Coalitie Van Betekenis Tot Het Einde lanceerde afgelopen week een nieuwe website als aftrap van de campagne Ikwilmetjepraten.nu. Doel van de campagne is om ieder ervan bewust te maken waarom het belangrijk is om het gesprek over de laatste fase van het leven aan te gaan. 

Op www.ikwilmetjepraten.nu staat informatie over hoe je ruimte en aandacht kan geven aan de laatste fase van het leven. Op de website staan ook filmpjes en tips die kunnen helpen om met elkaar in gesprek te gaan. En je kunt ook iemand een digitale uitnodiging sturen om eens met elkaar te praten over de laatste fase van het leven.

Praten over je wensen

Nadenken en praten over de laatste fase van je leven is niet eenvoudig. Toch is het fijn als iemand anders, die je vertrouwt, weet wat je wensen zijn. Want wat als je niet meer in staat bent om zelf de juiste beslissingen te nemen? Wat zou je hebben gewild? Wat zou je nog willen doen? Of wat juist niet? Door te praten over je wensen en gedachten in de laatste fase van je leven, kan er zoveel mogelijk naar jouw wens gehandeld worden. Bovendien geeft het rust voor jou en je omgeving als er iemand is die weet wat je wilt en die je kan steunen en helpen.

Aandacht voor laatste levensfase

De coalitie Van Betekenis Tot Het Einde is een samenwerking tussen Agora, het Humanistisch Verbond, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, de Nederlandse Patiënten Vereniging, KBO-PCOB, Reliëf en Vilans. De organisaties willen ruimte en aandacht geven aan de laatste fase van het leven door goed oud worden, sterven, dood en rouw beter bespreekbaar te maken in de samenleving. Ze ondersteunen initiatieven gericht op diverse doelgroepen en ontwikkelen acties in hun achterban, elk met een eigen insteek. Gericht op ouderen, werkers in de zorg, bestuurders, politici en het bredere publiek. De coalitie Van Betekenis Tot Het Einde draagt bij aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ).

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

Reacties

 • Netwerken Palliatieve zorg. Inbreng vanuit zorgvragersperspectief essentieel. Klankbordgroep palliatieve zorg zoekt leden

  Praten over het einde van het leven is niet makkelijk. Wel is het belangrijk. Voor jezelf, voor je omgeving. Aandacht voor de mens is essentieel. Wat wil iemand. Hoe wil iemand verzorgd worden? En wat wil hij/zij ook niet? Wat is belangrijk? Daar oog en oor voor hebben is logisch, maar in de praktijk is er niet altijd aandacht voor. De afgelopen jaren heeft de zorgverlening op het gebied van de palliatieve zorg zich sterk ontwikkeld. Zo zijn er onder meer netwerken palliatieve zorg ontstaan. Hierbij bieden professionals in de palliatieve zorg ondersteuning aan elkaar op regionaal niveau om de zorg, voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten, zo goed mogelijk te organiseren.

  Voor meer informatie over de netwerken in Nederland zie de 'moedersite' van de websites van alle Netwerken Palliatieve Zorg: www.netwerkpalliatievezorg.nl

  Definitie Palliatieve Zorg

  Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 2002 is palliatieve zorg "een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard."

  Meerwaarde klankbordgroepen van zorgvragers

  Binnen Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) zijn er ook klankbordgroepen van zorgvragers. In een klankbordgroep hebben vertegenwoordigers van zorgvragers zitting. Klankbordgroepen zijn daarmee een middel om de stem van de zorgvrager te laten horen bij de samenwerkingspartners van een NPZ. Inbreng en advies vanuit klankbordgroepen kan er aan bijdragen dat de kwaliteit van zorg verbeterd wordt, doordat er meer aandacht is om de zorg meer patiëntgericht te laten zijn.

  Regelmatig zijn klankbordgroepen op zoek naar nieuwe leden. Zo ook de klankbordgroep van het Netwerk Palliatieve Zorg in Oostelijk Zuid-Limburg:

  • Wilt u bijdragen aan het in kaart brengen van behoeften en wensen van zorgvragers (en mantelzorgers) in de regio?

  • Vindt u het interessant om activiteiten, voorstellen van het netwerk (van de kerngroep en werkgroepen) te toetsen aan het zorgvragersperspectief?

  • Wilt u rondom palliatieve zorg contacten onderhouden met zorgvragers(organisaties) zoals vrouwen- en ouderenorganisaties, vrijwilligersorganisaties, mantelzorgers?

  Wellicht is betrokkenheid bij de klankbordgroep voor u interessant: Klankbordgroep palliatieve zorg Oostelijk-Zuid-Limburg zoekt leden

Deze reactie is verwijderd

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen