Op 10 april is het programma kwaliteit verpleeghuizen ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’ gepresenteerd. Dit plan beschrijft hoe de komende jaren de kwaliteit van de verpleeghuiszorg moet verbeteren. En zegt ook wat zorgorganisaties moeten doen om extra geld voor de zorg te krijgen. LOC heeft een grote rol bij het opstellen en uitvoeren van het plan. De cliëntenraad krijgt een belangrijke rol bij de uitvoering.

Wat staat er in het plan?

Het doel van het plan is dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners. Het plan heeft drie thema’s:

1. Meer tijd en aandacht voor de bewoner

 • meer zorgverleners voor bewoners
 • kwaliteit in beeld per locatie

2. Voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners

 • regionale arbeidsmarktaanpak
 • minder administratieve lasten
 • duidelijke bekostiging

3. Leren, verbeteren en innoveren

 • ondersteuning via het programma 'waardigheid en trots op locatie’
 • professionalisering
 • aandacht voor innovatie

Wat is de aanpak van het programma?

Tot nu toe ging het bij landelijke verbeterprogramma’s steeds over de hele zorgorganisatie. In dit programma gaat het over de locatie (ieder verpleeghuis apart dus). Leren en verbeteren gebeurt per locatie. Er komt een ondersteuningsprogramma ‘waardigheid en trots op locatie’. De inkoop door het zorgkantoor en het toezicht door de inspectie zullen ook meer per locatie plaatsvinden.

Om extra geld te krijgen moeten zorgorganisaties jaarlijks een kwaliteitsplan maken, waarin zij per locatie verwoorden wat zij willen gaan doen. Dit plan moet onder andere samen met de cliëntenraad opgesteld worden. Van het extra geld moet minimaal 85% naar extra personeel gaan en maximaal 15% naar andere zaken. Als dat echt nodig is kan er meer dan 15% naar andere zaken gaan. Het zorgkantoor beoordeelt de plannen. Er komt hulp voor het zorgkantoor om dat op een goede manier te doen.

De inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan kijken wat de resultaten zijn. Als er onvoldoende verbeterting is grijpt de inspectie in. De NZa controleert de zorgkantoren.

Er komt openbare informatie over de kwaliteit van de zorg: ervaringen cliënten, veilige zorg, kwaliteitsverslagen.

Wat is de relatie met het pact voor de ouderenzorg?

Een groot aantal partijen en organisaties (waaronder LOC) heeft beloofd zich te zullen inzetten voor een betere levenssituatie voor ouderen. Dat is gebeurd door het ‘pact voor de ouderenzorg’ te ondertekenen. Het pact bestaat uit drie programma’s:

 • bestrijden eenzaamheid
 • langer thuis wonen
 • verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

Deze drie onderwerpen kennen een uitwerking in een actieprogramma. Het actieprogramma ‘eenzaamheid’ is in maart gepresenteerd. ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op iedere locatie’ is het actieprogramma verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg. Het actieprogramma ‘langer thuis wonen’ komt later.

Het actieprogramma ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op iedere locatie’ is dus onderdeel van het ‘pact voor de ouderenzorg’.

Hoe sluit het plan aan bij al lopende programma’s/documenten?

Het bestaande verbeterprogramma ‘waardigheid en trots’ gaat in gewijzigde vorm door. De nadruk komt nu meer op ieder verpleeghuis apart te liggen. Daarom is de nieuwe naam: ‘waardigheid en trots op locatie’.

Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op iedere locatie’ sluit naadloos aan bij het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Eigenlijk is het de praktische uitwerking van het kwaliteitskader.

Ook de beweging ‘radicale vernieuwing, van regels naar relaties’ past heel goed bij wat het nieuwe programma beoogt. In ‘radicale vernieuwing’ doen organisaties wat er in het nieuwe programma staat.

Wat is de rol van de cliëntenraad?

De cliëntenraad heeft een belangrijke rol bij de uitvoering van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Zo heeft de cliëntenraad een belangrijke stem bij het opstellen van het ‘kwaliteitsplan’. Hierin staat op welke manier de zorgorganisatie per locatie de zorg wil verbeteren. Ook heeft de cliëntenraad een belangrijke taak bij het kijken of de zorg in de praktijk aansluit bij de wensen van bewoners en naasten.

Voor cliëntenraden betekent het nieuwe plan een verschuiving van het centrale naar het lokale niveau. Want het nieuwe programma gaat uit van de leefwereld van bewoners. Dat betekent ook per locatie een gesprek en een plan wat er nodig is om de zorg te verbeteren.

LOC kan daar bij helpen. Op maat kunnen wij scholing aanbieden hoe de cliëntenraad deze rol kan vervullen. Ook heeft LOC al hulpmiddelen gemaakt voor cliëntenraden. Zoals een brochure over het organiseren van een familieavond en een brochure over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (zie hiervoor de webpagina van LOC over het kwaliteitskader).

Wat is de rol van LOC?

LOC is zeer nauw betrokken geweest bij het opstellen van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’. Dat is gebeurd in grotere overleggen, maar ook in aparte overleggen. We zien ook veel van onze inbreng terug in het uiteindelijke plan. Zoals:

 • het uitgaan van de leefwereld van bewoners met het denken vanuit de locatie in plaats van vanuit de zorgorganisatie;
 • een sterke verbinding met wat er allemaal al gebeurt in plaats van een volledig nieuw programma;
 • meer aandacht voor de rol van cliëntenraden;
 • betrokkenheid van bewoners, naasten en de cliëntenraad bij innovaties;
 • nadrukkelijke aandacht voor de transitie die het zorgkantoor moet maken om tot verbetering te komen
 • aandacht voor palliatieve zorg.

Ook bij de verdere uitvoering van het programma is LOC zeer nauw betrokken. Er komt bij het programma een landelijke begeleidingsgroep, waar LOC voor is gevraagd. Deze begeleidingsgroep bespreekt en bevordert de voortgang en uitvoering van het plan. In het plan staat dat de begeleidingsgroep ieder kwartaal bij elkaar komt. Inmiddels is duidelijk dat het een maandelijks overleg wordt.  In deze begeleidingscommissie zitten: namens bewoners LOC en Patiëntenfederatie, namens personeel V&VN en Verenso, namens aanbieders ActiZ, BTN en BVZK, namens zorgkantoren ZN en namens de overheid Zorginstituut Nederland, Inspectie, NZa en ministerie VWS.

Ten slotte

Via de nieuwsbrief en www.loc.nl zullen we steeds de actuele informatie over het programma delen. Lees hier de volledige tekst van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis, waardigheid en trots op elke locatie’

Zie ook het filmpje:

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen