Meedoen in de maatschappij mogelijk maken voor iedereen. Ook voor mensen die niet vanzelfsprekend kunnen meedoen, vanwege beperkingen en/of psychosociale kwetsbaarheid. Het programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang' organiseert samen met een groot aantal andere partijen op 15 maart een congres over de inclusieve en veilige wijk: 'Samen werken aan sociale inclusie in GGZ en opvang, iedereen een plek onder de zon'. 

Programma

Tijdens het congres:

  • Gaan deelnemers met elkaar aan de slag met knelpunten in domeinoverstijgende samenwerking, met oplossingen vanuit tal van vernieuwende praktijkvoorbeelden. Deelnemers merken dat er altijd mogelijkheden te vinden zijn, als er de wil en het lef is bij alle betrokkenen.
  • Krijgen deelnemers inspiratie over hoe een inclusieve en veilige wijk eruit kan zien. Ruimte maken voor ‘anders’ zijn. In iedere buurt, voor iedereen. Het versterken van zelfmanagement en ervaringsdeskundigheid. Een stem geven aan het sociale netwerk. Duurzame samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners. Ogen en oren in de buurt.
  • Krijgen deelnemers inzicht in de gezamenlijke toekomstagenda op weg naar sociale inclusie: van plannen naar actie! Deelnemers komen te weten wat op regionaal en landelijk niveau in de komende jaren moet gebeuren om te werken aan een inclusieve en veilige wijk.

Doelgroep

Het congres is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare mensen en mensen met psychische problemen, ook voor ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten en familie.

Datum en aanmelden

Het congres Samen werken aan sociale inclusie in GGZ en opvang vindt plaats op donderdag 15 maart 2018 van 09.00 - 17.00 uur in NBC Congrescentrum Nieuwegein

Het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Aanmelding voor de wachtlijst is nog mogelijk.

Programma 'Nieuwe wegen ggz en opvang' 

De RIBW Alliantie, de Federatie Opvang, GGZ Nederland en de LPGGZ (Landelijk Platform GGz) werken sinds 2014 samen om de intramurale langdurende ggz goed in het nieuwe stelsel voor langdurende zorg in te passen. Ze hebben hierover werkafspraken gemaakt met de staatssecretaris van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en de VNG Een van de afspraken is het inrichten van een aanjaagprogramma voor de langdurende ggz en maatschappelijke opvang: 'Nieuwe wegen ggz en opvang'.

Samenwerking tussen sectoren (behandeling, zorg en ondersteuning in het sociaal domein) en een grote inbreng van cliënten en ervaringsdeskundigen vormen de belangrijkste uitgangspunten van het programma.

Inmiddels bestaan er 27 samenwerkingsverbanden die werken aan:

  • meer herstel voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of ggz problematiek;
  • ontschotting en integraal werken vanuit de cliënt – het zorgdomein verbinden aan het sociaal domein;
  • de samenwerking met familie en cliënten(organisaties) op alle niveaus verbeteren;
  • nieuwe manieren van werken en organiseren in de ggz en opvang.

 

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen