Het merendeel van de gemeenten, 83 procent, beschikt over sociale (wijk)teams, 78 procent is tevreden over de bijdrage van de teams aan de transitie in het sociaal domein. De meest voorkomende doelstelling van de wijkteams is (toegang tot) maatwerk. Gemeenten hebben zorgen over de werkbelasting en de toename van hulpvragers met complexe problemen. Dit blijkt uit een derde landelijke peiling onder 242 gemeenten naar de stand van zaken rond sociale (wijk)teams, uitgevoerd door Movisie in opdracht van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten).

Op het informatieblad hierboven staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek samengevat. Zoals de samenstelling van de wijkteams, samenwerkingspartners, activiteiten die de meeste tijd vragen en taken waar het team onvoldoende aan toe komt. 

Wijkteams

Sinds de decentralisatie in 2015 kregen gemeenten er zorgtaken bij. Sociale wijkteams zijn in veel gemeenten nu het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering. Vanuit een integrale aanpak kijken de wijkteams wat bewoners zelf kunnen en waar hulp nodig is. Wat komt er kijken bij het inrichten van een team? Wat maakt een team effectief? En hoe kunnen effecten worden gemonitord?

Professionalisering

Uit eerdere peilingen van Movisie bleek dat wijkteams nog veel tijd kwijt waren aan administratie en registratie. In deze fase van consolidatie en professionalisering is er meer aandacht voor kwaliteitsborging, monitoring en resultaatmeting.

Doel

Het meest voorkomende doel van de wijkteams is (toegang tot) maatwerk: het bieden van passende zorg en ondersteuning op maat, direct toegankelijk voor de individuele burger. Minder gemeenten dan voorheen zien taken als preventie, vroegsignalering en outreachend werken als een kerntaak van het (wijk)team.

Werk en inkomen

Taken op het gebied van werk en inkomen maken in iets minder dan de helft van de gemeenten deel uit van het wijkteam. Sinds de eerste wijkteam-meting is er sprake van een langzame daling.

Meer informatie

De resultaten van het onderzoek van Movisie, landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociaal domein staan in het rapport 'Sociale (wijk)teams opnieuw uitgelicht'.

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen