LOC Zeggenschap in zorg schrijft in een brief aan de commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport (commissie VWS) haar reactie op het wetsvoorstel Wmcz 2018. LOC is blij met het voornemen dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel in 2018 behandelt. Doel van LOC is om zoveel mogelijk zeggenschap te realiseren voor mensen die zorg nodig hebben. In de brief staat een aantal standpunten over de Wmcz 2018 die LOC deelt met andere organisaties voor cliëntenraden. Daarnaast doet LOC een aantal aanvullende voorstellen tot aanpassing van het wetsvoorstel. LOC vraagt aan de commissie VWS om over de genoemde punten vragen te stellen aan het ministerie van VWS.

Drie hoofdpunten 

Het wetsvoorstel Wmcz 2018 (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) zal volgens LOC de wereld van medezeggenschap niet op z'n kop zetten. Daar is meer voor nodig, zoals een andere taakopvatting van de cliëntenraad en een inzet die veel meer lokaal is georganiseerd. Hieronder staan drie hoofdpunten uit de brief van LOC aan de commissie VWS.

  • Mandaat bij lokale cliëntenraden
    In de wet zou een Ja, tenzij-formulering moeten staan voor de instelling van een lokale cliëntenraad. Omdat een Nee, tenzij-formulering de verantwoordelijkheid onevenredig groot bij een lobby van cliënten en vertegenwoordigers legt. 
  • Instemmingsrecht voor onafhankelijk ondersteuner
    Gezien het belang van de onafhankelijk ondersteuner voor de cliëntenraad is het wenselijk om de selectie en benoeming van deze persoon onder het instemmingsrecht te doen vallen. Hiermee wordt recht gedaan aan het belang van deze persoon.
  • Agenderingsrecht bij de Raad van Toezicht
    LOC is voorstander van een nieuw agenderingsrecht voor zowel de cliëntenraad als Raad van Toezicht bij beider vergaderingen. Zo kunnen zij onderwerpen agenderen die volgens hen aandacht vragen. En daarmee stimuleren we het contact tussen beide organen.

Behandeling wetsvoorstel Wmcz 2018

De Tweede Kamer start in 2018 de behandeling van het wetsvoorstel Wmcz 2018. Als de Tweede Kamer met het wetsvoorstel instemt, gaat het voorstel nog naar de Eerste Kamer. Keurt de Eerste Kamer het wetsvoorstel in 2018 goed? Dan kan de Wmcz 2018 in 2019 in werking treden. Tot uiterlijk 14 februari zijn de Tweede Kamerfracties in de gelegenheid om schriftelijke vragen stellen aan het ministerie van Volksgezonheid Welzijn en Sport (VWS) over het wetsvoorstel Wmcz 2018. Dit doet de Tweede Kamer via de commmissie VWS. 

Meer informatie

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen