De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) stelt eisen aan zorgaanbieders. Of ze nu groot of klein zijn. Van een ziekenhuis tot ZZP-ers, die als solistisch werkende zorgverlener werken. Ook geldt de Wkkgz voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en bepaalde cosmetische behandelingen. Zoals bijvoorbeeld de acupuncturist of de schoonheidssalon die laserbehandelingen aanbiedt. In december 2017 publiceerde het ministerie van VWS een nieuwe versie van de handreiking. 

Handreiking voor ZZP-ers

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) publiceerde in december 2017 een vernieuwde versie van de Handreiking voor ZZP-ers / solistisch werkende zorgverleners "leren van incidenten" (pdf). Deze handreiking is bedoeld voor ZZP-ers op wie de Wkkgz van toepassing is om hen te helpen bij het voldoen aan de eisen die de Wkkgz stelt. Ook kleinschalige zorgaanbieders kunnen met deze handreiking hun voordeel doen.

Wijzigingen in deze versie ten opzichte van de versie uit augustus 2017 zijn:

  • Expliciteren dat zorgaanbieders alleen het Burgerservicenummer mogen gebruiken en vastleggen in het cliëntendossier indien zij Zvw- of Wlz-zorg verlenen. Anders is dit verboden.
  • De termijn dat klachten- en incidentenregistraties vijf jaar ten behoeve van de IGJ moeten worden bewaard is geschrapt. Het is geen wettelijke termijn. De handreiking sluit nu aan bij de Wet bescherming persoonsgegevens, namelijk dat gegevens niet langer mogen worden bewaard dan nodig.
  • Met bureau Justis is een manier gevonden waarop zzp-ers een VOG voor zichzelf kunnen aanvragen (dat kon voorheen niet). Hoe is uitgelegd in de handreiking.
  • Het melden van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling is meer omschreven conform de wet (geen meldplicht, wel serieus werk van maken).

Twijfelt u als zorgaanbieder of u onder de Wkkgz valt? Raadpleeg dan de brochure"Val ik onder de Wkkgz?”

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wkkgz is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan leren. Om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren.

De Wkkgz is op 1 januari 2016 ingegaan en vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Leren van incidenten

Eén van die eisen uit de Wkkgz is het hebben van een werkwijze voor het leren van incidenten. Voor kleine zorgaanbieders is het van belang dat zij kunnen voldoen aan de eisen van de Wkkgz op een manier die voor hen passend is, rekening houdend met de grootte van hun organisatie. Zeker als het gaat om iets belangrijks als het goed omgaan met incidenten, als die zich voordoen tijdens de zorg/behandeling. Met behulp van de handleiding kunnen kleine zorgaanbieders een werkwijze opzetten voor het leren van incidenten. 

Cliënt krijgt sterkere positie

De cliënt heeft het recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets niet goed is gegaan. Bijvoorbeeld een fout tijdens een operatie. In de Wkkgz staat onder meer dat de zorgaanbieder zo'n fout met de cliënt moet bespreken en in het cliëntendossier opnemen. De cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorg wanneer hij daarom vraagt.

Meer informatie

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen