wmo (7)

Om stapeling van zorgkosten te voorkomen is de wetswijziging voor het Wmo-abonnementstarief een belangrijke eerste stap voor betaalbare zorg. Om de stapeling van zorgkosten echt te verminderen, zijn meer maatregelen nodig, zoals het verlagen van de eigen bijdrage en eigen betalingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).  Ieder(in) - netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte - stelde een brief met drie aandachtspunten op voor de Tweede Kamer en LOC heeft deze brief ook ondertekend.
In een brief aan de Kamer pleit LOC samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. De stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurig zorg nodig hebben een groot probleem. Eigen bijdragen vormen vaak een groot deel van de kosten. Met de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo zet de regering een belangrijke stap om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.
De overheid is van plan de behandeling van geschillen in het sociaal domein anders vorm te geven. Daarbij gaat het onder andere over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De regeringscommissaris vraagt om reacties op het voorstel voor 1 november 2017. LOC heeft inmiddels al gereageerd. Onder andere dat het logisch zou zijn naast het sociaal domein ook de zorg in dezelfde geschillenregeling op te nemen.
Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 voor burgers te verlagen. Deze zijn nog niet helemaal definitief, maar het Centraal Administratiekantoor (CAK) heeft de veranderingen vast op een rij gezet. In het onwaarschijnlijke geval dat hier nog iets aan verandert, wordt LOC hierover op de hoogte gebracht en laten wij dat via onze media meteen weer weten. De veranderingen vindt u in dit bericht.
Op donderdag 19 mei debatteert de Tweede Kamer over de gebeurtenissen bij TSN Thuiszorg. De organisatie is dit jaar failliet gegaan, omdat het niet meer kon werken met de lage tarieven die gemeenten stelden voor de huishoudelijke hulp. Volgens LOC komt dit faillissement voort uit de constante focus op geld binnen het systeem van zorg en ondersteuning. En wil LOC een discussie op gang brengen om de focus naar mensen te verleggen. Zodat cliënten, aanbieders en gemeenten samen gaan werken aan het verlenen van waarde-volle zorg.
Eerder berichtten we al over dat de eigen bijdragen voor dagbesteding in 2016 voor sommige mensen heel veel hoger zou kunnen gaan uitvallen. Dat bedrag kan oplopen tot honderden euro's per maand. Inmiddels heeft de gemeente Zaanstad bekend gemaakt dat de maximale eigen bijdrage wordt verlaagd. Daarmee zijn we er echter nog niet.
LOC-tijdschrift Zorg & Zeggenschap is weer uit. Dit nummer staat het thema 'Zeggenschap 3.0 in zorg en toezicht' centraal. Daarbij onder meer aandacht voor de actuele ontwikkelingen rondom (de toekomst van) zeggenschap. Vele mogelijkheden om samen cliëntenparticipatie te organiseren op lokaal niveau worden ook in beeld gebracht. In dit artikel enkele hoogtepunten uit deze zomereditie van Zorg & Zeggenschap. Je kunt ook enkele artikelen meteen downloaden.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen