Zo’n 40 partijen sloten in maart van dit jaar een Pact voor de Ouderenzorg, een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt. Inmiddels is het aantal deelnemende partijen gegroeid tot ruim 170. Met het Pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het VWS-ministerie bracht een aantal publicaties uit met interessante informatie hierover. LOC is actief partner van het eerste uur en komt ook als initiatiefnemer van de bottom-up beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg herhaaldelijk aan bod. ‘Minister De Jonge erkende een fan te zijn’.

Gezamenlijke aanpak

In Nederland leven steeds meer ouderen. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers en in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de inrichting van kwalitatief goede en waarde-volle zorg. Een overkoepelend samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbrak. De intentie om eenheid, gezamenlijkheid en richting te brengen in de aanpak hiervan bestond wel. Met het afsluiten van het Pact slaan alle betrokken partijen de handen ineen. Onder wie ouderenbonden, bedrijven, zorgverzekeraars, zorg- en hulporganisaties, gemeenten en woningcorporaties, en LOC. Ze willen alle goede voornemens en woorden tot samenwerking vertalen in concrete daden.

Drie centrale punten

In het Pact staan drie punten centraal: De trend keren van stijgende eenzaamheid onder ouderen; zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning; verbeteren van de verpleeghuiszorg zodat ouderen de juiste zorg en aandacht krijgen die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

Concrete uitwerking

De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen. De betrokken partijen verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Ze werken het Pact uit en maken afspraken over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is.

Begin van een proces

De ondertekenende partijen zien dit Pact als het begin van een proces. Ze willen hiermee de ouderen in Nederland laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen en de generaties daarna, beter wordt. Er wordt natuurlijk ook voortgebouwd op wat er in het land al gaande is aan goede initiatieven en ontwikkelingen. Zoals de beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg, die gevormd wordt door meer dan 50 zorgorganisaties uit het land. Op initiatief van LOC. Betrokkenen uit de intussen 170 deelnemers aan het Pact voor de Ouderenzorg kwamen op 11 oktober bijeen tijdens een ‘Parade’. In de stampvolle zaal bruiste het van de ideeën. En ook de op die dag officieel aangestelde Raad van Ouderen maakte duidelijk dat ze een bijdrage wil leveren om het Pact tot een succes te maken.

Radicale vernieuwing op podium

Marthijn Laterveer, LOC-coördinator, was een van de geïnterviewden tijdens de Parade "Pact voor de Ouderenzorg". In de publicatie van de Parade (pdf) is te lezen dat hij vertelde: ‘In de ouderenzorg gaat het om de relatie tussen de zorgvrager, diens mantelzorger en de zorgverlener. We zijn gestart met het programma Radicale Vernieuwing om te kijken hoe we vanuit die relatie de zorg kunnen organiseren. Dat kan overal anders zijn. Sensire doet dit bijvoorbeeld door de verbinding met de gemeente en de lokale samenleving te zoeken, om de muur tussen verpleeghuis en samenleving te slechten. ‘t Zorghuus Noord-Limburg doet het door voorzieningen te creëren die ouderen in staat stellen om in het dorp te blijven wonen waar ze hun hele leven hebben gewoond.

We moeten niet denken dat we één blauwdruk kunnen maken. We moeten vooral aansluiten op wat er lokaal al gebeurt, om te zorgen dat ouderen een goed leven kunnen blijven leiden.’ VWS-minister De Jonge erkende een fan van Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg te zijn. Hij noemde het: even aan de kant zetten wat je altijd al deed en jezelf opnieuw uitvinden op basis van de vraag hoe je zelf de zorg zou willen ontvangen. ‘Het is indrukwekkend om te zien wat dan mogelijk is’, zei hij. ‘Tijdens een werkbezoek in Brabant hoorde ik een verpleegkundige zeggen: “Ik heb gewoon een uur per dag extra om zorg te kunnen bieden”, gewoon door de zorgregistratie anders in te richten. Prachtig.’

Voortgang ‘Thuis in het verpleeghuis’

Een andere pas uitgebrachte publicatie geeft zicht op ontwikkelingen en verbeteringen specifiek in de verpleeghuiszorg. Het nieuwe programma ‘Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ richt zich erop dat ouderen de juiste zorg en aandacht krijgen die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis. In de interessante voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie (pdf) is daarover van alles te lezen. Zie de infographic hiernaast voor resultaten op hoofdpunten.

Ook in de voortgangsrapportage (pagina 13 en 16) en in de begeleidende brief (pdf) aan de Tweede Kamer (pagina 8) worden resultaten van en voorbeelden uit de bottom-up beweging Radicale Vernieuwing besproken.

Meer informatie

Verdere informatie over de betrokkenheid van LOC bij het Pact voor de Ouderenzorg is te lezen in dit nieuwsbericht.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen