Dagelijkse ervaringen moeten worden meegenomen bij het tot stand komen van beleid. Dit zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) op basis van een intensieve dialoog met de samenleving. De Raad ging met ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten in gesprek over hun dagelijkse ervaringen en ideeën over wat er goed gaat en wat er nog beter kan in de zorg en hulp in Nederland.

De Zorgagenda 

De dialoog met de samenleving van de RVS maakt onderdeel uit van het project 'De Zorgagenda'. Hierin onderzoekt de RVS zes kernopgaven voor een gezonde samenleving. Samen vormen ze het begin van een nieuwe visie op volksgezondheid in een samenleving waarin mensen meer dan ooit van elkaar verschillen. Een samenleving, bovendien, waarin aandacht nodig is voor onderling vertrouwen en blijvende solidariteit. Het zijn grote woorden, die de RVS in De Zorgagenda voor een gezonde samenleving vertaalt naar zes kernopgaven voor politiek, beleid en praktijk.

Samenwerking

De RVS werkt aan de zes kernopgaven samen met een aantal partners: patiënten, cliënten, professionals en bestuurders in de zorg en het sociaal domein. LOC Zeggenschap is een van de partners. 

Resultaten dialoog

Op 8 februari presenteerde de RVS de resultaten van de dialoog met de samenleving in het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp aan staatssecretaris Blokhuis, minister De Jonge en minister Bruins van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Onmisbare kennisbron

“De overheid staat voor grote puzzels in zorg en hulp waar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Wij hebben die vraagstukken verbonden met de taal en belevingswereld van burgers. Daaruit blijkt dat hun dagelijkse ervaringen een waardevolle en onmisbare kennisbron zijn voor beleid op alle niveaus”, aldus Pauline Meurs, voorzitter van de RVS.

Mee naar supermarkt

Neem deze ervaring van een cliënt: “Dankzij een diëtist heb ik gezonder leren leven. Wij trokken er samen op uit. Geen onbegrijpelijk gesprek op kantoor of zo’n folder. Nee, de diëtist ging mee naar de supermarkt. Zo leerde ik goed te kijken naar de producten en de calorieën af te lezen. Nu weet ik veel beter wat gezond is of niet.” Door ervaringen als deze bij beleid te betrekken ontstaat beleid dat voor alle betrokkenen begrijpelijk, herkenbaar en werkbaar is. Het is zaak dat politici, beleidsmakers en bestuurders de komende jaren actief verbinding zoeken met de dagelijkse belevingswereld van zorgvragers en zorgverleners.

Plannen toetsen aan drie principes

In het essay Gezien en gehoord presenteert de RVS drie principes om de komende jaren nieuwe beleidsplannen, maatregelen en initiatieven aan te toetsen. De drie principes zijn:

  1. Eenvoud: Voor wie maak ik het nu eenvoudig? Begrijpt de burger het?
  2. Grenzenwerk: Kan ik hiermee voorbij domeingrenzen werken? Ken ik de gevolgen hiervan voor anderen?
  3. Leren: Welk inzicht levert mij dit op? Welk inzicht levert dit de ander op?

Deze principes zijn gebaseerd op dagelijkse ervaringen van 17.000 cliënten, patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg en hulpverleners, bestuurders en gemeenten. Een uitgebreid overzicht van alle ervaringen publiceert de RVS in de Achtergrondstudie Talrijke ideeeën over een gezonde samenleving.  

Hoe werkt het?

Neem het principe ‘eenvoud’. Deelnemers aan de raadpleging geven aan dat ze vaak verdwalen in de complexiteit van zorg en hulp. Cliënten en patiënten hebben nog te vaak moeite om de zorg te vinden die ze nodig hebben. Zorg- en hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers verdwalen in de overdaad aan regels en formulieren. De RVS vindt daarom dat de betrokkenen bij een nieuw plan of een nieuwe maatregel zich moeten afvragen: voor wie maak ik het nu eenvoudig? En begrijpen burgers het?

Wat levert het op?

Het werken met de drie principes maakt het mogelijk dat politici, beleidsmakers, bestuurders en professionals elkaar kunnen scherpen én kunnen aanspreken op hun afwegingen. De principes bieden een check: zijn we met de goede dingen bezig? Is er draagvlak te verwachten voor dit plan of deze aanpak? Gezien en gehoord is dan niet langer alleen de titel van het essay, maar een manier van werken die zorgt voor een actieve verbinding tussen de ‘tekentafel’ en de ervaringen van mensen.

Aansluiten op waarde-volle zorg

Het advies van de RVS om ervaringskennis te betrekken bij het maken van beleid sluit voor een groot deel aan bij de visie 'waarde-volle zorg' van LOC. Hierin schreven we al in 2009 we dat de gezondheidszorg gericht moet zijn op de waarden van mensen en de manier waarop zij willen leven. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen degene die zorg nodig heeft, naasten, professionals, bestuurders, policiti en beleidsmakers.

Ervaringen met (her)indicaties delen met RVS

Willemijn van der Zwaard senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) en projectleider van De Zorgagenda schreef in november 2017 de blog Een dag uit het leven van...  op het sociaal platform van LOC over de toegang tot zorg en ondersteuning. In 2018 werkt de RVS via het project van De Zorgagenda onder meer aan de kernvraag 'Toegangsdrempels op maat'. De RVS gaat in het bijzonder kijken naar hoe het krijgen van (her)indicaties verloopt, en wat daaraan beter zou kunnen. Hoe kunnen we in het toepassen van drempels ((her)indicaties) meer rekening houden met de persoonlijke situatie van degene met de hulpvraag? Op het online platform van de RVS kan iedereen ervaringen hiermee delen. Naar de reactiepagina over (her)indicaties van RVS.

 

Mail mij als mensen reageren –

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - (030) 284 32 00 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen