In de publieksversie Kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat in het kort wat goede zorg inhoudt. LOC maakte deze brochure  samen met andere organisaties. Door de belangrijkste uitgangspunten voor goede zorg beknopt weer te geven, kunnen zoveel mogelijk cliëntenraden bekend raken met de inhoud van het kwaliteitskader. Ook staat in de brochure wat een bewoner of naasten kunnen doen wanneer een verpleeghuis geen goede zorg levert. Eerder publiceerde LOC een korte video met een publieksversie van het Kwaliteitskader en een handreiking met tips voor cliëntenraden.

Wat is het kwaliteitskader?

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat er vanuit dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de verpleeghuizen. De bedoeling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is dat alle bewoners goede zorg krijgen. In het kwaliteitskader staat beschreven wat goede zorg is: Behalve dat het belangrijk is dat bewoners van verpleeghuizen goede zorg ontvangen, dient er ook  aandacht zijn voor de naasten. En medewerkers dienen in staat te zijn om hun werk te kunnen doen.

Meer informatie 

Via de Vraagbaak van LOC kun je een aantal exemplaren opvragen: vraagbaak@loc.nl of 030 - 284 3200. We rekenen hiervoor geen kosten, wel stellen we een vrijwillige bijdrage op prijs. 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen