Steeds minder mensen wonen in een zorginstelling. Zij blijven in hun eigen huis wonen, ook als zij zorg nodig hebben. Dat geldt zowel voor ouderen, gehandicapten als mensen met psychische problemen. Via de Vraagbaak van LOC komen er veel vragen en opmerkingen over zorg thuis binnen. Wat kunnen we doen om te zorgen dat mensen thuis een goed leven hebben? 

Meer mensen thuis met zorg

Alleen mensen die hele zware zorg nodig hebben, kunnen nog naar een zorginstelling verhuizen. Andere mensen die zorg nodig hebben, blijven thuis wonen. Zij krijgen thuis zorg en ondersteuning via de zorgverzekeraar en de gemeente. Zij betalen zelf hun woning. Veel mensen vinden het prettig om in hun eigen woonomgeving te blijven wonen. Soms ontstaan er wel grote problemen.

Wat kan er beter

Veel gemeenten bieden nog niet de zorg die de groep thuiswonenden nodig heeft. Soms werken hulpverlenende instanties nog niet goed samen. Soms voelen mensen zich thuis eenzaam of onveilig. Sociale wijkteams bieden nog niet altijd aandacht voor levensvragen. Er zijn ook nog weinig plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook zijn er te weinig plekken waar mensen met zorg bij elkaar in één gebouw kunnen wonen - met een recreatieruimte. Zodat mensen met elkaar activiteiten kunnen ondernemen. En waar altijd een hulpverlener in het gebouw aanwezig is zodat mensen zich veilig voelen.

Rol cliëntenraden

Cliëntenraden thuiszorg en ambulante geestelijke gezondheidszorg zijn een belangrijke partij in gesprekken over verbeteringen met bestuurders en gemeenten. De raad kan als enige namens de mensen die zorg nodig hebben spreken. 

Oproep LOC

LOC zal op landelijk niveau bijven pleiten voor meer samenhang in de hulp aan mensen die met zorg thuis wonen. We horen ook graag van cliëntenraden hoe we cliëntenraden kunnen helpen en bij elkaar brengen om de situatie van mensen thuis te verbeteren. Samen staan we sterker en kunnen we meer betekenen voor deze mensen.

Wil je meedenken?

Neem dan contact op met de Vraagbaak: vraagbaak@loc.nl of 030 - 2843200. We prikken dan een datum om met elkaar in gesprek te gaan.

Meer informatie

Vraagbaak: Goed thuis wonen Wintereditie 2017 LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen