In het najaar 2017 organiseert LOC weer vijf keer de interessante basiscursus 'Medezeggenschap in de praktijk'. De basiscursus duurt een dag en vindt plaats in alle windstreken van het land. Het eerste dagdeel gaat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Voor het tweede dagdeel kunt u kiezen uit twee workshops. U kunt zich voor één dagdeel of voor de gehele dag inschrijven. 

Hieronder vindt u een kort overzicht van de data, locatie en workshops. Bekijk ook het uitgebreide programma. (pdf) 

Komen de data hieronder niet goed uit? LOC organiseert ook basiscursussen 'in company', dus nog meer op maat. Neem gerust contact op met de LOC-Vraagbaak voor de mogelijkheden: Bel (030) 284 32 00 of mail naar vraagbaak@loc.nl

Voor wie
Voor een startende cliëntenraad, maar ook voor een raad die terug wil naar de basis; die basiskennis wil ophalen of extra aandacht wil geven. In de basiscursus is in de eerste plaats aandacht voor de taak van de cliëntenraad. Waartoe bent u op aard? Daarnaast gaat het over het geven van advies en de rechten van de raad zoals die in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) staan.

Ervaring deelnemer
Een deelnemer over de cursus die hij toen volgde: "Ik mocht de cursus vandaag volgen. Mijn eindoordeel: FANTASTISCH. Ik heb heel veel geleerd. Wat wist ik veel niet, en nu wel. Ik hoop en wil deze nieuwe kennis juist inzetten voor de cliëntenraad. Beide cursusleiders namen ook steeds ruim voldoende tijd om, soms vreemde, vragen te beantwoorden." 

Data en locaties

 • Woensdag 4 oktober te Drachten
 • Woensdag 25 oktober te Dordrecht
 • Dinsdag 31 oktober te Geleen
 • Donderdag 9 november te Alkmaar
 • Dinsdag 14 november te Eindhoven

Programma

Ochtend: Basiscursus Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 

Aan het eind van dit dagdeel weet u wat er in de wet staat en wat u daar in de praktijk mee kunt. Ook besteden we aandacht aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wmcz.

Middag: Keuze uit twee workshops. Het aanbod verschilt per locatie en dit staat op het uitgebreide programma (pdf) vermeld.

Een overzicht van de mogelijke workshops:

 • Vrijheid en veiligheid in de zorg en de rol van cliëntenraden
  Binnen de verpleeghuiszorg en GGz-instellingen is er een spanningsveld tussen enerzijds de wens om als bewoner of cliënt in vrijheid te kunnen leven en anderzijds de zorg voor veiligheid en risico's. Hoe kan de cliëntenraad een positie bepalen als het gaat om vrijheid en veiligheid in de zorg; de rol(len) die de cliëntenraad kan hebben bij de vorming van beleid en het in gesprek gaan met betrokkenen.
 • Contact met de achterban
  Om het medezeggenschapswerk goed te kunnen uitvoeren, is contact, naar en met de cliënten en hun familie/mantelzorgers/vertegenwoordigers, de achterban, noodzakelijk. In deze interactieve workshop gaan we nader in op de middelen die de cliëntenraden kunnen inzetten om te communiceren naar en met de achterban. Daarbij is er ook aandacht voor gebruik van sociale media.
 • Zorg & Geld
  Een cliëntenraad heeft op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) een adviesrecht over de begroting en de jaarrekening. Voor cliëntenraden is het vooral van belang om te weten of het zorggeld dat binnenkomt bij zorgaanbieders ook daadwerkelijk aan zorg besteed wordt. Wat daarbij helpt, is een goed inzicht in begroting en jaarrekening en inzicht in hoe de eigen zorgaanbieder er financieel voorstaat ten opzichte van andere zorgaanbieders.
 • Bouwen naar wensen en behoeften van mensen
  Een cliëntenraad heeft op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) een adviesrecht rondom bouw en verbouw. Hoe verloopt een bouwproces en hoe kunnen cliëntenraden hierin participeren en adviseren?
 • Medezeggenschap op complex niveau - scheiden van wonen en zorg. Gezamenlijke workshop LOC en Woonbond
  Doordat mensen langer zelfstandig (moeten) wonen en door de verschuiving van zorgverlening naar gemeenten, gaan de werkvelden wonen en zorg elkaar steeds meer raken. Dit betekent dat er steeds meer onderwerpen komen waar zowel cliëntenraden als huurdersorganisaties (en steeds vaker ook Wmo-/Smo-raden) mee te maken krijgen.
 • Werven nieuwe leden
  "Hoe werft de cliëntenraad nu het beste nieuwe leden?" Dat is een veelgestelde vraag. Het werven van nieuwe leden vraagt continu aandacht. Hierin ligt een taak voor zowel de cliëntenraad als de zorgaanbieder.Tijdens de workshop besteden we aandacht aan de verschillende mogelijkheden om nieuwe leden te werven en de rol die de zorgaanbieder daarbij kan spelen.
 • Samenwerking cliëntenraad met WMO-/SMO-raad: zinloos of zinvol?
  Tijdens de workshop wordt kort ingegaan op het thema Wmo en medezeggenschap. Vervolgens zullen thema's benoemd worden waar Wmo-raden en cliëntenraden sámen in kunnen (moeten?) optrekken. 

Aanmelden
Voor leden van cliëntenraden, aangesloten bij LOC, is deelname aan de workshop gratis. Niet-leden en ondersteuners betalen € 95 p.p.. Deze prijs is inclusief deelname aan de broodmaaltijd van 13.00 - 14.00 uur.

Let op

Heeft u zich opgegeven en kunt u toch niet komen, dan vraagt LOC u om zich af te melden. Zonder afmelding brengt LOC € 50,-- in rekening aan leden en € 95,-- aan niet-leden. 

Vanuit een cliëntenraad kunnen maximaal 3 leden deelnemen. Als meer leden de cursus willen volgen, neem dan contact op met LOC om te bespreken of een cursus bij u op locatie mogelijk is. Bel (030) 284 32 00 of mail naar  vraagbaak@loc.nl.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen