Het programma 'Thuis in het verpleeghuis, Waardigheid en Trots, op locatie' is inmiddels officieel van start gegaan. Minister Hugo de Jonge van VWS presenteerde dit programma in april 2018 als een vervolg op 'Waardigheid en Trots'. Verpleeghuizen kunnen zich aanmelden om mee te doen met een 'zelfanalyse' en krijgen dan ondersteuning vanuit het programma om hun kwaliteit te verbeteren. De Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een praktisch hulpmiddel om eventuele achterstand in kwaliteit zichtbaar te maken. 

Eerste fase

‘Waardigheid en Trots, op locatie’ is een nadere uitwerking van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg met als doelstelling zorgaanbieders en locaties te ondersteunen bij het realiseren van het kwaliteitskader. Deze eerste fase van ‘Waardigheid en Trots, op locatie’ gaat om ervaring opdoen met het goed vormgeven van het programma. Dat doet het programma met zorgaanbieders die als eerste willen deelnemen aan ‘Waardigheid en Trots, op locatie’ en daarmee helpen bij de uitwerking ervan.

Stand van zaken in beeld

Het gaat bij de eerste fase in de eerste plaats om het in beeld krijgen waar de deelnemende locatie(s) staan ten opzichte van het kwaliteitskader. Hiervoor kunnen verpleeghuizen op een locatie een check doen met het instrument Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarmee wordt duidelijk waar een verpleeghuis staat ten opzichte van het kwaliteitskader en welke stappen nog gezet moeten worden. De Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is een praktisch hulpmiddel. Verpleeghuizen kunnen nu meedoen in een gebruikersgroep met ondersteuning en daarbij het programma helpen bij de verdere vormgeving van ‘Waardigheid en Trots, op locatie’.

Rol cliëntenraden

Voor cliëntenraden is het van belang om op de hoogte te zijn van dit programma. De rol van de cliëntenraad zit vooral op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Signaleren wat goed gaat en wat niet goed gaat. Als het niet zo goed gaat dan kan de cliëntenraad bij de bestuurder aangeven dat het goed zou zijn om van het programma 'Waardigheid & Trots, op locatie' gebruik te maken.
Het gaat hier echt over de kwaliteit op een locatie en niet over het zorgconcern als geheel. Per locatie is het van belang te kijken of de zorg goed is en waar het beter kan.
 

Vijf punten waarom de Zelfanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiskader wordt ingezet

  • Het instrument geeft inzicht in de prestaties en verbeterpunten van een locatie van een verpleeghuis op de 8 thema’s van het kwaliteitskader.
  • De zorglocatie ontvangt kosteloze ondersteuning van experts van Waardigheid en trots bij de analyse en aanpak van de verbeterpunten.
  • Met inzicht in verbeterpunten en de aanpak daarvan, is het makkelijker om een kwaliteitsplan op te stellen.
  • Het instrument is eenvoudig, toegankelijk en praktisch.
  • U helpt het programma bij de verdere uitwerking van ‘Waardigheid en Trots, op locatie’.

Meer informatie

Vragen

Met vragen over het programma Waardigheid en trots, op locatie of over het Kwaliteitskader verpleegshuiskader kunt u contact opnemen met LOC via: 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen