Op 30 januari startte de petitie 'Stop ROM als benchmark in de GGz' en binnen een dag werd de petitie 1000 keer ondertekend. De initiatiefnemers zijn voornamelijk patiënten en psychiaters zoals Jim van Os, mensen die zich op basis van hun eigen ervaring met geestelijke gezondheidszorg voor anderen inzetten en psychologen. Maar ook onderzoekers en verpleegkundigen. Zij pleiten voor het afschaffen van 'Routine Outcome Monitoring' (ROM). Het regelmatig invullen van vragenlijsten met als doel het ondersteunen van de behandeling. In de petitie is te lezen:

Al in 2012 werd door onder meer alle acht kernhoogleraren psychiatrie gewaarschuwd voor grootschalige invoering van deze ROM om de kwaliteit van behandelingen te vergelijken. Daarvoor is het totaal ongeschikt. Dit is nog weer eens bevestigd door een onafhankelijk rapport van de Rekenkamer van 26 januari 2017.

Helaas is hier niet naar geluisterd. Het is nu zelfs een wettelijke verplichting en zorgverzekeraars geven boetes als er onvoldoende ROM-gegevens worden aangeleverd. Het verkrijgen en verwerken van al die gegevens kost naar schatting 30 miljoen per jaar. 

ROM was oorspronkelijk bedoeld voor het verbeteren van de individuele behandeling. Dit gebruik is verdrongen door het moeten leveren van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark GGz. Privacygevoelige informatie wordt op grote schaal verstrekt zonder toestemming van de patiënt voor iets waar hij niets aan heeft.

Natuurlijk zijn we voor het meten van de kwaliteit. We zijn alleen tegen een verkeerde manier om de kwaliteit te meten. ROM is dáárvoor niet geschikt.

LOC steunt actie

LOC herkent dat ROM ooit is opgezet om de behandeling te verbeteren in de relatie tussen degene die hulp verleent en degene die hulp krijgt. Maar dat het inmiddels vooral een verantwoordingsinstrument is geworden dat meet of de ene instelling het beter doet dan de andere. Daarmee wordt een kwetsbare en vertrouwelijke relatie met iets belast wat niet gepast is. Dat zou niet moeten.

ROM werkt met standaard vragenlijsten. LOC zegt al jaren dat kwaliteit van zorg tot stand komt in de relatie tussen degene die zorg geeft en degene die zorg ontvangt - en steeds meer onderzoek onderschrijft dat ook. Daarom denken we dat het nodig is dat er zeker doorlopend aandacht voor nodig is of de hulp helpend en passend is. Zonder die informatie, is het onmogelijk de zorg echt op maat te organiseren. Maar met alleen metingen op basis van standaard vragenlijsten krijg je deze essentiële informatie niet boven tafel. Daarvoor moet je aan mensen die hulp krijgen vragen op maat stellen. Vragen die passen bij de specifieke mens om wie het gaat, en de situatie/context waarin hij of zij verkeert. Iets dat op verschillende en ook laagdrempelige manieren georganiseerd kan worden. We zijn vaak nog gewend om iedereen gelijk te behandelen, maar niet iedereen is hetzelfde.

En daar waar ROM gebruikt wordt, vindt LOC dat de informatie over de behandeling vertrouwelijk moet blijven.

Teken ook!

De petitie is in 1 dag meer dan 1000 keer ondertekend. De teller staat op het moment van schrijven van dit bericht op bijna 3300. Ook tekenen kan op deze pagina.

Breed gesteund

Intussen hebben 34 hoogleraren en 4 opleiders psychiatrie aangegeven de actie te ondersteunen. Organisaties die de actie onderschrijven zijn:

  • Afdeling psychiatrie Maastricht UMC+
  • Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie Universiteit Maastricht
  • Privacy Barometer
  • Balans
  • Nederlandse Vereniging voor Autisme
  • Stichting Dwangstoornis
  • VvAA
  • Stiching NET-groep
  • Stichting Weerklank
  • Stichting KDVP

Meer info

Voor het actuele overzicht en meer informatie, kijk ook op de website van de actie.

Wil je een reactie geven? Als je een profiel hebt op LOC zeggenschap in zorg en je bent ingelogd kan dat hieronder. Heb je dat niet dan kun je op de meeste pagina's ook rechts op de pagina reageren of hieronder. Of maak een profiel via de nu volgende link. Dank!

Doe mee op LOC zeggenschap in zorg

De reactiemodule haalt reacties op...

LOC Zeggenschap in zorg - Hof van Transwijk 2, 3526 XB Utrecht - 030 284 3200 - vraagbaak@loc.nl

Veel gestelde vragen | Vraagbaak & feedback

Meer over LOC, lid worden & meedoen