wlz (9)

Om stapeling van zorgkosten te voorkomen is de wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief een belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg. Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Ieder(in) - netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte - stelde een brief met drie aandachtspunten op voor de Tweede Kamer en LOC heeft deze brief ook ondertekend.
De maatschappelijke veranderingen gaan snel. Ook in zorg en welzijn. LOC zette wijzigingen in wet- en regelgeving in 2018 en afspraken over zorg en welzijn in het regeerakkoord op een rij. De samenhang tussen alle ontwikkelingen is voor veel mensen onduidelijk. Vanuit de visie op waarde-volle zorg blijft LOC ook in 2018 samenhangend werken aan menselijke zorg. In dit bericht staat een aantal activiteiten die daaraan ook in 2018 bijdragen.
Na de zomer organiseert het Platform cliëntenraden langdurige zorg Amsterdam in samenwerking met LOC weer een themabijeenkomst. De bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle themabijeenkomst rond zorginkoop Wlz (Wet langdurige zorg). Leden van cliëntenraden die graag meer willen weten over de ins en outs van zorginkoop, en hoe je daar goed mee om kunt gaan, zijn van harte uitgenodigd. Voor het programma en aanmelden, lees hier verder.
Vanaf 1 januari 2016 zijn zorgorganisaties die verpleegzorg leveren niet meer verplicht om de CQ-vragenlijst te gebruiken. Ze kunnen daarvoor ook andere meetinstrumenten inzetten. Dat is het resultaat van afspraken tussen brancheorganisaties ActiZ, BTN en de zorgverzekeraars. De CQ-index was gebaseerd op Awbz-zorg en die bestaat sinds de invoering van de Wet langdurige zorg niet meer. Er komt wel een nieuw 'kwaliteitskader Verpleeghuiszorg', maar dat duurt nog even. Tot die tijd kunnen zorgorganisaties alternatieven gebruiken.
Vanaf 1 januari 2015 vervangt de Wlz (Wet langdurige zorg) de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Of iemand zorg kan krijgen uit de Wlz wordt door het Centrum indicatiestelling zorg (Ciz) onderzocht. Tijdens de overgang van de Awbz naar de Wlz maken mensen gebruik van het zogenaamde 'overgangsrecht'. Zodat zij in 2015 zeker zijn van zorg uit de Wlz. En ook zonder dat dit nog door het Ciz is onderzocht. Deze maand is het Ciz gestart met het onderzoek of de mensen die sinds eind 2014 van dit overgangsrecht gebruik maken ook vanaf 2016 zorg uit de Wlz kunnen krijgen. Meer over hoe deze 'herindicatie' werkt in dit bericht.
Het Zorginstituut Nederland denkt na hoe zij het pakket van de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen beschrijven. Wat betaalt de Wlz en wat betaalt iemand die zorg krijgt zelf? Lees in dit bericht de reactie van LOC op het concept-rapport dat het Zorginstituut schreef ter vervanging van het boekje 'Uw zorg in een Awbz-instelling'.
In diverse zorgorganisaties is verwarring: wie betaalt de waskosten als cliënten eigen beddengoed, handdoeken en washandjes gebruiken (en niet die van de instelling)? Er zijn zorgorganisaties die hiervoor kosten in rekening brengen. Maar klopt dit wel? LOC vroeg het Zorginstituut Nederland om een uitspraak.
De nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die per 1 januari 2015 moet ingaan, vertoont nog grote tekortkomingen. Dat schrijven cliëntorganisaties waaronder LOC en ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers, in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Hierin staat een oproep de wet ingrijpend te herzien, zodat eigen regie en keuzevrijheid van cliënten gewaarborgd is. Lees hier de brief.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen