LOC lanceert website met informatie over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018), oftewel de nieuwe Wmcz. De Tweede Kamer behandelt in 2018 het wetsvoorstel voor de nieuwe Wmcz. Om cliëntenraden en andere geïnteresseerden in waarde-volle zorg en medezeggenschap te informeren staan op de site officiële wetteksten en andere kamerstukken. En ook de standpunten en bijdragen van LOC. 

Standpunt LOC

LOC kan instemmen met de invoering in de nieuwe Wmcz van:

 

  • Instemmingsrecht

LOC is blij het de invoering van het instemmingsrecht en zal ervoor lobbyen dat het recht geldt voor de juiste besluiten die mensen direct aangaan.

  • Financiering en (onafhankelijke) ondersteuning

LOC steunt de verankering van de twee voorwaarden voor ondersteuning en financiering. Hiermee kunnen raden in het gesprek met bestuurders duidelijk aangeven waar zij behoefte aan hebben. En hoe de zorginstelling dit kan faciliteren.

  • Het aangescherpte instellingsbegrip

In december 2016 deed de Hoge Raad een uitspraak wat eventueel grote gevolgen kan hebben voor lokale cliëntenraden. Tot onze blijdschap heeft de Minister ervoor gekozen om het 'instellingsbegrip' aan te scherpen en daarmee aan te geven dat medezeggenschap vooral op lokaal niveau vorm moeten krijgen. Zodat het zoveel als mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van mensen.

Ondanks de vele verbeteringen die het wetsvoorstel bevat, ziet LOC ook nog ruimte voor verbetering. Onder meer:

  • Lokale medezeggenschap moet altijd leidend zijn. Het wetsvoorstel (art. 3.4.) laat te veel ruimte voor het alleen instellen van centrale cliëntenraden. Van een 'Nee, tenzij...' naar een 'Ja, tenzij...'. Dan kunnen cliënten(vertegenwoordigers) zelf bepalen of ze wellicht een andere vorm van (mede)zeggenschap willen. Maar de zekerheid van de lokale cliëntenraad blijft bestaan.
  • We willen dat het wetsvoorstel duidelijk(er) wordt over het verschil tussen inspraak (art. 2) en medezeggenschap. Het één lijkt het ander nu te vervangen.
  • De onafhankelijke ondersteuning is voor cliëntenraden echt belangrijk. Daarom moeten ze daar ook instemmingsrecht krijgen op de selectie én benoeming van de onafhankelijk ondersteuner.
  • Er komt nu instemmingsrecht over het 'algemeen beleid inzake kwaliteit'. Dat is voor LOC een te vage term. In de huidige wet staat dit beter omschreven als 'de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg'.
  • Het wetsvoorstel maakt onderscheid tussen kortdurende en langdurige zorg. Waarom zouden mensen bij een huisartsenpraktijk minder medezeggenschap mogen uitoefenen dan in een verpleeghuis? Volgens LOC volkomen onlogisch. 
  • De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden heeft sinds 1996 een belangrijke positie opgebouwd in het beoordelen van geschillen en doen van uitspraken. We pleiten voor één Commissie in plaats van de mogelijkheid tot versplintering. En vragen om de uitspraken van de LCvV als bindend te blijven beschouwen. Dat wordt in het voorliggende wetsvoorstel opgeheven.

Voor meer informatie over de standpunten van LOC zie daarvoor www.nieuwewmcz.nl

Reacties op wetsvoorstel Wmcz 2018

LOC hoort graag uw mening en ideeën over het wetsvoorstel. We nemen dit mee in onze reactie aan de Tweede Kamer.
Wilt u reageren? Stuur ons een mail.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel?
Neem contact op met de LOC Vraagbaak via: vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen