Naar schatting is in drie tot vijf procent van alle gezinnen in Nederland sprake van meervoudige en complexe problematiek. Het gaat om 75.000 tot 116.000 zogenaamde multiprobleemgezinnen: een gezin waar minimaal één ouder en één kind langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen. Veel jeugdprofessionals vinden het moeilijk om multiprobleemgezinnen de juiste hulp te bieden. Want werken met deze gezinnen vergt een bijzondere aanpak. Bovendien roept de term multiprobleemgezin vaak negatieve associaties op, ook bij hulpverleners. De nieuwe richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming kiest daarom voor een positieve benadering. Hoe kun je als hulpverlener het gezin benaderen vanuit zijn kracht en mogelijkheden in plaats vanuit problemen? Hoe definieer je samen met het gezin wat de problemen zijn en waaraan gewerkt moet worden? En hoe betrek je de omgeving erbij? Op deze en andere vragen geeft de richtlijn een antwoord.

Vaste hulpverlener

Het is belangrijk om bij multiprobleemgezinnen te werken met een vast aanspreekpunt: een vaste hulpverlener. Deze jeugdprofessional schakelt voortdurend tussen drie rollen. Hij is aannemer, regisseur en coach tegelijk. Als aannemer is hij praktisch, meehelpend en pro-actief. De regisseur coördineert de zorg en de coach is respectvol, niet-veroordelend en stimuleert het gezin om zelf oplossingen te bedenken. De vaste hulpverlener werkt vanuit een team waarin belangrijke beslissingen worden genomen en waar expertise gehaald kan worden als dat nodig is. Belangrijk is om binnen die samenwerking met de betrokken organisaties en instanties samen met de gezinsleden de regie te voeren over de hulp. Activeer daarnaast de eigen kracht van de gezinsleden én het netwerk.

Gezinsplan

Speciale aandacht in de richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming gaat uit naar het opstellen van een gezinsplan, samen met de gezinsleden, het sociale netwerk en de betrokken instanties. Hierin staan onder andere de doelen die gezinsleden zelf hebben opgesteld. Maar ook een veiligheidsplan is er bijvoorbeeld onderdeel van. Zo’n veiligheidsplan geeft aan hoe eventueel geconstateerde onveiligheid in het gezin aangepakt wordt en welke maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid van de gezinsleden te waarborgen. Evalueer het gezinsplan en de ingezette hulp regelmatig. En stel bij waar nodig.

Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Zowel de ontwikkeling als de invoering van veertien richtlijnen wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De programmaorganisatie van de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is in handen van het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Zij denken en schrijven mee en leveren op verschillende momenten commentaar. Nadat alle commentaren zijn verwerkt, autoriseren NIP, NVO en NVMW de richtlijn. Richtlijnen gelden vanaf de autorisatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.

Download de richtlijnen

De Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming is voorzien van praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing van de richtlijn opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. De richtlijn is geautoriseerd door beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW. Alle materialen zijn te raadplegen en te downloaden op www.richtlijnenjeugdhulp.nl.

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen