Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Deze bieden een kans voor lokale politieke partijen om de situatie van jongeren in een kwetsbare positie te verbeteren. Door in het verkiezingsprogramma actiepunten op te nemen kunnen zij invloed uitoefenen op het toekomstige gemeentelijk beleid. 

Risico op dakloosheid of schulden

Elk jaar bevinden zich duizenden jongeren in een kwetsbare positie: zonder woonplek, opleiding, stageplek of baan. Zij lopen risico op dakloosheid of schulden. Lokale politieke partijen beslissen over de koers van de gemeente op vele terreinen die deze jongeren raken: (jeugd)zorg, maatschappelijke opvang, huisvesting, onderwijs, werk & inkomen en voorkomen en aanpak van schulden.

Gemeenten zelf verantwoordelijk

De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van dakloosheid bij jongeren ligt vanaf 2020 bij gemeenten. Ook opvang van jongeren en beschermd wonen voor jongeren met een psychische aandoening valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Dit betekent dat gemeenten dakloze jongeren dan niet meer naar centrumgemeenten kunnen doorverwijzen, voor een uitkering of opvang. Tenzij dat regionaal is afgesproken.

Vijf concrete actiepunten voor beleid

Stichting Zwerfjongeren Nederland en Federatie Opvang geven vijf concrete actiepunten mee die gemeentelijke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen om de positie van kwetsbare jongeren te verbeteren:

 1. Zorg voor betaalbare jongerenhuisvesting.
  Door te investeren in een structurele oplossing van dakloosheid zet een gemeente in op efficiënte uitstroom uit maatschappelijke opvang.
 2. Regel een soepele overgang van 18- naar 18+.
  Op 18-jarige leeftijd krijgt een jongere de rechten en plichten die horen bij een volwassene. Deze overgang van kind naar volwassene is moeilijk voor jongeren in een kwetsbare positie. Bij het op elkaar laten aansluiten van de Jeugdwet met de Wmo en de Participatiewet dient een goede overgang van deze zogenoemde 18-/18+ jongeren voorop te staan, zodat jongeren hiervan geen hinder ondervinden. Door als gemeente te faciliteren in onafhankelijke cliëntondersteuning door ervaringsdeskundigen of jeugd- en straatadvocaten weten jongeren wat hun rechten zijn.
 3. Organiseer maatwerk voor voldoende inkomen. 
  Wanneer de gemeente zorgt voor ‘regelruimte’, kan elk individu maatwerk krijgen bij de uitvoering van de Participatiewet. Het voorkomen van schulden en het behalen van een diploma staan voorop. Zo voorkomt de gemeente dat jongeren in een kwetsbare positie hun opleiding niet afmaken, geen baan vinden of zelfs dakloos en onverzekerd raken.
 4. Voorkom schulden en los ze op.

  De gemeente kan toegang tot schuldhulp garanderen voor elke jongere. Stimuleer alternatieve oplossingen om jongeren met schulden te helpen, bijvoorbeeld een schuldrustperiode, een minnelijke regeling of begeleiding naar school of werk. Zo heeft schuldhulp ook daadwerkelijk een duurzaam effect.

 5. Zorg voor studie- en werkervaringsplekken.
  Ook voor jongeren die dakloos zijn of dat dreigen te worden kan de gemeente de aanpak jeugdwerkloosheid uitvoeren en voldoende opleidingsplaatsen en stageplekken inkopen. Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente een ondersteunend netwerk faciliteert van professionele of vrijwillige mentoren om jongeren te helpen om hun leven op orde te krijgen.

Een concrete uitwerking van deze actiepunten staat in het pamflet 'Een veilige woonplek voor elke jongere!'

 

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen