In het voorjaar van 2019 organiseert LOC weer de interessante basiscursus 'Theorie en praktijk van cliëntenmedezeggenschap'. Deze informatieve en praktische (basis-)cursussen zijn bedoeld voor cliëntenraadsleden en ondersteuners. De cursussen vinden plaats op 21 en 22 juni in Amsterdam en Utrecht.

Data, locaties en tijd

  • Amsterdam - vrijdag 21 juni 2019 van 10.30 -16.00 uur - specifiek voor GGz
  • Utrecht - zaterdag 22 juni 2019 van 10.30 -16.00 uur - voor GGz, Ouderenzorg, Zorg Thuis

Eerste dagdeel: Onmisbare basiskennis over Wmcz

De cursussen beginnen met een dagdeel van 10.30 - 13.00 uur of van 14.30 tot 17.00 uur over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de (nieuwe) Wmcz 2018. LOC informeert u uitgebreid over de ontwikkelingen in wetgeving en de betekenis hiervan voor de praktijk van medezeggenschap.

Daarnaast biedt de cursus veel ruimte voor het stellen van vragen en uitwisseling met andere deelnemers. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer de taak en de rollen van de cliëntenraad binnen de zorg. Ook de adviesrechten en andere rechten en plichten van de cliëntenraad en de zorgaanbieder komen aan bod. Zoals bijvoorbeeld het recht op informatie. En hoe ga je daarmee om? En waar kunt u terecht wanneer er sprake is van een patstelling tussen cliëntenraad en zorginstelling? 

Verder gaan de trainers in op de verschillen tussen de huidige Wmcz en de Wmcz 2018. Daarbij wordt stilgestaan bij nieuwe onderwerpen zoals de medezeggenschapsregeling, het instemmingsrecht en de wettelijke bevoegdheden van lokale en centrale cliëntenraden.

Tweede dagdeel: Keuze uit twee workshops over actuele thema’s

Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee actuele workshops die per cursusdag verschillen. In elke workshop behandelen we een actueel thema. Aan de workshops werkt een aantal gastsprekers mee, bijvoorbeeld Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg.

Amsterdam - Vrijdag 21 juni 2019 van 14.00 - 16.00 uur
Doelgroep: GGz 
Thema’s:

1. Wet verplichte ggz (Wvggz) 
2. Ambulantisering en de rol van cliëntenraden

Utrecht - Zaterdag 22 juni 2019 van 14.00 - 16.00 uur
Doelgroepen: GGz, Ouderenzorg, Zorg Thuis
Thema’s:
1. Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, workshopleider Marie-Antoinette Bäckes, coördinator Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg 
2. Wet Zorg en Dwang en de rol van cliëntenraden

Voor meer informatie over de inhoud van de workshops, lees de toelichting LOC-Workshops Medezeggenschap voorjaar 2019 (pdf).

Zie ook de informatie over de basiscursus in het najaar 2019. U kunt zicht hiervoor ook reeds inschrijven: LOC-basiscursus 'De (nieuwe) Wmcz 2018' - Hoogeveen, IJmuiden, Den Haag, Den Bosch, Roermond

Voor wie

De basiscursussen 'Theorie en praktijk van cliëntenmedezeggenschap' zijn bedoeld voor startende cliëntenraadsleden en ondersteuners, maar ook voor ervaren leden die basiskennis willen ophalen. Of leden die geïnformeerd willen worden over actuele ontwikkelingen. De cursussen zijn geschikt voor cliëntenraadsleden actief binnen de GGz, Ouderenzorg of Zorg Thuis. De LOC-trainers zijn Liesbeth Honig en José Broers.

Aanmelden en kosten

Inschrijven kan voor één dagdeel of voor de gehele dag. Meld u aan via de knop hieronder:

Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshops gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p. voor een dagdeel en € 175,- p.p. voor de hele dag. Deze prijzen zijn inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 - 14.00 uur (op 9 april van 17.00 - 18.00 uur). Zonder afmelding brengt LOC € 50,- in rekening.

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal drie leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om mogelijkheden te bespreken voor een cursus op locatie. Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl.

Aanbod op maat

Komen de cursusdata u niet goed uit? LOC organiseert ook cursussen 'in company', dus op maat. Zie de LOC-Inspiratiegids cursussen en trainingen voor alle mogelijkheden. Of neem contact op met de LOC-Vraagbaak voor meer informatie: vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen