Sinds maart 2017 is het toezicht in de ouderen- en gehandicaptenzorg veranderd. Omdat de wensen en behoeften van bewoners steeds meer centraal staan, kijkt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nu ook veel meer naar persoonsgerichte zorg. De IGJ evalueerde onlangs de nieuwe werkwijze. In een factsheet over de evaluatie staan ervaringen met de nieuwe werkwijze en aandachtspunten voor verdere ontwikkeling.

Bezoekinstrument

De IGJ gebruikt voor de nieuwe werkwijze een nieuw bezoekinstrument, zie ook de Infographic (pdf). Hiermee beoordeelt de IGZ de zorg aan ouderen en mensen met een beperking die bij een zorgorganisatie wonen.

Drie pijlers

Het bezoekinstrument bestaat uit drie pijlers:

  1. persoonsgerichte zorg,
  2. deskundige medewerkers en
  3. sturen op kwaliteit en veiligheid.

Het is afgeleid van de nieuwe Kwaliteitskaders Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg die het Zorginstituut heeft vastgesteld.

Deze drie pijlers zijn het startpunt. Als de inspecteur het nodig vindt kan hij extra aandacht geven aan specifieke onderwerpen als medicatieveiligheid, vrijheidsbeperking, hygiëne, mondzorg, onbegrepen gedrag en/of disfunctioneren.

Factsheet evaluatie

De IGJ vroeg zorgaanbieders, koepels en inspecteurs hoe zij het toezicht met het nieuwe bezoekinstrument ervaren. Daarover publiceerde de IGJ onlangs een factsheet met de belangrijkste resultaten.

Positieve ervaringen

De evaluatie leverde op dat inspecteurs met het bezoekinstrument kunnen beoordelen of de zorg veilig, professioneel en persoonsgericht is. Het instrument dient wel verder ontwikkelt te worden. De zorg verandert steeds en het toezicht dient mee te veranderen.

Aandachtspunten 

Zowel zorgaanbieders, koepels als inspecteurs noemden een aantal verbeterpunten. De IGZ gaat bij de verdere ontwikkeling:

  • De gebruikte beoordeling van een schaal met vier punten nader tegen het licht houden.
  • Inspecteurs meer handvatten geven voor het toelichten van het oordeel. Hoe is het tot stand gekomen? Ook komt er aandacht voor begrijpelijke uitleg. Zo is het voor zorgaanbieders duidelijker waarop het oordeel gebaseerd is.
  • Continue scholling van inspecteurs, bijvoorbeeld over de invloed van de inspecteur op het zorgproces.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen