Verwarring
In diverse zorgorganisaties is verwarring over de waskosten van eigen beddengoed, handdoeken en washandjes (het zogenaamde 'platgoed'). Duidelijk is dat de zorgorganisatie de waskosten van het platgoed moet betalen. Er zijn organisaties die beddengoed, handdoeken en washandjes vanuit de instelling verstrekken. En alleen daar de waskosten van betalen. Mensen mogen ook hun eigen dekbedovertrek of handdoeken meenemen. Als ze die gewassen willen hebben rekenen deze organisaties de waskosten door aan de cliënt. Of anders gezegd: de zorgorganisatie betaalt de waskosten van instellingsplatgoed, de cliënt betaalt als hij kiest voor eigen platgoed.

Zorginstituut Nederland: "De instelling betaalt"
Maar klopt het dat de instelling niet hoeft te betalen als de cliënt eigen platgoed heeft? LOC heeft het Zorginstituut Nederland om een uitspraak gevraagd. Het Zorginstituut bepaalt wat er in het pakket van de Wet langdurige zorg (Wlz - voorheen de Awbz) zit. Het Zorginsituut heeft nu bepaald dat ook de waskosten van eigen platgoed voor rekening van de zorgorganisatie komen. Het maakt dus niet uit of een cliënt gebruik maakt van platgoed van de instelling of eigen platgoed. De zorgorganisatie betaalt de waskosten. Mogelijk gaat dat op termijn veranderen, maar vooralsnog is dit de uitleg van het Zorginstituut.
Het letterlijke antwoord van het Zorginstituut op onze vraag is als volgt:
'U schrijft dat de instelling kosteloos platgoed verstrekt en wast. Daarnaast staat de instelling toe dat bewoners eigen platgoed gebruiken en dat zelf moeten (laten) wassen. U vraagt: moet een zorgorganisatie de waskosten van eigen platgoed van de cliënt betalen als de instelling standaard instellingsplatgoed aanbiedt?

Ons standpunt is verwoord in de brochure ’Uw zorg in een AWBZ-instelling’ en in het AWBZ-kompas. Zorginstituut Nederland maakt geen onderscheid tussen het wassen van eigen platgoed en van platgoed van de instelling. De instelling betaalt de kosten van het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes.

Naar aanleiding van de Wlz en haar achterliggende filosofie willen wij onze visie op de manier waarop wij het pakket duiden, gaan herzien. Tot dan geldt ons huidige standpunt.'

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

 • @Truus van Dijk, cliënten die voor 2009 in de zorgorganisatie woonden hoeven niet zelf de waskosten te betalen. Ook niet als ze in een andere locatie wonen. Heeft u de organisatie al gevraagd om u de informatie hierover op papier te verstrekken? Er zijn regelingen en beleid op dit onderwerp en dat moet schriftelijk beschikbaar zijn. Daarin moet ook staan wat ik net stel. Landelijk is dat ook zo beschreven, dat vindt u in de links onder dit artikel.
  U kunt dit signaal ook bij de cliëntenraad neerleggen. Hebben meer mensen hier last van dan kan de cliëntenraad ook zijn invloed uitoefenen op het beleid en de regeling bij de organisatie. De raad heeft namelijk verzwaard adviesrecht op dit onderwerp.
 • @Jansen; het zou erg jammer zijn als de cliëntenraad niet gebruik maakt van de mogelijkheden die zij heeft om op te komen voor de rechten van de client. Ik kan niet oordelen over uw precieze situatie omdat ik er niet genoeg zicht op heb (zo op afstand). Maar ik schat zo in dat er meer speelt bij u. En dan loop je in de praktijk inderdaad tegen een wirwar van instanties aan en is het een zoektocht waar je moet zijn en wie je kan helpen. Gelukkig zijn er dan altijd de instanties die er zijn voor de cliënten en de raad, als het LCvV, die uitspraken kan doen bij geschillen en LOC die de raad kan ondersteunen in wat zij kan doen. En afhankelijk van hoe nijpend de situatie is, kan ook gedacht worden aan de IGZ. Ook zijn er mogelijkheden om te kijken waar u het beste met uw klacht terecht kunt, zoals http://www.zorgwijzer.nl/faq/zorgmeldpunt . Het ideaal is natuurlijk wel dat u er met de cliëntenraad en de zorgaanbieder onderling uit kan komen. En dan moet misschien een ander gesprek gevoerd worden. Namelijk een die uitgaat van de visie, wat wilt u als zorgorganisatie voor uw cliënten en hoe kan daaraan in gezamenlijkheid gewerkt worden? Dan heb je een ander gesprek met elkaar. Een die misschien hele andere uitkomsten heeft dan nu het geval is!

  Jansen zei:

  @Tiske Boonstra 
  De clientenraad is hiervan op de hoogte! Maar kan niet ondernemen, of durft niets te ondernemen als het werkelijk op zaken aankomt. Wij hadden ook al te maken met weigeren van medische hulp. Alle instanties op de hoogte gebracht, en allemaal sturen ze je van kastje naar de muur. Of in kader van onderzoek kunnen er geen mededelingen worden gedaan. Ondertussen draaid het zorgcentrum zonder verpleegkundige (die 7x24 uur) lijfelijk in huis moet zijn. Omdat ze afspraken kunnen maken met verzekeraar hierover. Dat de client zorg te kort komt en hierdoor onnodig letsel oploopt schijnt niemand te deren. Letterlijk deelde manager mede niet aan de verplichtingen verzekeraar te voldoen. Reactie verzekeraar, we betalen dan niet volledig uit, wat de organisatie dan gelijk zou voelen. Hoe durven ze!!! De client-patient betaald een hoge eigenbijdrage bijkomend de awbz gelden. Niemand controleerd schijnbaar. Het is chaos in de zorg. Het onderstaande was probleem is het topje van de ijsberg.
 • @Pieter van Ginneken

  Nou dat is inderdaad een hele kwestie geworden zeg! Dank dat u dat wilde delen. De uitspraak van zorginstituut Nederland biedt nu meer duidelijkheid en houvast. Helaas in uw geval wellicht mosterd na de maaltijd.

  Ik denk dat het goed is ook voor andere deelnemers op het platform om van uw ervaringen te kunnen leren. En dan bedoel ik niet alleen in negatieve zin, maar ook in de zin van welke instanties er zijn om bij te rade te gaan. Hoe die weg uitpakt zal telkens verschillen naar de inhoud van de kwestie. 

  Het is wel zo dat als u niet ingelogd bent, de reacties niet onder het artikel komen te staan, vandaar dat ik het even hieronder geplakt heb. Zodat andere lezers weten hoe de uitwisseling loopt.

  @Tiske Boonstra 
  Mijn archief bestrijkt de periode sinds 2006 toen mijn ouders in een verzorgingshuis/verpleeghuis kwamen te wonen tot onlangs. Mijn ouders stierven in 2013. In 2011 is het formele klachtproces gestart na mislukte pogingen om via informele weg binnen de organisatie antwoord te krijgen op de vraag naar de rechtvaardiging van het in rekening brengen van de waskosten, ook voor die van eigen platgoed. De instelling bood evenmin de optie om instellingsplatgoed te gebruiken. Ik heb de weg van ondermeer klachtencommissie, zorgkantoor, NZa en Geschillencommissie doorlopen. Het is bedroevend om te merken hoe weinig de toezichthouders bereid of in staat waren om hun tanden te laten zien. NZa liet weten geen straf op te leggen als een misstand uit het verleden inmiddels was gerepareerd. Uiteindelijk sprak de Geschillencommissie zich eind 2012 uit voor gedeeltelijke vergoeding van de waskosten zonder duidelijke uitleg van de overwegingen of gebruikte methodiek voor berekening van de compensatie. Daarna verzocht ik de instelling de uitspraak ook toe te passen op de situatie van mijn vader, en van andere bewoners die mogelijk op compensatie recht zouden hebben. Het tegenaanbod van de instelling (meii 2013) beschouwde ik als een soort zwijggeld en heb dat niet geaccepteerd. Daarna ontving ik een brief van een advocatenkantoor namens de instelling waarin het bod van de instelling als laatste bod werd bevestigd, de uitspraak van de Geschillencommissie als foutief werd bestempeld en men zich uitsprak een eventuele procedure met vertrouwen tegemoet te zien. Ik had geen zin om een rechtsgang te maken als individueel burger. Toch liet de zaak me niet los en begin dit jaar dacht ik nogmaals via de Geschillencommissie de kwestie aanhangig te maken temeer omdat de zorginstelling deze Commissie van fouten betichtte. Mijn klacht werd niet ontvankelijk verklaard omdat ik ook om een berisping vroeg van de bestuurders. Er is meer te vertellen maar de ruimte staat dit niet toe. Desgewenst kan ik correspondentie naar u kopiëren.

 • @Pieter van Ginneken en @ Jansen; Ik denk dat het heel belangrijk is dat er duidelijke afspraken gemaakt worden in zorgorganisaties hoe deze kosten opgebouwd zijn, wat de keuzes zijn (zelf wassen, organisatie doet de was, eigen platgoed of niet, etc.) en wat er dan precies in rekening gebracht wordt. Cliënten (en familie) moeten deze informatie ten alle tijden kunnen inzien. Zij zijn het die gebruik van maken deze dienst, dus mogen zij ook duidelijkheid verwachten over welke kosten daarmee gemoeid zijn. Over gemaakte afspraken in het verleden kan (waarschijnlijk) geen compensatie gevraagd worden. Maar ook daarover moet het gesprek met de organisatie aangegaan worden. Waarom maakt de organisatie de keuzes over de was die zij maakt? Welke keuzes hebben de cliënten? Wat betekent dat voor hun cliënten als het gaat om de was? De leidraad hierboven van het zorginstituut geeft vanaf heden wel een krachtige basis voor dat gesprek. Dat gesprek hoeft u mogelijk niet ieder individueel aan te gaan in uw zorgorganisatie.

  De cliëntenraad kan hierin een duidelijke rol spelen. De cliëntenraad heeft verzwaard adviesrecht op alle voor cliënten geldende regelingen, de was is daar er een van. Dus ik zou als client en/of familie ook zeker dergelijke signalen bij de cliëntenraad neerleggen, zij kunnen er dan mee aan de slag gaan. Te denken valt aan overleg met de zorgorganisatie over de visie op de waskosten, de keuzes die er gemaakt kunnen worden (kosten eigen platgoed of van de instelling, zelf wassen etc), hoe de kosten opgebouwd zijn, wat het totaal aan kosten zal zijn en de informatievoorziening hierover aan de cliënten. Alleen dan kan een client en/of de familie de voor hen best passende keuze maken.

  @Pieter van Ginneken; geweldig dat u uw archief voor geïnteresseerden ook ter beschikking wilt stellen. Mag ik vragen wat de er in dat archief zoal te vinden valt?

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen