Op donderdag 28 september 2017 organiseerde de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van ouderen (LVGO) een bijzondere bijeenkomst in Amersfoort, voor burgerinitiatieven en partijen op het gebied van (gemeenschappelijk) wonen. Deelnemers waren vertegenwoordigers van: Landelijke Vereniging Centraal Wonen, de Woonbond, Nederland Zorgt voor elkaar, Woningbouwvereniging Gelderland, Centrum Groepswonen (Den Haag), Landelijk Overlegorgaan Cliëntenraden zorg - Bouwpool van LOC Zeggenschap in zorg, Kenniscentrum Wonen Zorg en de LVGO.

Ondertekend manifest

De uitkomst van het gesprek is het Manifest 'Samen leven, gemeenschappelijk wonen!' (pdf). Daarin staan tien punten die van belang zijn om gemeenschappelijk wonen, al dan niet met zorg, toegankelijk te maken voor iedereen. De organisaties die het manifest onderschrijven staan onderaan dit bericht. LOC Zeggenschap in zorg hoort daar ook bij. Het manifest sluit aan bij de visie van LOC op waarde-volle zorg: zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert.

Met dit manifest willen de betrokken organisaties zorgen voor meer bekendheid van deze mooie vorm van wonen, voor betere voorwaarden en goede samenwerking.

In het belang van de samenleving

Gemeenschappelijk wonen, al dan niet met zorg, is van grote waarde voor de samenleving en verbindt mensen. Saamhorigheid is even vanzelfsprekend als ruimte voor privacy. Samen wonen met zelfbeheer houdt mensen redzaam. Ze blijven langer gezond en er is meer welbevinden. Dit geeft veiligheid, gaat eenzaamheid tegen en bevordert samen-redzaamheid. Deze vorm van wonen hoort toegankelijk te zijn voor iedereen. Jongeren en ouderen, mensen die gezond zijn en mensen met beperkingen zijn van betekenis voor elkaar en in de buurt.

De samenleving heeft groot belang bij gemeenschappelijk wonen, ook vanwege de vergrijzing van de bevolking. We roepen de politiek, gemeenten, wooncorporaties en lokale partijen op om deze burgerinitiatieven te laten bloeien.

Tien punten in het kort

1. Gemeenschappelijk wonen is goud waard! 

2. Geef burgers de ruimte bij gemeenschappelijk wonen 

3. Waardeer en stimuleer burger(woon)initiatieven 

4. Woongemeenschappen hebben flexibele huurgrenzen nodig 

5. Inkomen mag geen selectiecriterium zijn  

6. Bouw functioneel-flexibel

7. Hanteer visie op wonen

8. Zet de rem op speculanten

9. Werk samen!

10. Geef gemeenschappelijk wonen prioriteit in volkshuisvesting

Ondertekend door:

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen