Het is al best heel gewoon om met vragenlijsten deelnemers te vragen hoe ze een dienst of activiteit vonden. Maar betrekken sociaal werkers inwoners ook bij hun eigen leer- en ontwikkelingsproces? Wat doet een sociaal werker volgens hen nou heel goed en waar is nog verbetering mogelijk? In een workshop op de Dag van de Sociaal Werker 2018 gingen sociaal werkers hierover in gesprek.

Mondjesmaat

Inwoners betrekken bij de ontwikkeling van het vakmanschap van de sociaal werker door om feedback te vragen; het gebeurt maar mondjesmaat, blijkt tijdens deze workshop. Er wordt vooral informatie opgehaald over de dienstverlening. Bijvoorbeeld met een klanttevredenheidsonderzoek, via een cliëntenraad of een klachtencommissie. 

Feedback vragen

Met de transformatie van het het sociaal werk is de focus meer dan voorheen komen te liggen op ‘cliënt- en burgergericht werken’. Toch ligt het voor veel sociaal werkers nog niet voor de hand om inwoners actief om feedback op hun professioneel handelen te vragen. Daarom is het mooi te horen dat er ook plekken zijn waar dat al wel gebeurt.

Leren van inwoners

Bijvoorbeeld bij het ROC Tilburg, waar ze studenten leren om feedback op te halen bij inwoners. Reflectie gaat dan verder dan intervisie met collega’s: het maakt ook duidelijk of het eigen handelen door burgers als helpend ervaren wordt.
Of in Utrecht, waar een organisatie heel bewust aan inwoners en andere stakeholders vraagt om feedback op proces, resultaat én professionals. Ook zijn er individuele sociaal werkers die persoonlijke feedback vragen om daarmee vanuit een ander perspectief naar hun eigen handelen te kijken. Een opbouwwerker vertelt hoe hij daarvoor inwoners op film vraagt te vertellen wat zij goed en minder goed aan hem vinden: “Voor constructieve feedback moet je goed doorvragen. Je krijgt al snel sociaal wenselijke antwoorden. Daar moet je van wegblijven.”

Adviesvangersmethode

In een aantal gemeenten wordt, samen met het programma Sociaal Werk Versterkt, de Adviesvangersmethode ingezet om van inwoners te leren. Deze laagdrempelige methode om inwoners te betrekken ontwikkelde LOC samen met Kuseema. Hoe ervaren inwoners de hulp of het aanbod van het sociaal werk? En wat zou er beter kunnen? Met het geleerde wordt de hulp en/of het aanbod van sociaal werkers in de gemeente verbeterd.  

Meer informatie

  • Het programma Sociaal Werk Versterkt komt voort uit het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De vakbonden CNV en FNV, beroepsorganisaties BV Jong en BPSW, de opleidingen middels MBO raad en Vereniging Hogescholen, de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland, Registerplein, FCB, Kennisinstituut Movisie, de Werkplaatsen Sociaal Domein en cliëntenorganisatie LOC Zeggenschap in zorg werken samen aan het vergroten van de herkenbaarheid en de positionering van de beroepsgroep sociaal werkers en het stimuleren van hun beroepsontwikkeling.
  • Zie het volledige artikel op de website van Sociaal Werk Versterkt.  

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen