Steeds weer verschijnen er rapporten over de situatie in de verpleeghuizen. In 2002 was LOC in de zorg al betrokken bij het rapport 'Zorgen in de zomer'. Toen al speelden dezelfde problemen, die nu nog spelen. Ongeveer jaarlijks verschijnt er een rapport waaruit blijkt dat de situatie niet structureel verbetert. Om bij te dragen aan fundamentele vernieuwing die werkelijk duurzaam kan zijn, schreef LOC een behulpzame notitie: 'Waarde-volle zorg als veiligheidsgordel'.

Waarom slaan verbeterprogramma's niet aan?

Er zijn al zeer veel grote verbeterprogramma's geweest om instellingen te helpen. We kunnen concluderen dat die soms even helpen, maar net zo snel weer wegzakken. Als cliëntenorganisatie vonden we het nu tijd om de mechanismen die daar onder liggen te analyseren. Wat is er mis in de ouderenzorg? Waarom lukt het in veel instellingen niet om tot betere zorg te komen?

Stoppen steeds hetzelfde te doen en betere resultaten verwachten

In bijgaande notitie hebben we dat aan de hand van een aantal voorbeelden duidelijk gemaakt. Daarmee laten we zien dat steeds hetzelfde doen om te verbeteren inderdaad niet tot een echte verbetering kan leiden. En maken we ook duidelijk hoe dat alleen kan veranderen als we echt anders gaan organiseren. Het primair denken vanuit systemen, protocollen en richtlijnen zullen we moeten vervangen door te organiseren vanuit mensen. Want de kern van de zorg is de relatie tussen degene die zorg nodig heeft, de naasten en de zorgverleners. En omdat ieder mens anders is, verschillen oplossingen ook van persoon tot persoon. We zullen meer naar de context van mensen moeten kijken.

Handreiking

LOC wil daar graag als beweging van mensen die staan voor 'waarde-volle zorg' een bijdrage aan leveren. Hier kunt u de notitie 'Waarde-volle zorg als veiligheidsgordel' downloaden. Daarin is onze analyse te lezen, net als een oplossingsrichting.

De notitie is in eerste instantie geschreven voor politici en beleidsmedewerkers. En is vandaag bijvoorbeeld naar Tweede Kamerleden gestuurd voor het spoeddebat over de uitkomsten van het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat maandag verscheen.  Daarin werd opnieuw duidelijk dat de kwaliteit en onveiligheid in veel instellingen in de verpleeghuiszorg onder de maat is. Aan een eenvoudiger versie van de notitie wordt gewerkt. Zodra ook die beschikbaar is, publiceren we daar in onze media weer over.

Vragen of ondersteuning?

LOC kan mensen en organisaties die dat willen ondersteunen om tot verder inzicht in de materie te komen. Maar ook bij het verder verbeteren van de veiligheid en kwaliteit van verpleeghuiszorg. Lees daarvoor ook dit bericht. Of neem contact op met de Vraagbaak: 030 284 3200 / vraagbaak@loc.nl.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen