Op donderdag 14 september organiseerde LOC een bijeenkomst voor cliëntenraden over het gebruik van ROM in de GGz. Deze bijeenkomst was een vervolg op de bijeenkomst die eerder in april was georganiseerd. In de tussentijd is er veel gebeurd, waaronder een kort geding tegen de gegevensverzameling van mensen, door middel van ROM.

Vol programma

Tijdens de bijeenkomst waren er veel vertegenwoordigers van cliëntenraden uit de GGz, Stichting Benchmark GGz (SBG) en de Actiegroep STOP ROM. Er is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. SBG heeft - met een presentatie - toegelicht op welke manier zij gegevens verzamelen en hoe dat wordt verwerkt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De Actiegroep STOP ROM heeft een kort verslag gemaakt van de uitslag van het recente kort geding en hun interpretatie daarvan.

Naast de discussie over het gebruik van ROM, presenteerde hoogleraar Jim van Os een alternatief om kwaliteit in de GGz te kunnen meten. Afsluitend hebben de aanwezigen gediscussieerd over de borging van de privacy voor mensen. En de rol van de cliëntenraad om de discussie binnen instellingen op gang te houden. En bestuurders te wijzen op de verantwoordelijkheden die zij hebben tegenover patiënten/cliënten.

Toepassing ROM

Maarten Erenstein, directeur van SBG, presenteerde hun visie op het nut en de noodzaak van ROM als instrument om kwaliteit te verbeteren. Het doel van ROM is volgens hem om - aan de hand van behandeluitkomsten - de zorg te verbeteren. Daar is ROM voor gekozen, omdat het geen extra administratieve lasten voor medewerkers en cliënten/patiënten oplevert. De vragenlijsten voor ROM werden namelijk al ingevuld.

Door de behandeluitkomsten te vergelijken, ontstaat een beeld hoe de instellingen ten opzichte van andere ‘presteren’. En dat is dan ook nog verdeeld in verschillende psychische klachten. Vervolgens kunnen die resultaten gebruikt worden om het gesprek aan te gaan met instellingen. En te kijken of verbetering in de praktijk mogelijk is.

Verschillende gedachten

De intentie van ROM als instrument om instellingen te kunnen vergelijken en zorg te verbeteren, wordt als logisch gezien. Tegelijk zijn er ook aanwezigen die ROM niet als een alleszeggend middel zien. Als voorbeeld kwam naar voren dat patiënten/cliënten de lijsten soms zelf niet invullen. Of er doorheen lopen zonder goed over de antwoorden na te denken. Een interessante invalshoek kwam vanuit een ervaringsdeskundige, die naar voren bracht dat ‘herstel vaak geen lineair proces is’. En ROM dus geen helder beeld geeft van de vooruitgang die iemand boekt.

Een mogelijk alternatief

Hoogleraar Jim van Os (UMC Utrecht) greep tijdens de bijeenkomst terug op de bedoeling van ROM: een persoonlijke co-creatie om iemands doelen inzichtelijk te maken voor een behandeling. Dat zou volgens hem het enige doel moeten zijn van de inzet van ROM. Daarnaast is met het huidige instrument alleen symptoombestrijding en -vermindering zichtbaar. Maar gaat het niet over de oorzaak en kern van de klacht. Daar moet meer aandacht voor komen.

Naast het opzetten van persoonlijke co-creatie tussen patiënt/cliënt en behandelaar, is er ook een grote rol weggelegd voor visitaties tussen instellingen. Waar behandelaars van elkaar leren. En dus streven naar het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Als dat groots wordt opgetuigd, voelen mensen ook de verantwoordelijkheid om hieraan mee te doen. Het betekent wel een flinke wijziging, omdat zorgverzekeraars met populatiebekostiging zullen gaan werken.

Interpretatie kort geding

Ab van Eldijk (stichting KDVP) vertelde namens de Actiegroep hoe zij het kort geding interpreteert. De kantonrechter was van mening dat persoonsgegevens niet op een zodanige manier waren verwerkt dat er sprake was van inbreuk op de privacy. Tegelijk komt daarmee nu de vraag op of zorgaanbieders de gegevens wel juist aanleveren. En hoe zij de toestemming van cliënten/patiënten regelen. Volgens de Actiegroep is het redelijk simpel: iedereen moet toestemming geven voordat ROM-gegevens worden aangeleverd. Daarom zullen zorgaanbieders hierop ook worden aangesproken. En daar ligt tegelijkertijd een grote rol voor de cliëntenraad. Zij kan bestuurders vragen op welke manier de toestemming is geregeld en hoe de privacy van mensen wordt geborgd.

Behoefte aan ondersteuning en informatie

Alle aanwezige cliëntenraden waren het over één punt eens: er is intern behoefte aan discussie over dit onderwerp. Tegelijkertijd waren er nog veel vragen over de manier waarop de discussie gevoerd moet worden. En welke informatie nodig is om het gesprek met de bestuurder aan te gaan. Vanuit LOC is de toezegging gedaan dat zij cliëntenraden hierin zal ondersteunen. Zowel met informatie als met praktische ondersteuning.

Wil je naar aanleiding van deze bijeenkomst of het verslag meer weten over dit proces? Neem contact op met de Vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00.

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen