De wetsbehandeling van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 is weer een stap verder. Op 29 januari hebben negen Kamerfracties vragen gesteld over het voorliggende wetsvoorstel. Met een totaal van elf pagina’s aan vragen (pdf) zal minister Bruins veel duidelijkheid moeten verschaffen. LOC is blij met de inzet van Kamerleden op dit dossier. Tegelijkertijd zal LOC druk blijven houden op de minister en de beide Kamers om de wet snel aan te nemen.

Cultuurverandering

Een belangrijk doel van de Wmcz is onder meer om een cultuurverandering binnen de zorgsector op gang te brengen door de positie van cliëntenraden te versterken. Volgens SP, D66 en 50PLUS wordt dit niet voldoende onderbouwd door de minister. Zij willen horen hoe de cultuurverandering door deze wet wordt gefaciliteerd. En wat er nog meer nodig is.

Definitie van zorgverlener

Het huidige wetsvoorstel schrijft voor dat zorginstellingen een cliëntenraad moeten instellen als 10 (of 25) natuurlijke personen binnen de instelling zorg verlenen. Voor verschillende partijen is het niet helder wie exact een zorgverlener is binnen een instelling. Is dit alleen de behandelaar, verpleegkundige of verzorgende? Of valt de stagiair, leerling of doktersassistente ook onder deze definitie? Het CDA, de SGP en de VVD willen dit weten, omdat dit op kleine zorginstellingen veel invloed heeft.

Ondersteuning bij geschillen

Een belangrijk punt voor cliëntenraden is de vergoeding van kosten bij de LCvV. Volgens dit wetsvoorstel krijgen raden de juridische ondersteuning bij een geschil niet meer vergoed. Een groot aantal partijen zet zijn vraagtekens achter deze keuze. GroenLinks, SP, PvdA en D66 zien dat cliëntenraden ontmoedigd kunnen worden om een geschil bij de LCvV te leggen. Zij vragen om een betere onderbouwing en inschatting vanuit het ministerie.

Eenduidigheid in medezeggenschap

De positie van medezeggenschap verschilt per sector. En is in andere wetten vastgelegd. Het onderwijs, de woningbouw en de zorg kennen elk een andere geschiedenis. De PvdA wil van de minister weten in hoeverre hij rekening heeft gehouden met andere wetten. En hoe hij daarbij wil aansluiten. GroenLinks vraagt zich af waarom de cliëntenraad bij besluiten tot fusies geen instemmingsrecht heeft, terwijl dit in de woningbouw wel gebruikelijk is. Juist bij recente ontwikkelingen als het scheiden van wonen en zorg kan dit effect hebben.

Eén maand om te antwoorden

De minister krijgt tot 1 maart 2019 de tijd om alle vragen te beantwoorden. Dit doet hij in een Nota van Antwoord. Het kan voorkomen dat er meer tijd nodig is om alle antwoorden te geven. LOC zal in nieuwsbrieven en op het sociaal platform communiceren wat de stand van zaken is.
Tot die tijd kan de Vraagbaak van LOC verdere inhoudelijke vragen beantwoorden: 030-2843200 of
vraagbaak@loc.nl.

LOC-cursussen en brochure Wmcz 2018

LOC heeft op 6 plaatsen in het land 3-daagse trainingen georganiseerd om cliëntenraden te informeren over de nieuwe wet en welke kansen deze wet heeft. Kon u niet komen en wilt u graag ook geïnformeerd worden?
Neem dan contact op via vraagbaak@loc.nl of 030-2843200. We kunnen bij u op locatie of in de regio met andere cliëntenraden een training verzorgen.

We hebben voor alle cliëntenraden ook een brochure gemaakt met de wijzigingen van de Wmcz 2018 ten opzichte van de huidige wet en de betekenis voor uw praktijk van medezeggenschap. Deze kunt u hier downloaden. Ook kunt u via de bovenstaande contactgegevens een aantal brochures per post naar u laten toesturen. Dit is geheel kosteloos. We kunnen dit doen door de bijdrage van cliëntenraden die lid zijn.
Bent u hiermee geholpen en nog geen lid van LOC, informeert u dan
hier naar de mogelijkheden om lid te worden.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen