Zie ook de update onderaan dit bericht; ook andere betrokkenen bij verpleeghuiszorg zijn uitgenodigd.

Waardigheid en Trots is een programma van het ministerie van Volksgezondheid met als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Aanbieders van deze zorg, die de ambitie hebben om een zogeheten 'best practice' te worden, krijgen de ruimte om hun plannen waar te maken.

In 2015 zijn ongeveer 150 zorgaanbieders gestart met de uitvoering van een plan als onderdeel van Waardigheid en Trots. In mei van dit jaar heeft de staatssecretaris opnieuw een oproep gedaan voor zorgaanbieders, die zich willen aansluiten bij dit vernieuwingsprogramma.

Wil uw cliëntenraad meepraten?

Daarom worden er op 4 juli gesprekstafels ingericht, waar ook leden van cliëntenraden een belangrijke rol in hebben. Zowel zorgaanbieders die al meedoen als aanbieders die een nieuw plan hebben ingediend gaan namelijk in gesprek met professionals, cliënten(raden), mensen van het ministerie van VWS en andere betrokken partijen. Bent u niet via een cliëntenraad maar wel betrokken bij een een organisatie voor verpleegzorg? Lees dan ook het kopje 'Update' hieronder.

In de ochtend zijn er gesprekken met aanbieders die al meedoen. Deze gesprekken zullen gaan over de ervaringen, mogelijke knelpunten en wensen van de zorgaanbieders. In de middag zullen de nieuw ingediende plannen worden gepresenteerd en beoordeeld.

Praktische informatie

Zoals gezegd hebben leden van cliëntenraden, naast zorgprofessionals, een belangrijk aandeel in deze gesprekken. Zij kunnen immers beoordelen of plannen voor de cliënt en professional bijdragen aan betere kwaliteit van de zorg. LOC is daarom op zoek naar leden van cliëntenraden die op maandag 4 juli een dag willen deelnemen aan de gesprekstafels (van 09.00 tot 17.00 uur) in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Wie graag meedenkt en -helpt bij het beoordelen van de voorstellen en het stellen van vragen, kan zich vóór 10 juni aanmelden via de Vraagbaak van LOC: vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00 (tijdens werkdagen van 9 tot 17 uur). Geef daarbij graag door:

- uw naam
- de naam van de organisatie namens wie u deelneemt
- een e-mailadres (u ontvangt dan verdere informatie van de organisatoren).
Reiskosten worden vergoed (op basis van 19 eurocent per kilometer of tarief openbaar vervoer). Voor versnaperingen gedurende de dag wordt gezorgd.

Dank vast voor de medewerking en bijdragen!

Update begin juni: Ook andere betrokkenen uitgenodigd

De workshops en presentaties op deze dag zijn ook toegankelijk voor iedereen die werkzaam of direct betrokken is bij een organisatie voor verpleegzorg. Zoals (verwanten van) cliënten of cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers, professionals, managers, beleidsmakers en zorgkantoren. U hoeft dus geen deelnemer te zijn aan Waardigheid en trots - Ruimte voor verpleeghuizen. Het programma van het congres en het overzicht van de workshops vindt u hier. Aanmelden kan ook op die plek, deelname is kosteloos.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen