Aanleiding

In 2014 heeft een groot aantal stakeholders (LOC, ActiZ, VGN, VNG, MO Groep, GGz Nederland, NIP, Jeugdzorg Nederland, AJN en NVMW) samengewerkt aan de totstandkoming van het Kwaliteitskader Jeugd. In het Kwaliteitskader Jeugd is de toepassing van de verantwoorde werktoedeling uitgewerkt. De focus ligt daarbij op de inzet van geregistreerde professionals rekening houdend met hun kennis en vaardigheden, zodat die kunnen werken volgens hun professionele standaarden. Dit is een belangrijk fundament voor verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering in het jeugddomein. 

Als vervolgstap op het ontwikkelen van dit kader willen alle betrokken partijen de komende jaren graag gezamenlijk verder werken aan de professionalisering binnen het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming. In het plan van aanpak is beschreven hoe dit wordt vormgegeven.

Plan van aanpak

Plan-van-aanpak-Programma-Professionalisering-Jeugdhulp.pdf

Het plan van aanpak bestaat uit drie programmalijnen die parallel van elkaar worden uitgevoerd. De drie programmalijnen zijn:

  1. Werkagenda professionalisering
  2. Monitoring, evaluatie en herijking
  3. Registratie

Betrokkenheid LOC

Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) voert het Plan van aanpak met de genoemde stakeholders uit. LOC coördinator, Marthijn Laterveer neemt zitting in de stuurgroep. De projectleiders Jeugd LOC (Tina Bakker en Dennis van den Brink) wisselen afhankelijk van het thema hun deelname in de begeleidingscommissie af. De landelijke cliëntentafel LOC Jeugd heeft in december 2014 in aanwezigheid van een projectmedewerker AEF feedback gegeven over de kwaliteit van jeugdhulp en registratie van professionals. De reactie van de leden van de cliëntentafel leest u hier.

Clienten-over-kwaliteit-van-jeugdhulp-en-registratie-van-professionals.docx.pdf

Programmalijn 3: registratie

In deze programmalijn starten we met fase 1: Vaststellen eisen vooraanmelding voor registratie en inrichten infrastructuur. Het doel is professionals informeren over beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie. In de factsheet kunnen zij na gaan of zij al kunnen/moeten registreren of dat zij kunnen vooraanmelden voor beroepsregistratie. In de factsheet beroepsregistratie en vooraanmelden leest u hier meer over. 

Factsheet-Beroepsregistratie-en-vooraanmelden-PJenJ.pdf

Ook is er een animatiefilmpje over de beroepsregistratie: https://www.youtube.com/watch?v=1LnzauVGdDM&feature=youtu.be

Brochure Kwaliteitskader Jeugd in de Praktijk
Deze brochure is een publieksversie van het Kwaliteitskader Jeugd en bedoeld als handreiking voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming. Hierbij een link naar de brochure:

Tijdelijke website professionalisering jeugdhulp online!

http://professionaliseringjeugdhulp.nl

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen