Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat onderzoeken wat de vraag is bij mensen naar onafhankelijke cliëntondersteuning en welk aanbod er is. LOC neemt deel aan de klankbordgroep van dit onderzoek en is positief over het feit dat de onderzoekers vanuit de behoeften van bewoners en burgers kijken naar wat nodig is.

Impuls onafhankelijke cliëntondersteuning

Het onderzoek maakt deel uit van een aanpak voor de verbetering van cliëntondersteuning. Hierover stuurde de minister een brief aan de Tweede Kamer. Daarin gaat hij in op de inzet van de 55 miljoen euro die deze regeerperiode beschikbaar is gesteld voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Met de extra middelen wil de minister een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) bleek dat veel mensen behoefte hebben aan deze vorm van ondersteuning, maar niet van de mogelijkheid hiervan op de hoogte zijn.

Bedoeling cliëntondersteuning

In de brief schrijft de minister over de bedoeling van cliëntondersteuning: "De essentie van cliëntondersteuning is voor mij dat iemand naast de cliënt staat en hem of haar met informatie, advies en voorlichting bij staat om een hulpvraag te verhelderen, de weg te vinden in een voor veel mensen complex stelsel en in het contact met gemeenten, zorgkantoren, instanties en aanbieders. Cliëntondersteuning kan eenmalig zijn, maar kan ook periodiek nodig zijn gedurende een enige of langere tijd."

Brede invulling

De invullling van de functie cliëntondersteuning is de laatste jaren steeds geworden, schrijft de minister. "Dat is niet altijd meer in lijn met de (formele) bedoeling van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners zijn soms bijna zorgcoördinator of casusregisseur". Behalve beroepsmatig leveren niet alleen professionals maar ook vrijwilligers, zoals ouderenadviseurs en ervaringsdeskundigen in bijvoorbeeld de ggz cliëntondersteuning.

Onderzoek

Met het extra het budget laat de minister onder meer onderzoek doen naar de huidige behoefte aan cliëntondersteuning en het aanbod ervan. Het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en AEF, bureau voor maatschappelijke vraagstukken, voeren dit onderzoek uit.

AEF zegt hierover: "Dat is een primeur; we richten ons niet op het aanbod (Welke hulp krijgen mensen? Zijn ze er blij mee?) maar gaan terug naar de behoefte. Wanneer willen burgers eigenlijk hulp van de overheid? We spreken daarvoor niet alleen mensen die gebruik maken van cliëntondersteuning: ook mensen die géén hulp vinden of niet goed geholpen worden komen aan het woord. De komende maanden voert ons team diepte-interviews met een breed palet aan bewoners uit vier zorgvuldig geselecteerde wijken in Nederlandse gemeenten. We kijken door de bril van de burger en doen op basis van die ervaringen aanbevelingen voor beleidsontwikkeling op het gebied van cliëntondersteuning." 

De resultaten van het onderzoek verwacht de minister eind 2018 of begin 2019.

LOC in klankbordgroep

LOC neemt deel aan de klankbordgroep rondom het onderzoek. LOC is blij met het onderzoek en met name benieuwd naar wat clientenondersteuning kan betekenen voor kinderen, jongeren en ouders met jeugdhulp. Vooral het feit dat vanuit de behoeften van bewoners, burgers wordt gekeken naar wat nodig is aan clientondersteuning is positief. 
 

Betere toegang

Daarnaast gaat een deel van het budget naar het organiseren van cliëntondersteuning bij "de toegang": de plek waar mensen de eerste hulpvraag stellen, zoals de huisarts of het wijkteam. Deze professionals moeten cliënten op in de gemeente beschikbare cliëntondersteuning kunnen wijzen.

Veertien koplopergemeenten

Een deel van het budget verdeelt de minister over veertien koplopergemeenten die al actief aan de slag zijn gegaan met het verbeteren en vernieuwen van onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze gemeenten kunnen het geld gebruiken voor het uitwerken van hun plannen, bijvoorbeeld gericht op het vergroten van capaciteit en bekendheid of het verbeteren van de kwaliteit van cliëntondersteuning. 

Vindbaarheid

Verder richt de aanpak van de minister zich op:

  • het vergroten van de bekendheid met en de vindbaarheid van cliëntondersteuning en
  • op het verbeteren van de kwaliteit en deskundigheid van cliëntondersteuners.

De minister zegt toe de beroepsgroep, verenigd in de Beroepsvereniging voor Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking, hierin financieel te gaan ondersteunen.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen