De nieuwe Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen (Wmcz 2018) versterkt de positie van cliëntenraden en maakt alternatieve vormen van medezeggenschap nodig. LOC maakt zich sterk voor krachtige cliëntenraden die dicht bij de leefwereld van mensen staan. Omdat raden behalve landelijk ook regionaal ondersteund willen worden, startte LOC een proef met regionale vrijwilligers en netwerkbijeenkomsten.

Meepraten en meebeslissen

De langdurige zorg in Nederland heeft als doelstelling dat mensen zo lang mogelijk hun leven kunnen leiden zoals zij dat willen, binnen de mogelijkheden die zij hebben. Degene die zorg vraagt en de naasten zijn vertrekpunt bij het organiseren van zorg. Zorgverleners kijken wat zij kunnen bijdragen aan het leven van mensen en zorgorganisaties ondersteunen dat. Daarbij is het van belang dat mensen die zorg nodig hebben kunnen meepraten en meebeslissen. Op individueel én op collectief niveau. Individueel op zaken die direct het eigen leven raken. Collectief op onderwerpen die meer overstijgend zijn en meerdere mensen aangaan. Alleen als dat goed gaat kan de zorg uitgaan van wat mensen belangrijk vinden.

Sterke cliëntenraad belangrijk

De collectieve invloed is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). LOC werkt ruim veertig jaar aan het versterken van de medezeggenschap. Er zijn talloze voorbeelden waar een sterke medezeggenschap leidt tot verbeteringen in de zorg. In 2018 heeft de Tweede Kamer de herziene Wmcz aangenomen. Deze opvolger van de huidige Wmcz moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. De herziene wet verbetert de positie van de collectieve belangenbehartiging. Cliëntenraden krijgen meer rechten en de wet maakt alternatieve vormen van medezeggenschap mogelijk. Hiermee geeft de politiek aan dat een sterke cliëntenraad dicht bij de leefwereld van mensen nodig is.

LOC heeft allerlei kanalen om cliëntenraden en zorgorganisaties te ondersteunen bij het vormgeven van een passende optimale medezeggenschap. Zoals een Vraagbaak die op alle werkdagen de hele dag telefonisch en per e-mail bereikbaar is, adviseurs die trainingen en adviezen geven, brochures, een magazine en expertpools.

Regionale ondersteuning

In contact met LOC geven cliëntenraden aan dat ze een regionale ondersteuningsstructuur missen. Met mensen die de couleur locale kennen en geworteld zijn in de regio. Daarom hebben we in twee regio’s een proef gedaan met vrijwilligers die cliëntenraden bezoeken en netwerkbijeenkomsten in de regio organiseren. Het blijkt een groot succes te zijn. Zij hebben een duidelijke meerwaarde. Bij ingewikkelde vragen kunnen zij terugvallen op het bureau van LOC. We willen daarom in iedere regio een team vormen om cliëntenraden te ondersteunen

Ervaringen van Tjeerd Lont in Friesland

Tjeerd heeft als missie om als verbinder op te treden tussen de vragen van cliëntenraden en de antwoorden die beschikbaar zijn. Hij leest zich graag in en gebruikt zijn kennis en ervaring om direct antwoorden te kunnen geven. De ervaring die hij heeft opgedaan toen hij bij een zorgkantoor werkte plus de ervaring die hij heeft als lid van een cliëntenraad kan hij daar goed bij gebruiken. Tjeerd merkt op dat er veel vragen bij cliëntenraden zijn. Als we die snel kunnen beantwoorden verbetert de medezeggenschap en wordt het voor iedereen leuker werken. Tjeerd heeft nauw contact met de kartrekkers in Friesland die regionaal bijeenkomsten voor cliëntenraden organiseren.  

Ervaringen van Johan Ebberink in Eindhoven/Oost-Brabant

Johan is gedreven om op een laagdrempelige manier naast cliëntenraden te staan. Zo kan hij vroegtijdig inspelen op mogelijke vraagstukken. Die samen bekijken en zoeken naar passende oplossingen. Johan is lang lid geweest van een lokale en een centrale cliëntenraad. Hij heeft ook een boek (Leem) geschreven over de verpleeghuiszorg, waar ook de rol van de cliëntenraad aan de orde komt. Als oud-wethouder zorg, welzijn en sociale zaken heeft hij veel ervaring met samen zoeken naar oplossingen die voor iedereen werken. Johan is net gestart in deze rol en heeft al een aantal goede gesprekken met cliëntenraden gevoerd.

Oproep

We zoeken nog mensen die het leuk vinden om in contact te staan met cliëntenraden en hen te helpen bij hun belangrijke taak. En in het netwerk van LOC samen daarin op te trekken. Voor meer informatie en het tonen van interesse kunt u contact opnemen met Joep Bartholomeus, coördinator LOC via de Vraagbaak. Ook wanneer u weten of er in uw regio al mensen actief zijn of in contact wilt komen met Treerd Lont of Johan Ebberink, neem contact op met de Vraagbaak van LOC: 030-2843200 of vraagbaak@loc.nl.

Dit artikel verscheen eerder in Zorg & Zeggenschap voorjaar 2019.

Zie een overzicht van regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden VV&T in Limburg.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC Waardevolle zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC Waardevolle zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Waardevolle zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen