De nieuwe inspiratiegids voor cursussen en trainingen van LOC is beschikbaar met heel veel opleidingsaanbod voor cliëntenraden en ondersteuners. Waar ook gebruik van gemaakt wordt via bestuurders, managers en anderen. Uitgangspunt is namelijk het mogelijk maken van waarde-volle zorg, en dat kun je uiteindelijk alleen samen realiseren. Deze nieuwe opleidingsgids staat vol informatie en inspiratie over de leermogelijkheden die LOC biedt. Hieronder staat een greep uit het brede en vaak op maat te maken aanbod. 
 
Greep uit het aanbod
1. Basiscursus medezeggenschap, inclusief verdiepende modules, zoals:
  • het maken van een werkplan
  • de rechten van de cliëntenraad volgens de Wmcz
  • communicatie tussen cliëntenraad en achterban
2. Adviesonderwerpen voor de cliëntenraad, zoals:
  • Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg
  • veilig medicijngebruik
  • levensvragen en zingeving
3. Advies- en coachingstrajecten als
  • passende medezeggenschap
  • inspiratiesessie medezeggenschap
  • teambuilding tussen cliëntenraad en zorgorganisatie

Voor wie
De trainingen en cursussen zijn zowel geschikt voor cliëntenraden die cliënten vertegenwoordigen die zorg thuis en ambulant ontvangen als cliëntenraden die cliënten in een instelling vertegenwoordigen. Naast het aanbod in de inspiratiegids, biedt LOC ook specifieke ondersteuning voor bestuurders, raden van toezicht en daarnaast ook een op jeugdhulp toegesneden trainingsaanbod.

Uitgangspunt van alle trainingen en cursussen die LOC organiseert, is dat zorg waarde-volle zorg moet zijn. Waarbij dat wat van waarde is voor cliënten, naasten en medewerkers, voorop staat. En hoe de cliëntenraad en/of een zorgorganisatie daar vanuit hun activiteiten een bijdrage aan kunnen leveren.

Reactie van deelnemer
Een deelnemer aan de bijeenkomst ‘Kennis van de medezeggenschap opdoen’ zegt hierover: “De dag voldeed aan onze verwachtingen. We kunnen nu een stappenplan gaan maken om de raad goed op te zetten. Voor ons is het heel fijn dat we nu weten wat onze rol is in dit hele gebeuren, want dat was niet helemaal duidelijk.”

De trainers
De trainers en adviseurs zijn allemaal expert op hun vakgebied: dat kan zijn op het gebied van zorginhoud, wetgeving, medezeggenschap, communicatie, teamvorming, werken vanuit waarden en ervaringen in de zorg. De inhoud die zij bieden stellen zij steeds samen op basis van eigen kennis én inbreng van deelnemers. Zodat we zo dicht mogelijk bij de actualiteit van uw vraag en behoeften kunnen aansluiten.

Meer informatie 

Bel of mail de LOC-Vraagbaak voor het bestellen van de kosteloze papieren gids. Via de Vraagbaak kun je ook advies inwinnen over passende en op maat gemaakte trainingen. Telefoon 030 284 32 00 | mail vraagbaak@loc.nl

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen