis op een gegeven moment geen wijkverpleging meer worden geleverd aan cliënten die daar om vragen. Lees hier meer over de correspondentie tussen de raad en de zorgverzekeraar.
Op 30 oktober was er het kort geding dat zorgaanbieder Careyn en LOC zijn gestart om een pilot met de wijkverpleging van het Zilveren Kruis een halt toe te roepen. Aan het einde van deze week volgt de uitspraak. Lees hier meer.
LOC vraagt de Vaste Commissie voor Volksgezondheid om de kwaliteit van de budgetten voor de wijkverpleging goed te regelen. Er zijn, onder meer door wachtenlijsten en cliëntenstops, te veel tekenen dat goede wijkverpleging steeds meer in het gedrang komt. Lees de oproep die LOC, mede namens bezorgde leden, doet.
Het Grootstedelijk Overleg van cliëntenraden, die lid zijn van LOC, heeft vernomen dat Zilveren Kruis in een aantal gemeenten de wijkverpleging op een andere manier gaat inkopen. Eén van deze gemeenten is Utrecht. Het lezen van de projectplannen riep bij deze gezamenlijke cliëntenraden in de stad Utrecht vragen op over de gevolgen voor cliënten in deze pilot. Daarom vragen zij samen met LOC om verduidelijking via onder meer een stappenplan en monitoring van de gevolgen. De hele brief is in dit bericht te lezen.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen