In februari 2015 presenteerde voormalig staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de verpleeghuiszorg in Nederland te verbeteren. Het programma richtte zich op waardige betrokkenheid van cliënten en naasten én trotse professionals. Inmiddels is het overgrote deel van de verbeterplannen afgerond en zijn de opbrengsten gebundeld en aangeboden aan de Tweede Kamer.

Opbrengsten verbeterplannen

Ruim 150 zorgaanbieders namen deel aan één of meerdere verbeterplannen en werkten aan betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. De zorgaanbieders leverden ieder op hun eigen wijze een bijdrage aan vernieuwing en betere kwaliteit in de verpleeghuissector. Zij waren ingedeeld in themagroepen, waarin kennis en ervaring onderling werden uitgewisseld om van elkaar te leren.

De verbeterplannen leidden tot inhoudelijke resultaten voor cliënten, naasten en professionals. Op themaniveau werden inzichten en informatie verzameld van deelnemers die voor alle verpleeghuizen relevant kunnen zijn. LOC gaf mede sturing aan dit programma door deelname aan de Taskforce van dit programma.

Thema's in de verbeterplannen

 • Driehoek cliënt, professionals en mantelzorger 
 • Client centraal 
 • Meten en verantwoorden van kwaliteit 
 • Vrijheid & veiligheid – BOPZ 
 • Voedselveiligheid – HACCP 
 • Indicatiestelling
 • Persoonsvolgende bekostiging in de instelling 
 • Persoonsvolgende bekostiging in de keten
 • Bekostiging specialist ouderengeneeskunde buiten de verpleeghuizen
 • Domeinoverstijgende bekostiging
 • Deskundigheidsbevordering van professionals
 • Technologie als onderdeel van het zorgproces
 • Zeggenschap als onderdeel van het zorgproces 

Bekijk op de website van Waardigheid en trots de eindrapportage Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen en het overzicht van alle factsheets.

Vervolgprogramma

Op 10 april 2018 is het (vervolg)programma kwaliteit verpleeghuizen ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ gepresenteerd door minister de Jonge. LOC heeft een grote rol bij het opstellen en uitvoeren van het plan. De cliëntenraad krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering. Zie het LOC nieuwsbericht: Programma kwaliteit verpleeghuizen - Rol LOC en cliëntenraden

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen