Op 15 januari vindt in de Eerste Kamer het voorbereidend onderzoek herziene Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) plaats. LOC stuurde een korte brief naar de Eerste Kamer waarin we ervoor pleiten om de wet snel aan te nemen. 

Belangrijke verbeteringen

De herziening van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen laat al vele jaren op zich wachten. In de zorg is het van groot belang dat gebruikers van de zorg en hun naasten meer invloed hebben op de zorg. Omdat daarmee de zorg beter aansluit bij hun behoeften. Het wetsvoorstel dat nu voorligt kent een aantal belangrijke verbeteringen. Zoals instemmingsrechten op zaken die de directe levenssfeer van mensen raken. Daarnaast is een aantal essentiële zaken behouden. Met name medezeggenschap dicht bij de leefwereld van mensen in de langdurige zorg

Pijnpunten

Het wetsvoorstel kent ook een aantal pijnpunten. De belangrijkste zijn:

● vergoeding van juridische kosten bij een geschil met de zorgaanbieder is niet meer opgenomen in het wetsvoorstel;

● cliëntenraden kortdurende zorg hebben minder rechten, bijvoorbeeld bij geestelijke verzorging.

De balans opmakend is de wet een verbetering. Een snelle invoering van de wet maakt een einde aan de jarenlange onzekerheid voor cliëntenraden en aanbieders over de medezeggenschap. Daarom vindt LOC het van belang dat er geen verdere vertraging optreedt. In een later stadium kunnen de tekortkomingen in de wet gerepareerd worden.

Download Brief Wmcz voor Eerste Kamer
LOC themapagina Wmcz

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen