zorginkoop (19)

Maandag 18 juni bracht VWS-minister Hugo de Jonge het programma Langer Thuis uit. Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, reageert op dit VWS-programma. Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen is verheugd dat de minister erkent dat de expertise van de specialist ouderengeneeskunde van groot belang is voor kwetsbare ouderen die nog thuis wonen. Verenso vindt het ook goed nieuws dat er extra geld beschikbaar komt om de expertise van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn en in de verbinding naar de spoedzorg in te kunnen zetten. Nu zijn er nog veel financiële drempels die zorgen dat mensen niet de zorg en behandeling krijgen die ze nodig hebben.
Voor een Algemeen overleg over de geestelijke gezondheidszorg op donderdag 31 mei stelt LOC in een brief een aantal belangrijke onderwerpen in de GGZ aan de orde. Het gaat over de besteding van overtollig GGZ budget voor knelpunten, het tegengaan van wachtlijsten en het per direct stoppen van doorlevering van ROM gegevens. LOC verzoekt de Tweede Kamerleden om over de hierboven genoemde onderwerpen kritische vragen te stellen tijdens het Algemeen overleg aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis kiest meer voorkeursaanbieders per wijk in het vervolg op de pilot Wijkverpleging. Ook de bekostiging wijzigt. Dat meldt Zilveren Kruis bij de nieuwe inkoopprocedure Zorg in de wijk. Daarmee past Zilveren Kruis de pilot alsnog aan op punten waar LOC tegen was bij de start van de pilot in 2015.
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op donderdag 24 mei een onderhandelaarsakkoord bereikt met partijen in de wijkverpleging voor de periode 2019-2022. Om de kwaliteit van zorg op niveau te houden en te verbeteren, wordt er de komende 4 jaar in totaal € 435 miljoen extra geïnvesteerd in de wijkverpleging. Daarnaast komt € 5 miljoen beschikbaar voor kwaliteitsontwikkeling en het meer transparant maken van de uitkomsten van wijkverpleging. LOC vindt het extra budget een goede zaak. Het klopt niet dat mensen vaker thuis wonen zonder dat daar extra budget voor is. 
In 2016 was er bijna 300 miljoen over in het GGZ-budget. Voormalig minister van VWS, Edith Schippers, wilde dit geld uitgeven om de wachtlijsten in de GGZ tegen te gaan. Nu blijkt dat zorgverzekeraars dit geld niet hoeven in te zetten voor dit doel. Zorgverzekeraars zetten dit geld waarschijnlijk in voor het verlagen van de premies voor verzekerden. LOC vindt dat dit geld ten goede hoort te komen aan het oplossen van de wachtlijsten.
LOC ondersteunt cliëntenraden bij het begrijpen van de begroting en de jaarrekening van de zorgorganisatie. Dat doet een groep experts die zowel zicht hebben op de cijfertjes als weten hoe het is om als cliëntenraad te functioneren. Een combinatie die door veel cliëntenraden wordt gewaardeerd. En deze groep zoekt naar nieuwe leden! In dit bericht lees je wat het werk inhoudt, wie we zoeken en wat je ervoor terugkrijgt.
Met de decentralisatie van taken zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor de inkoop van een belangrijk deel van de langdurige zorg. Gemeenten maken hierbij verschillende keuzes. Sommige gemeenten contracteren veel aanbieders, andere slechts één of enkele. Als gemeenten kiezen voor een ruim aanbod, biedt dat voordelen voor zowel de gemeente als de cliënten. Dit staat in de in februari verschenen publicatie ‘Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein’ van het Centraal Planbureau (CPB).
‘Meer invloed op kwaliteit van verpleeghuiszorg’ was het thema tijdens een bijeenkomst van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg op 23 januari 2018. André Mannak van zorgkantoor Zilveren Kruis en leden van cliëntenraden wisselden een paar uur lang van gedachten. Over wat kwaliteit is en over hoe het zorgkantoor kwaliteitsverbetering kan stimuleren. Zilveren Kruis wilde van cliëntenraden zelf graag horen wat zíj belangrijk vinden en hoe cliëntenraden meer kunnen meepraten over zorginkoop. In de nieuwsbrief van het Platform staat een uitgebreide terugblik op de bijeenkomst.
Uit een onderzoek van onder meer de NOS blijkt dat in 228 gemeenten hun budget voor de jeugdzorg in 2017 al hebben opgemaakt. Er ontstaan wachtlijsten. Voor LOC is dit opnieuw aanleiding om op te roepen tot een radicaal andere manier van organiseren van de jeugdhulp.
GGz-instelling Emergis kondigde op 28 augustus een cliëntenstop aan voor cliënten in Zeeland. Omdat hun budget voor 2017 op is. Daarom zullen mensen moeten uitwijken naar Rotterdam of Breda. GGz Delfland organiseert samen met LOC en DSW op 20 oktober een werkconferentie over wachtlijsten. Om samen praktisch over dit probleem - en mogelijke oplossingen - na te denken.
De zorgkantoren maakten van het officiële inkoopkader voor de zorginkoop een goed leesbare publieksversie Zorginkoop 2018 voor cliënten en cliëntenraden van zorgorganisaties. De zorginkoop is bedoeld om op de beste manier zorg voor mensen mogelijk te maken in samenwerking tussen zorgkantoor, zorgaanbieder én de cliëntenraad. De publieksversie kan een hulpmiddel zijn bij deze samenwerking. Het beschikbaar stellen van deze publieksversie duidt er ook op dat zorgkantoren cliënten(raden) als gesprekspartner serieus nemen.
Het ministerie van VWS schrijft in antwoord op de brief van 125 cliëntenraden en LOC over inspraak bij de verdeling van extra geld voor verpleeghuizen dat deze 100 miljoen alleen bedoeld is voor zorgorganisaties met grote problemen. Daarom stelt het ministerie andere voorwaarden dan bij eerder geld. Zorgkantoren en Nederlandse Zorgautoriteit bepalen welke verpleeghuizen geld kunnen krijgen.
Na de zomer organiseert het Platform cliëntenraden langdurige zorg Amsterdam in samenwerking met LOC weer een themabijeenkomst. De bijeenkomst is een vervolg op de succesvolle themabijeenkomst rond zorginkoop Wlz (Wet langdurige zorg). Leden van cliëntenraden die graag meer willen weten over de ins en outs van zorginkoop, en hoe je daar goed mee om kunt gaan, zijn van harte uitgenodigd. Voor het programma en aanmelden, lees hier verder.
De Tweede Kamer heeft vanmiddag een motie aangenomen, die was ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van de ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. LOC is heel blij met het nieuws dat minister Schippers hiermee aan de slag moet gaan. Dit betekent meer zeggenschap voor cliënten, waar LOC al jaren voor pleit. Lees hier meer.
De grootstedelijke cliëntenraden in Utrecht maken zich ernstig zorgen over de gevolgen van een pilot die zorgverzekeraar Zilveren Kruis in 2016-2018 wil doen. De pilot 'Zorg in de wijk' bedreigt de continuïteit van de zorg. De raden schreven eerder al een brief naar het Zilveren Kruis en hebben nu, samen met andere partijen waaronder LOc, ook de Tweede Kamer aangeschreven.
LOC organiseert door heel het land regionale bijeenkomsten. Op 14 oktober organiseren we samen met Klaverblad Zeeland en het CZ Zorgkantoor een themabijeenkomst. Zorginkoop is een belangrijk onderdeel van ons zorgsysteem. Veel cliëntenraden hebben vragen die gaan over de zorginkoop. LOC heeft het CZ zorgkantoor benaderd om uitleg te geven over de rol van het zorgkantoor in de regio Zeeland. Maar er staat meer op het programma, lees er alles over in dit bericht.
Het Grootstedelijk Overleg van cliëntenraden, die lid zijn van LOC, heeft vernomen dat Zilveren Kruis in een aantal gemeenten de wijkverpleging op een andere manier gaat inkopen. Eén van deze gemeenten is Utrecht. Het lezen van de projectplannen riep bij deze gezamenlijke cliëntenraden in de stad Utrecht vragen op over de gevolgen voor cliënten in deze pilot. Daarom vragen zij samen met LOC om verduidelijking via onder meer een stappenplan en monitoring van de gevolgen. De hele brief is in dit bericht te lezen.
In dit bericht de aankondiging van dit symposium dat mede door LOC wordt georganiseerd. Het vormt een eerste aanzet tot dialoog tussen cliëntenraden en zorgverzekeraars. En in de toekomst leidt het mogelijk tot meer betrokkenheid leidt van cliëntenraden bij het zorginkoopbeleid. Lees het hele bericht voor meer over het programma en ervaringen van cliëntenraden die tot dit symposium hebben geleid.

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen