In verschillende media is te lezen dat zorgverzekeraars en andere deskundigen waarschuwen voor het feit dat de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg te vroeg komt. Die zou op 1 januari 2017 in moeten gaan. De marktwerking houdt in dat zorgverzekeraars gecompenseerd worden voor cliënten die meer risico's lopen en voor wie de zorg dus duurder zou uitvallen dan geschat. Een aantal verzekeraars stelt nu dat het moeilijk is om in te schatten wie patiënt wordt en hoeveel de zorg gaat kosten. En goed systeem om dat te kunnen doen zou er voor 2017 nog niet zijn. Als kosten voor de zorg nu hoger uitvallen dan verwacht, dan vindt de compensatie achteraf plaats.  Vanaf 2017 komt een te lage inschatting voor rekening van de zorgverzekeraar. Een ander compensatiesysteem moet de verzekeraars daarvoor behoeden en zou ervoor moeten zorgen dat verzekeraars zorg inkopen die zowel goedkoper als beter is. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau aangegeven dat de kans op marktfalen erg groot is.

Mensen als kostenposten

Hoewel de betaalbaarheid van zorg belangrijk is, maakt LOC zich zorgen over de manier waarop de discussie hierover gevoerd wordt. In de media wordt over mensen gesproken als zouden zij vooral 'een kostenpost' zijn. De zorg wordt onophoudelijk vanuit het uitgangspunt van 'de kosten' georganiseerd. Daardoor ontstaan er - zoals LOC in de visie op 'waarde-volle zorg' ook zegt - alleen maar meer problemen. Schaven aan het systeem leidt tot tot weer nieuwe problemen. De discussie rondom de betaalbaarheid van de zorg, of het nu gaat om marktwerking of andere zaken, moet dan ook op een heel andere manier gevoerd gaan worden. Te beginnen met het durven stellen dat het huidige systeem van zorg niet meer voldoet. En dat je er niet aan moet willen schaven, maar dat het radicaal anders ingericht moet worden. Er zijn steeds meer mensen die die mening zijn toegedaan en die hun krachten bundelen. LOC is daar een voorbeeld van.

Zinniger

Maar er zijn ook vele anderen zoals psychiater Jim van Os, die in zijn boek 'De DSM-5 voorbij!' aangeeft hoe er aandacht nodig is voor de individuele cliënt. In plaats van dat we mensen in algemene categorieën van aandoeningen wegzetten met het huidige handboek van de psychiatrie de DSM 5. In 2014 schreef hij in een artikel in het tijdschrift voor de psychiatrie hoe een model waarbij je zorg indiceert op basis van de 'zorgzwaarte' onmogelijk kan leiden tot een goede indicatie. Reden: de 'patiëntkenmerken' in zo'n model bepalen voor nog geen 20 procent welke zorg iemand nodig heeft. Dat laat ook zien dat de discussie over 'de marktwerking in de GGz' de zorg zoals de cliënt die graag wil hebben niet dient. Ondertussen kost het wel veel geld. Het is daarom dat LOC een heel ander gesprek wil voeren en daar ook handen en voeten aan geeft in haar dagelijkse activiteiten. Dat is een gesprek dat misschien niet zo makkelijk is omdat we niet voor alles een instant oplossing hebben, maar dat uiteindelijk tot veel zinniger resultaten leidt zowel als het gaat om de kwaliteit van zorg als om de kosten die die kwaliteit met zich meebrengt.     

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen