‘Meer invloed op kwaliteit van verpleeghuiszorg’ was het thema tijdens een bijeenkomst van het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg op 23 januari 2018. André Mannak van zorgkantoor Zilveren Kruis en leden van cliëntenraden wisselden een paar uur lang van gedachten. Over wat kwaliteit is en over hoe het zorgkantoor kwaliteitsverbetering kan stimuleren. Zilveren Kruis wilde van cliëntenraden zelf graag horen wat zíj belangrijk vinden en hoe cliëntenraden meer kunnen meepraten over zorginkoop. In de nieuwsbrief van het Platform staat een uitgebreide terugblik op de bijeenkomst.

Zorgkantoor Zilveren Kruis

Nederland is onderverdeeld in regio's. Elke regio kent één zorgverzekeraar als 'concessiehouder'. Dat betekent dat het zorgkantoor verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de Wet Langdurige Zorg. Zilveren Kruis is concessiehouder voor zorgkantoor regio Amsterdam. 

Het zorgkantoor zorgt ervoor dat iedereen met een CIZindicatie de zorg daadwerkelijk geleverd krijgt. Het zorgkantoor sluit hiervoor contracten met zorgaanbieders en contracteert voornamelijk verpleeghuiszorg, de zogenoemde zorginkoop. Het zorgkantoor wil dat niet de geldelijke beloning maar de kwaliteit van zorg meer centraal staat bij het inkoopproces. 

Kwaliteitsplan

Voor een goede kwaliteit van zorg volgen zorgkantoren allemaal het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Daarin staat voor elke zorginstelling de verplichting om een kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag te maken. Het kwaliteitsplan moet de zorginstelling met de cliëntenraden bespreken. Om kwaliteitsverbetering te stimuleren wil het zorgkantoor met zorginstellingen het gesprek aangaan. Het zorgkantoor zoekt naar wegen om ook van cliëntenraden te horen wat zij belangrijk vinden voor de kwaliteit van zorg. 

Kwaliteitsverbetering via zorginkoop

Het begrip zorginkoop staat voor veel cliëntenraadsleden ver af van onderwerpen waar zij zich dagelijks mee bezig houden: kunnen leven zoals je wilt, meer tijd en aandacht voor de mensen, de kwaliteit van het eten, of er voldoende te doen is.

Om waarde-volle zorg voor bewoners te realiseren zouden deze dagelijkse onderwerpen juist een grotere rol moeten spelen bij zorginkoop. De deelnemers aan de bijeenkomst bespraken met Zilveren Kruis hoe het zorgkantoor minder regisseur en meer bemiddelaar in de kwaliteitsverbetering kan zijn.

Zilveren Kruis zou er bijvoorbeeld meer op kunnen letten dat de zorgaanbieder de cliëntenraad voldoende betrekt bij gesprekken over kwaliteit. En tijdens een bezoek aan een zorgaanbieder zou Zilveren Kruis ook in gesprek kunnen gaan met de lokale cliënten-/verwantenraad.

Lokale cliëntenraden

Lokale raden kennen het reilen en zeilen in een instelling huis heel goed. Het inkoopbeleid volgt steeds meer de klant. Zorginstellingen krijgen betaald wat ze daadwerkelijk aan de cliënt leveren. Daarom moeten lokale raden meer duidelijkheid krijgen over waar het om gaat bij zorginkoop. Cliëntenraden zouden meer op pad kunnen om de informatie bij de cliënten zelf op te halen. Deze verhalen leveren speerpunten op voor het kwaliteitsplan en de zorginkoop.

Meer informatie

Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg organiseerde de bijeenkomst in de zaal van de Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o.. LOC Zeggenschap in zorg ondersteunt het Platform. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen