Niet praten óver ouderen, maar mét ouderen, dat is een belangrijk uitgangspunt van het Pact voor de Ouderenzorg. Om daar invulling aan te geven is de Raad van Ouderen opgericht. De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen. De raad werd op 11 oktober in Utrecht gepresenteerd tijdens een congres van deelnemende partijen in het Pact.

Raad van Ouderen

De Raad van Ouderen bestaat uit 11 betrokken leden van regionale ouderendelegaties en landelijke ouderenorganisaties die een breed netwerk van ouderen vertegenwoordigen. De Raad van Ouderen heeft als hoofddoel om met de betrokkenen van het Pact voor de Ouderenzorg, waaronder VWS, mee te denken over hoe ondersteuning en zorg voor ouderen het beste vormgegeven kunnen worden. De Raad komt regelmatig bij elkaar en richt zich op:

 • het agenderen van actuele en relevante thema’s vanuit het perspectief van ouderen;
 • meedenken over de richting en inhoud van de verschillende lijnen binnen het Pact voor de Ouderenzorg;
 • het uitbrengen van adviezen (gevraagd en ongevraagd) over actuele vraagstukken rondom ondersteuning en zorg voor ouderen en
 • het leggen van verbinding met de regionale achterbannen.

Pact voor de Ouderenzorg

Samen met zo’n 40 andere partijen sloot minister Hugo de Jonge in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Met het Pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170.

Meer informatie

Informatie over de betrokkenheid van LOC bij het Pact voor de Ouderenzorg staat in het nieuwsbericht 35 partijen sluiten 'Pact voor de Ouderenzorg'.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

Reacties

 • maria van der kogel zei:

  Goed nieuws, hop dat de Raad vol zit met creatieve ouderen die het niet bj praten alleen laten maar bereid zijn tot 
  het uiterste te gaan waar het aankomt op kwaliteit van leven voor mensen in de instellingen voor zorg die ze nodig hebben.
  • Beste Maria,

   Dat is een hele mooie wens die je uitspreekt over de inzet van deze raad. De Raad van ouderen is samengesteld door minister Hugo de Jonge. Tijdens de bijeenkomst waarop de raad werd geïnstalleerd werd er het volgende over gezegd:

   "Na deze presentaties was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: de formele installatie van de Raad van Ouderen. De Jonge vertelde: ‘Je kunt eindeloos over ouderen praten maar je kunt je beter door ze laten adviseren. Dus stel ik deze raad in, bestaand uit elf ouderen, om ons te laten adviseren over alles wat in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg wordt ontwikkeld, gevraagd en ongevraagd. We praten nog teveel over ouderen als object van zorg terwijl ze steeds langer vitaal zijn en nog een onderdeel van de samenleving vormen. We streven dus naar een herwaardering van ouderdom, maar hoe realiseren we die? Daarmee kan de Raad van Ouderen ons helpen, met gevraagd en ongetwijfeld ook met ongevraagd advies. De elf leden zijn aangedragen door het Netwerk BeterOud en wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat ze verder kunnen kijken dan hun eigen verhaal maar ook het verhaal van hun achterban kunnen meenemen in hun adviezen.’

   Dat de elf leden hiertoe zeker in staat zullen zijn, werd snel duidelijk toen ze één voor één werden voorgesteld. De een was wethouder geweest, een tweede inspecteur voor de gezondheidszorg, een derde was een oudere met een  migratie-achtergrond. Anderen hadden ervaring bij ZonMw, de Vereniging van gepensioneerden, de Samenwerkende Ouderenbonden Friesland, de Wmo-raad, het Nationaal Programma Ouderenzorg, het Sociaal Cultureel Planbureau en de centrale cliëntenraad van een zorgaanbieder. Maar het was degene die zei “Ik ben gewoon oud”, die het grootste applaus uit de zaal oogstte. En voor degene die voorstelde een andere term te bedenken voor dat woord had De Jonge een ontnuchterende repliek: ‘Je kunt het ook anders gaan noemen, maar oud worden we allemaal een keer. Wen er maar aan. Waar het nu om gaat, is dat we ouderen laten weten dat ze er nog steeds toe doen.’"
   Zie ook: https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/parade-pact-voor-de-oud...

   De 'gewone oudere' is cliëntenraadslid.

   Ouderen adviseren over ouderenzorg
   De Raad van Ouderen, die bestaat uit 11 ouderen die regionale en landelijke ouderennetwerken vertegenwoordigen, wordt vandaag gepresenteerd tijdens e…
Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen